Waarom wordt de thuisbatterij fors duurder?

Thuisbatterijen worden fors duurder in 2022. We horen je denken, dat zal wel te maken hebben met de inflatie zeker?

Gedeeltelijk. We gaan graag in op de 5 grote oorzaken voor deze prijsstijging:

 1. Forse daling van de investeringspremie op thuisbatterijen
 2. Invoeren van een milieubijdrage: de bebat recyclage bijdrage
 3. Bureaucratische procedures die innning van de premie ervan bemoeilijken
 4. Continu veranderende regels in verband met thuisbatterijen
 5. Algemene prijsstijgingen van de grondstoffen en leveringsproblemen door materiaal tekort
Samenvatting
Premiedaling: tot 825€
Invoering milieubijdrage: tot 478€
Dossierkost: +30%
Materiaal prijsstijging: +10%
Thuisbatterij fors duurder
Deze grafiek geeft de prijs weer van lithium in de laatste 5 jaar

Een thuisbatterij is en blijft een goede oplossing.

Versta ons niet mis, een thuisbatterij is een fantastische investering. Het is het begin van jouw ecosysteem. Het maakt je minder afhankelijk van de grillen van de markt en de overheid. Als de volgende redenen in overweging neemt, is dat nog meer het geval.

1. Jezelf indekken tegen hoge & sterk stijgende elektriciteitsprijzen

Een thuisbatterij slaat de energie die je overdag opwekt met je zonnepanelen op. Deze kan je dan ’s avonds verbruiken. Voor de levering van deze elektriciteit heb je dus het net niet nodig. Dit brengt een aanzienlijke kosten besparing met zich mee. Je moet immers weten dat ongeveer 50-70% van de elektriciteitsprijs taksen, heffingen, btw, distributie- en transmissiekosten zijn. Het precieze percentage hangt sterk af van de groothandelsprijs van elektriciteit. Als je dit graag exact geweten had, raden we onze calculator aan:

Er zijn nog redenen waarom de thuisbatterij nog steeds een goede oplossing is.

2. Opslaan van je elektriciteit die voorheen verloren ging

Hybride omvormers in combinatie met een thuisbatterij kunnen bij maximaal vermogen nog altijd de resterende elektriciteit opslaan in de thuisbatterij. We weten, dit wordt eventjes technisch. Daarom leggen we het graag uit met een praktisch voorbeeldje: Op een zonnige dag gebeurt dit:

Voorbeeld van een omvormer die zijn maximum capaciteit bereikt bij een zonnige dag.

De groene grafiek toont wat er effectief is opgewekt. Je ziet dat vanaf 10 uur tot ongeveer 17 uur de omvormer zijn maximum vermogen heeft bereikt. Er is zoveel zon dat de omvormer ze niet meer kan omzetten. Deze elektriciteit is dus “verloren”.

Een hybride omvormer met een thuisbatterij die DC-DC kan laden zal deze resterende elektriciteit rechtstreeks opslaan in de thuisbatterij (blauwe lijn).

3. Preventie van het afschakelen van omvormers bij zonnige dagen in bepaalde wijken

Dit is niet een individueel voordeel maar een collectief voordeel voor de gehele straat / wijk. Een omvormer kan enkel elektriciteit injecteren op het net als de spanning hoger is dan het net. Dit brengt in sommige wijken echter problemen met zich mee. Immers ze injecteren allemaal op hetzelfde moment elektriciteit. Als het net bvb. 230V is dan zal de omvormer van het eerste huis injecteren aan bvb. 231V. Het daaropvolgende huis zal injecteren aan 232V, enz.

Synergrid normeringen:

Een omvormer dient zich (door normering) af te schakelen als de netspanning 253V heeft bereikt. Dit is om de veiligheid van het net te garanderen en tevens om je elektrische toestellen in je huis te beschermen.

In principe is dat niet het probleem van de afnemer. Het is immers Fluvius (de netbeheerder) die de kwaliteit van haar net moet garanderen.

In de praktijk is dit niet altijd even makkelijk. Er moeten soms extra hoogspanningscabines worden geplaatst, enz. Dat maakt dat dergelijke problemen veelal jaren duren tegen dat het is opgelost.

Dit is natuurlijk extra jammer voor de consument als ze nog recht heeft op groene stroomcertificaten. Wanneer de omvormer niet produceert zijn er geen inkomsten.

Andere artikels in de pers over dit onderwerp:

 1. Hln.be
 2. Nieuwsblad

Wist je dat?

Elektriciteit die op het net (laagspanning) wordt geplaatst, gaat tot 60% verloren. Elektriciteit die opgelagen wordt in thuisbatterij om later verbruikt te worden gaat maar voor 2-5% verloren.

Als enkele huishoudens in deze “keten” een thuisbatterij hebben, dan wordt de situatie voor allen anders. Immers dan moet deze elektriciteit niet meer op het net te worden geplaatst. De spanning op het net zal dus minder snel stijgen. Het probleem lost zichzelf op.

Opinie van de auteur:

De Vlaamse overheid wil deze huishoudens compenseren via een premie. Dat lost niets op. Dat is een kortstondige pleister op de wonde. Er zou beter gedacht worden of deze middelen niet nuttiger kunnen worden besteed. We zien dat de thuisbatterij niet de gekozen oplossing is. Een voorlopig gemiste kans. We hadden dit graag anders gezien. Het heeft weinig zin om terug een ingewikkelde premie uit te schrijven met ongetwijfeld tal van voorwaarden. De oorzaak van het probleem moet worden aangepakt. Als de burger zelf hieraan kan bijdragen zoveel te beter.

4. Wat als het licht straks uitgaat?

Ik weet het, een onvoorstelbaar idee. We zijn er ook niet van overtuigd dat zal gebeuren. Zo’n vaart zal het wel niet lopen, althans dat hopen we toch.

Een feit blijft dat zonnepanelen enkel werken als er netspanning is. Dat is bij de thuisbatterij trouwens ook het geval. Als het net uitvalt, is er geen stroom. Bij mensen met zonnepanelen en een thuisbatterij is het wel mogelijk om een zogenaamde UPS te zetten. Dit maakt een eigen net als het net zou uitvallen. Dan heb je wel elektriciteit.

Deze oplossing wordt vooral toegepast in bepaalde ontwikkelingslanden waar het net niet dezelfde kwaliteit heeft als hier in België. Soms groeit de vraag naar elektriciteit zo snel groeit daar dat de infrastructuur niet even snel meekan. Het biedt de huishoudens in deze landen een backup om te maken dat bvb. de dieprvries niet ontdooit in het geval van een (meestal geplande) blackout.

Op dit moment is dat dus geen issue in België

Er zijn toch enkele evoluties die ons zorgen baren. De kernuitstap is beslist in 2003. In Duitsland een jaar eerder in 2002. De acties ondernomen spreken echter boekdelen.

LandBelgiëDuitsland
Wet op de kernuitstap:20032002
Uitstap tegen:20252022
Af te schakelen capaciteit5.926 MW26.369 MW
Sindsdien gebouwde capaciteitProductiecapaciteit belgiëCapaciteit elektriciteitsproductie Duitsland
ConclusieDaling van productiecapaciteitSterke stijging van productie capaciteit
Verdere info op: Clean energy wire , Energyville & wikipedia

Binnenkort wel een issue. Hopelijk wel maar in beperkte mate

Je hoeft geen ingenieur of wiskundige te zijn om te zien dat er zich problemen zullen voordoen. Deze zijn nu al merkbaar. Kijk maar naar de sterke stijging van elektriciteitsprijzen.

Je hoeft ook geen econoom te zijn om te weten dat we nog maar aan het begin staan van sterke stijgingen. Als de vraag zal stijgen (door elektrische mobiliteit) en het aanbod sterk zal dalen, dan zal dit leiden tot nog veel forsere prijsstijgingen.

Op een bepaald moment kan een breekpunt worden bereikt. Wat vroeger ondenkbaar was, kan een realiteit worden.

Onze opinie: Wie draagt de verantwoordelijkheid?

In het kort gezegd, iedereen. Het is net iets te makkelijk om de schuld enkel af te schuiven op de beleidsmakers. Dit is immers kort door de bocht. De burgers dragen ook hun verantwoordelijkheid. Bvb: Om nieuwe productiecapaciteit (op andere locaties) aan te sluiten is het ook nodig om nieuwe hoogspanningslijnen te bouwen. Ieder buurt protest kan leiden tot jarenlange vertraging. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de beleidsmaker op gewest- , gemeenschaps- en federaal niveau toch wel ook een grote verantwoordelijkheid dragen. Het uitstelgedrag, de impasse en het gebrek aan visie (over regeerperiodes heen) is jammer. We zijn geen specialisten op dit macro niveau maar we maken ons toch zorgen. De urgentie lijkt aan iedereen voorbij te gaan. 2025 is binnen 3 jaar. Het lijkt ons twijfelachtig dat er tegen dan ook zelf maar 1 van de geplande gascentrales zal staan. Deze zijn trouwens maar een fractie van wat nodig zal zijn. Er wordt russische roulette gespeeld op hoog niveau.

De 5 oorzaken in detail

1. Forse daling van de investeringspremie op thuisbatterijen

Dit was al een eind geweten. De premie daalt in 2022, tamelijk fors. De maximum premie daalt van 2.550€ in eind 2021 naar 1.725€ in 2022. Dit heeft een aanzienlijke impact op de netto prijs die uiteindelijk zal betalen. Het is dan ook één van de belangrijkste redenen waarom de thuisbatterij fors duurder wordt in 2022.

De vraag blijft wel waarom wordt er eind 2021 beslist om de bestaande premie voor zonnepanelen te verlengen in 2022 en niet die voor thuisbatterijen.

De verlenging van de premie voor zonnepanelen is trouwens nog onder enig voorbehoud. Het is aangekondigd op de website van de Vlaamse overheid. Maar rechtszeker is het nog niet. Op het moment van de verschijning van dit artikel (04/01/2022) blijkbaar nog niet goedgekeurd in het Vlaams parlement. We kunnen dus weeral spreken van rechtsonzekerheid.

Premie zonnepanelen 2022 dezelfde als 2021 maar onder voorbehoud!
Premie voor zonnepanelen in 2022 onder voorbehoud

2. De recyclage bijdrage voor thuisbatterijen wordt ingevoerd

De recyclage bijdrage voor batterijen wordt geregeld via BEBAT. Deze milieubijdrage is een bedrag die moet worden betaald zodat er in de toekomst geld zou zijn om deze batterijen te verwerken.

Voor lithium-ion batterijen is deze bijdrage 2,39€/kg. Een thuisbatterij is snel 10kWh. Een dergelijke thuisbatterij weegt 100kg. Dit wil dus zeggen 239€ bijdrage. Aanzienlijk, zeker gelet op het feit dat de investeringspremie ook zo snel daalt.

We zijn sterk voorstander van een recyclage bijdrage. Maar we kunnen ons toch wel enkele bedenkingen makan bij deze invoering. Blijkbaar is het niet nodig als het een elektrisch voertuig betreft: Zie de website van OVAM . Als er wielen onder staan is het dus blijkbaar niet van toepassing. Dit is op zijn minst een eigenaardige redenering.

De gemiddelde thuisbatterij weegt immers +/-100 kg en de gemiddelde batterij van een elektrische wagen +/-600kg. De geschatte levensduur van de thuisbatterij is trouwens ook 2 tot 3 maal zo lang als die van een elektrische wagen.

3. Bureaucratische procedures die innning van de premie ervan bemoeilijken

We gaan hier niet teveel op in gaan. Er zijn veel voorwaarden, bovendien dient er veel te worden ingegeven. niet éénmaal maar soms tot 3 maal (installateur, keurder, eindklant).

– Aantal voorwaarden waar je rekening mee dient te houden

We nodigen je uit om de site van de overheid te raadplegen: klik hier

Er zijn op dit moment 15 voorwaarden waar je dient rekening mee te houden. De ene al logischer dan de ander. Waarom bvb. enkel natuurlijke personen en éénmanszaken in aanmerking en niet bedrijven, dat kunnen wij niet verklaren. Zeker niet als je weet dat deze laatste wel in aanmerking komen voor de premie voor kleine zonnepaneel installaties.

Top tip:

Als je een installateur kiest maak dan zeker dat hij/zij goed op de hoogte is. Bovendien vraag je best of er ook begeleiding is bij de aanvraag

– Dubbel ingeven van dezelfde gegevens

De installateur moet de thuisbatterij melden bij Fluvius. De eindklant moet nog eens hetzelfde doen. Bij vele huishoudens loopt het hier echter mis. Dat is logisch. De eindklant moet allerlei technische informatie gaan ingeven. Dit is informatie die reeds in de database zit maar die graag toch nog eens gevraagd wordt. De toegevoegde waarde is nul.

– Doorlooptijd verlengt en heb je niet onder controle

Door enkele eigenaardige procedures is de doorlooptijd tot uitbetaling aanzienlijk. Zo kan je de premie enkel aanvragen bij de netbeheerder éénmaal de digitale teller is geplaatst. Echter deze laatste is ook verantwoordelijk voor de plaatsing ervan. Als klap op de vuurpijl bepaalt de installatiedatum van de digitale teller hoeveel premie je krijgt.

Dat is de eerste keer dat de keuringsdatum niet geldt als datum om de subsidiehoogte te bepalen maar de plaatsingsdatum van de digitale teller. Er is aanzienlijk wat vertraging op deze plaatsing door Fluvius. Zo werd ons beloofd dat alle digitale tellers aangevraagd voor 15/11/2021 gingen geplaatst zijn in 2022. Dit was niet zo voor 25% van de dossiers. We hebben nog geen rechtzetting bekomen van het kabinet Demir voor deze eigenaardige en conflicterende regel.

Top tip:

Als je nog geen digitale teller hebt, hang je dus niet enkel af van de installatiedatum van je installateur. Je hangt ook niet meer af van de keuringsdatum. Het belangrijkste is dat je afhangt van de datum van de plaatsing van je digitale teller door Fluvius. Daarom raden we je aan om tijdig te beslissen. Reken op een doorlooptijd van min 3 maand.

4. Continu veranderende regels in verband met thuisbatterijen

– Constante veranderingen in het AREI, synergrid of boek 1

De keuringsreglementen veranderen maandelijks. Dit is niet de fout van het keuringsorganisme. Het Arei wordt beheerd door de FOD economie. Het resultaat is wel dat de adminstratieve kost zeer snel stijgt. Er wordt enkel extra gevraagd.

5. Algemene prijsstijgingen van de grondstoffen door materiaal tekort

Zoals iedereen wel weet is de inflatie sterk gestegen. Dit komt doordat er meer vraag is naar bepaalde goederen terwijl er niet meer van worden geproduceerd. De consumenten beginnen dus te bieden en drijven zo de prijs op. Dit is ook zo in het geval van thuisbatterijen. Er zitten heel wat edele metalen & computer chips in die ook nodig zijn in andere zaken. We denken bvb aan elektrische wagen. Bovendien is de inflatie op transportkosten over zee heel hoog. Dit alles leidt tot een prijsstijging op het materiaal van 5-15% in 2021.

Algemene conclusies

Hoeveel is de prijs gestegen?

Significant. We werken het graag voor u uit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel je wil een thuisbatterij plaatsen van 10kWh en je omvormer was reeds hybride.

Oorzaak10 kWh 2021*10 kWh begin 2022Verschil
Premie2.550€1.725€– 825€
BEBAT0€239€– 239€
Admin-250€350€-100€
Prijs fluctuaties0€700€+/-700€
Totaal-1.824€
Thuisbatterij wordt fors duurder in 2022: een rekenvoorbeeld

De thuisbatterij wordt dus fors duurder in 2022. Meer bepaald deze installatie is netto 1.824€ duurder geworden voor een particulier.

* We hebben gerekend met de subsidies na 01/04/2021. De eerste 4 maand van 2021 stonden die premies nog veel hoger: 3.200€.

Advies aan de kandidaat koper van een thuisbatterij

Een thuisbatterij plaatsen houdt meestal technisch gezien niet zoveel in. De optimale werking ervan, dan weer wel. Laat u begeleiden door een expert die op de hoogte is van al deze zaken. Graag geven we je ook volgende tips mee:

 1. Nog geen digitale teller? Begin dan op tijd met u project.
 2. Kijk goed na of je in aanmerking komt voor alle voorwaarden voor de investeringssteun voor thuisbatterijen
 3. Laat u bijstaan door een specialist. Deze zal je helpen:
  • De batterij correct te dimensioneren
  • Technisch gezien de beste oplossing te kiezen (parallelle thuisbatterij <-> aangesloten op een hybride omvormer
  • Correcte installatie van de intelligente verbruiksmeter en thuisbatterij
  • Correcte parametrisatie van uw thuisbatterij al naargelang uw profiel
  • Begeleiding bij de wettelijke verplichtingen
  • Begeleiding bij de aanvraag van je investeringspremie
  • Periodieke checkup van je installatie

Interesse in een thuisbatterij? Contacteer ons

Thuisbatterij fors duurder

Verschillende technologiëen van zonnepanelen

We gaan dieper in op de verschillende technolgiëen in zonnepanelen. We leggen uit wat het verschil is en waarom deze verschillen er toe doen. We geven de voor- en nadelen aan van elke technologie. We geven per technologie ook aan wat de prijsverschillen precies zijn. Dit artikel is om je beter wegwijs te maken in de technische kant van de zonnepanelen. Zo kan je geïnformeerd beslissen.

Tevens vind je technische fiches, garantievoorwaarden van onze merken maar ook van andere merken op deze pagina. We sluiten af met vraag en anwoord over zonnepanelen.

Zonnepaneel met half cut cells en witte backsheet en zwart kader

Kenmerken:

 1. Zwarte cellen
 2. Op witte of zwarte achtergrond
 3. Puur kristallijn
 4. Hogere efficiënties mogelijk


Toepassingen:

 1. Particulier
 2. KMO
 3. Industrie

Conclusie:

Enkel dit wordt gebruikt in Westerse landen.


Polychristallijn zonnepaneel met blauwe cellen

Kenmerken:

 1. Blauwe cellen
 2. Op witte of zwarte achtergrond
 3. Samengevoegd kristallijn
 4. Middelmatige efficiëntie
 5. (Iets) goedkoper

Toepassingen:

 1. Industrie (voor 2015)
 2. Particulier (voor 2012)

Conclusie:

Niet meer van deze tijd in Westerse landen. Het prijsverschil is miniem, de effciëntie is wel aanzienlijk lager


Amorfe cellen

Kenmerken:

 1. Zwarte cellen
 2. Flexibel
 3. Lage efficiëntie
 4. Heel goedkoop


Toepassingen:

 1. Industrie (voor 2012)

Conclusie:

De technologie die het nooit heeft waargemaakt. Ze was heel goedkoop. Maar de degradatie (verlies per jaar) was zodanig hoog dat dit niet meer wordt toegepast.


Verschillende soorten monochristallijne zonnepanelen

Er bestaan bij mono christallijne zonnepanelen eigenlijk geen slechte zonnepanelen meer. Ze bestaan allemaal bijna in full black uitvoering. Ze hebben echter allemaal specifieke eigenschappen. Dit zal neit zoveel uitmaken in Wp (Watt Piek is het maximum vermogen onder test condities) maar het kan wel een groot verschil maken in de echte situatie. Je huis staat imemrs niet in een labo. We gaan dieper in op alle verschillende grote soorten van zonnepanelen. 

Zonnepaneel met half cut cells en witte backsheet en zwart kader
Zonnepaneel met half cut cells en witte backsheet en zwart kader

Kenmerken:

 1. Kleine cellen (half cut)
 2. Op witte of zwarte achtergrond (backsheet)
 3. Goedkoop
 4. Iets kleiner Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier
 2. KMO
 3. Industrie

Voordelen:

 1. Prijs
 2. Beschikbaarheid


Nadelen:

 1. Kleiner Wp/m²
 2. Slechtere opwekking / jaar
 3. Gevoelig voor schaduw effecten

Conclusie:

Dit is de budget optie. Meestal een goed paneel, ontelbaar veel merken. Kies voor een "Tier 1 producent.


Grote producenten:

 1. Risen
 2. Canadian Solar
 3. Longi
 4. Ja solar


Glas glas zonnepaneel met bifacial kwaliteit.
Glas glas zonnepaneel ook wel een bifacial zonnepaneel

Kenmerken:

 1. Kleine cellen (half cut)
 2. Op doorzichtige achtergrond
 3. Duur
 4. Iets kleiner Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier 
 2. Platte daken met witte dakbedekking
 3. Grondinstallaties

Voordelen:

 1. Zeer zeer lange garanties
 2. Lage temperaturen in volle zon
 3. De achterkant kan ook opwekken (bifacial)
 4. Weinig materiaalwerking doordat voor en achterkant glas zijn


Nadelen:

 1. Prijs
 2. Nog steeds gevoelig voor schaduw effecten

Conclusie:

Dit is een dure oplossing, meestal heeft de "bifacial" eigenschap enkel zin bij grond installaties of op witte dakoppervlakken


Grote producenten:

 1. Sonnex
 2. Canadian Solar
 3. DMEGC
 4. Suntech


Zonnepanelen met N type cellen

Kenmerken:

 1. Kleine cellen (half cut)
 2. N type cellen 
 3. Duur
 4. Iets kleiner Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier Voordelen:

 1. Lange garanties
 2. Heel hoge efficiënties


Nadelen:

 1. Zeer zeer duur
 2. Nog steeds grote cellen

Conclusie:

Dit is een dure oplossing. We zijn ier zelf geen voorstander van. De productie ervan is te klein waardoor de nekel producenten de prijs kunstmatig hoog houden. Prijs kwaliteit is een shingled cell paneel veel beter.

Grote producenten:

 1. Sonnex
 2. IBC
 3. REC
 4. Sunpower


Zonnepanelen met cellen die boven elkaar liggen

Kenmerken:

 1. Cellen over elkaar gelegd
 2. Op zwarte of witte achtergrond
 3. Iets duurder
 4. Hoogste Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier 
 2. KMO

Voordelen:

 1. Zeer zeer lange garanties
 2. Hoogste effciënties in de markt
 3. Niet gevoelig voor schaduweffecten
 4. Kleurvast (in zwart)
 5. Prijs kwaliteit de beste optie


Nadelen:

 1. Iets duurder

Conclusie:

Zonder twijfel of discussie mogelijk: Dit is prijs kwaliteit, het beste wat je kan vinden op dit moment. De productie ervan is eerder klein. Wij hebben leverzekerheid.


Grote producenten:

 1. Sonnex
 2. Hyundai
 3. TW


Half cut cells zonnepanelen

Uitleg:

Half-cut cell zonnepanelen zijn een type zonnepaneel waarbij de traditionele zonnecellen in tweeën worden gesneden, waardoor er twee kleinere cellen ontstaan die in serie worden geschakeld. Dit betekent dat er meer zonnecellen op het paneel passen en er meer vermogen kan worden opgewekt.

Door de cellen in tweeën te snijden, wordt de stroomsterkte van elke cel gehalveerd, waardoor de weerstand van het paneel wordt verminderd en de efficiëntie van het paneel wordt verhoogd. Bovendien kunnen half-cut cell zonnepanelen beter presteren bij hoge temperaturen, omdat de lagere stroomsterkte zorgt voor minder warmteontwikkeling.

Half-cut cell zonnepanelen hebben ook een hogere betrouwbaarheid en een lagere gevoeligheid voor microcracks dan traditionele zonnepanelen, omdat de kleinere cellen minder spanning uitoefenen op het paneel en minder gevoelig zijn voor stress door beweging of temperatuurschommelingen.

Al met al bieden half-cut cell zonnepanelen een aantal voordelen ten opzichte van traditionele zonnepanelen, zoals hogere efficiëntie, hogere betrouwbaarheid en lagere gevoeligheid voor microcracks. Ze worden steeds populairder en zijn beschikbaar in verschillende formaten en configuraties voor verschillende toepassingen.


Zonnepanelen Kuurne
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van Half Cut Cells zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van Half cut cells zonnepanelen. 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

We vergelijken telkens dezelfde groottes van zonnepanelen.

Via de link vraag je een offerte aan

Glas Glas zonnepanelen

Uitleg:

Glas-glas zonnepanelen (ook wel bifacial genoemd) zijn een type zonnepaneel waarbij zowel de voor- als achterkant van het paneel is gemaakt van glas in plaats van de traditionele kunststoffen die in de meeste zonnepanelen worden gebruikt. Dit type zonnepaneel wordt ook wel dubbelglas zonnepaneel genoemd.

Het glas dat wordt gebruikt in glas-glas zonnepanelen is meestal gehard en gelaagd, waardoor het paneel robuuster is en beter bestand is tegen schade door bijvoorbeeld hagel of wind. Daarnaast hebben glas-glas zonnepanelen over het algemeen een langere levensduur dan traditionele zonnepanelen, omdat het gebruik van glas de afbraak van de zonnecellen kan verminderen.

Glas-glas zonnepanelen zijn meestal duurder dan traditionele zonnepanelen, maar de hogere prijs kan worden gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten en de langere levensduur. Bovendien kunnen ze in sommige gevallen meer vermogen genereren dan traditionele zonnepanelen, omdat het extra glas de zonnecellen beschermt tegen degradatie door weersinvloeden en veroudering.

Ze worden ook Bifacial zonnepanelen genoemd. Bifaciale zonnepanelen zijn een type zonnepaneel dat aan beide zijden energie kan opwekken. In tegenstelling tot traditionele zonnepanelen, die alleen aan de voorkant energie opwekken, kunnen bifaciale zonnepanelen ook licht opvangen dat via de achterkant van het paneel binnenkomt.

Bifaciale zonnepanelen bestaan uit een transparante bovenlaag, zonnecellen en een transparante onderlaag. Het licht dat door de bovenlaag op de zonnecellen valt, wordt omgezet in energie, terwijl het licht dat door de onderlaag binnenkomt, wordt gereflecteerd en ook energie kan opwekken. Hierdoor kunnen bifaciale zonnepanelen meer energie opwekken dan traditionele zonnepanelen, vooral als ze worden geplaatst op een ondergrond die licht kan weerkaatsen, zoals witte dakbedekking, sneeuw of water.

Bifaciale zonnepanelen worden steeds populairder vanwege hun hogere energieopbrengst en de mogelijkheid om meer efficiëntie te halen uit een beperkte hoeveelheid ruimte. Ze worden vaak gebruikt in grote commerciële en industriële installaties, maar ook in woningen en kleine toepassingen.

De glas glas zonnepanelen die wij plaatsen
De technische fiches van de glas glas zonnepanelen die wij plaatsen / op voorraad hebben:
De technische fiches van de half cut cell zonnepanelen die wij niet plaatsen:
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van glas glas zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van glas glas zonnepanelen (bifacial). 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

We vergelijken telkens dezelfde groottes van zonnepanelen.

Via de link vraag je een offerte aan

N-type zonnepanelen

Uitleg

N-type cellen zijn een type fotovoltaïsche (PV) zonnecellen die zijn gemaakt van silicium. Ze worden ook wel negatief-type cellen genoemd vanwege het feit dat het siliciummateriaal aan de ene kant is gedoteerd met fosfor, wat resulteert in een overmaat aan vrije elektronen. Dit creëert een laag van negatief geladen deeltjes aan de ene kant van de cel.

N-type cellen hebben een aantal voordelen ten opzichte van andere soorten zonnecellen. Zo hebben ze minder last van degradatie door vocht en hitte, waardoor ze een langere levensduur hebben. Ze zijn ook minder gevoelig voor licht geïnduceerde degradatie (LID) dan P-type cellen, wat betekent dat hun efficiëntie minder snel afneemt bij blootstelling aan zonlicht.

Een ander voordeel van N-type cellen is dat ze over het algemeen een hogere opbrengst hebben dan P-type cellen, vooral bij hoge temperaturen. Dit komt doordat N-type cellen een hogere open-circuit voltage (Voc) hebben dan P-type cellen, wat resulteert in een hogere opbrengst bij een bepaalde lichtintensiteit.

Vanwege deze voordelen worden N-type cellen steeds vaker gebruikt in de productie van zonnepanelen, hoewel ze momenteel nog steeds duurder zijn dan P-type cellen.

De technische fiches van de N-type cell zonnepanelen die wij plaatsen / op voorraad hebben:
De technische fiches van de N-type cell zonnepanelen die wij niet plaatsen:
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van N type zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van N type zonnepanelen. 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

Via de link vraag je een offerte aan

Shingled cell zonnepanelen

Uitleg:

Shingled cell zonnepanelen zijn een type zonnepaneel waarbij de zonnecellen over elkaar heen worden gelegd, vergelijkbaar met dakpannen. Hierdoor kunnen de cellen dichter bij elkaar worden geplaatst en kan er meer vermogen worden opgewekt dan bij traditionele zonnepanelen.

Bij shingled cell zonnepanelen zijn de zonnecellen aan de randen voorzien van contactstrips die over de randen van aangrenzende cellen worden geplaatst, waardoor ze elektrisch met elkaar worden verbonden. Dit zorgt voor een betere stroomgeleiding tussen de cellen en verhoogt de efficiëntie van het paneel.

Shingled cell zonnepanelen bieden een aantal voordelen ten opzichte van traditionele zonnepanelen. Ze hebben bijvoorbeeld een hogere efficiëntie, omdat er minder ruimte verloren gaat tussen de cellen en er meer zonnecellen op het paneel passen. Daarnaast hebben ze een hogere betrouwbaarheid en een langere levensduur, omdat de overlapping van de cellen ervoor zorgt dat er minder spanning op het paneel wordt uitgeoefend, waardoor het minder gevoelig is voor microcracks.

Shingled cell zonnepanelen zijn nog relatief nieuw en zijn nog niet zo wijdverspreid als andere soorten zonnepanelen, maar ze worden steeds populairder vanwege hun hogere efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze zijn beschikbaar in verschillende formaten en configuraties voor verschillende toepassingen.

Zonnepanelen-full-black-West-Vlaanderen
Zonnepanelen wellness
Betere temperatuursverdeling bij Shingled cell zonnepanelen dan half-cut cells zonnepanelen
Betere verdeling van de zonnepanelen 

De temperatuur wordt beter verdeeld binnenin het zonnepaneel

Betere eigenschappen bij schaduw op een deel van het zonnepaneel.
Betere performantie bij gedeeltelijke schaduw

Het zonnepaneel brengt aanzienlijk meer op bij gedeeltelijke schaduw of bewolking.

Meerdere manieren voor de stroom om door het zonnepaneel te gaan
MEerdere manieren voor stroom om door het paneel te stromen

Iedere rij van cellen heeft 2 diodes waardoor stroom steeds zijn einddoel kan vinden en toch door zoveel mogelijk cellen gaat.

Lagere stromen door de cellen in het zonnepaneel
Lagere stromen door de individuele cellen

Lagere stroom betekent minder stress in het zonnepaneel. minder opwarming, langere levensuur betere opwekking.

De technische fiches van de shingled cell zonnepanelen die wij plaatsen / op voorraad hebben:
De technische fiches van de shingled cell zonnepanelen die wij niet plaatsen:
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van shingled cells zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van shingled cells zonnepanelen. 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

Via de link vraag je een offerte aan

Vraag en antwoord over zonnepanelen

Er wordt soms van alles en nog wat gezegd over de technologieën van zonnepanelen.

Iedere installateur beweert de beste zonnepanelen. Er zijn vele argumenten.

 1. Het zijn Europese zonnepanelen.
 2. Het zijn "Tier 1" zonnepanelen
 3. De garantie is 30 jaar
 4. ...

Hieronder lees je wat er effectief van aan is. In vraag en antwoord. Zo kan je een geïnformeerde beslissing nemen. 

Tier 1 zonnepanelen, wat wil dat zeggen?

Een Tier 1 producent is een producent die opgenomen is in de lijst die Bloomberg (een financieel data bedrijf) is opgenomen.

Er zijn verschillende criteria waaraan fabrikanten moeten voldoen om als "Tier 1" te worden beschouwd, maar over het algemeen worden de volgende factoren meegewogen:

 • Financiële stabiliteit: Het bedrijf moet over voldoende financiële middelen beschikken om te kunnen blijven investeren in R&D, productie en service.
 • Productiecapaciteit: Het bedrijf moet over voldoende productiecapaciteit beschikken om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen.
 • Aantal geproduceerde panelen: Ieder kwartaal moet de totale productie worden doorgegeven. 
 • Productkwaliteit: Het bedrijf moet hoogwaardige zonnepanelen produceren die voldoen aan internationale normen en kwaliteitsstandaarden.
 • Service: Het bedrijf moet een goede reputatie hebben op het gebied van klantenservice en technische ondersteuning.
 • Garanties: Deze moeten worden herverzekerd op de international markt. Zo is er steeds een aanspreekpunt.

Is dit belangrijk? Ja, maar het is vooral belangrijk in grote zonnepanelen project. Daar is het een absolute voorwaarde voor de banken om het project te financieren.

Bij particulieren is dit minder van tel en wel voor volgende redenen:

 1. één van de hoofdcriteria is de hoeveelheid van geproduceerde zonnepanelen. Maar "projectpanelen" worden best niet gelegd bij particulieren? Ze zijn minder technologisch geëvolueerd.

Het is wel belangrijk als indicator voor het feit dat het bedrijf weet wat hoe ze zonnepanelen meoten maken, Dat de kwaliteit van hun productie consistent is en dat ze financieel gezond zijn.

Volgende zonnepanelenfabricanten zijn Tier 1, volgens de laatste lijst. 


Tier 1 lijst van zonnepaneelproducenten.
Garanties van zonnepanelen, wat zijn de belangrijke zaken om te weten?

Garantie van zonnepanelen. Dit is natuurlijk belangrijk. Het geeft je immers een zekerheid en vertrouwen in de producent van het product.

Als BMW 5 jaar garantie geeft op je wagen, kan je ervan uitgaan dat BMW denkt dat ze zeker geen kosten hebben tot 5 jaar (of miniem en is dit ingecalculeerd. Als Kia 10 jaar geeft dan gaan ze ervan uit dat ze geen kosten hebben binnen de eerste 10 jaar.

Pas wel op, er zijn kleine lettertjes aan dergelijke garantie (zeker bij auto-producenten, ook zo bij producenten van zonnepanelen). Een beetje scepticisme is op zijn plaats.

Alle garantiedocumenten van producenten hebben min of meer dezelfde regels, zij het met andere getallen.

Bovendien moet je weten dat:

 1. Ieder zonnepaneel dat nu op de markt is binnen 2 jaar niet meer gemaakt wordt
 2. Dat geen producent, installateur of distributeur zonnepanelen op voorraad houdt voor garantie kwesties
 3. Een zonnepaneel is eigenlijk geen werkend onderdeel. De kwaliteit wordt bepaald bij productie, niet meer erna
 4. Als er iets mis is met de zonnepanelen dan wordt dit duidelijk in de eerste 2 jaar. Daarna niet niet meer. Als het 2 jaar normaal werkt, en een normale degradatie heeft dan zal dit zo blijven.
 5. Glas glas zonnepanelen zullen steeds een betere garantie kunnen bieden omdat er geen materiaal werking zal zijn. Bij de andere is de achterkant immers een folie (backsheet). Bij glas glas panelen is dit beide glas. Daardoor kunnen langere garanties geboden worden.

Wat gebeurt er bij de inroep van de garanties?

 1. De producent heeft de keuze: nieuw paneel leveren met dezelfde eigenschappen of de waarde van het paneel (op dat moment) uitbetalen. In de praktijk zal ALTIJD optie 2 gekozen worden.
 2. De klant / installateur moet contact opnemen. Er moet uit een onderzoek aangetoond worden dat de fout bij de producent ligt niet bij iets anders.

Wat zijn normale garanties van zonnepanelen?

 1. 10-12 jaar productgarantie
 2. 81,2% vermogensgarantie op 25 jaar

Wat zijn de garanties bij de fabricanten waar wij onze zonnepanelen bestellen?

 1. 20 jaar productgarantie
 2. 82.05% vermogensgarantie op 30 jaar

Dit zijn enkele van de veelkomende garantie bepalingen van producenten van zonnepanelen:


Europese zonnepanelen, klopt dit?

Nee, of toch niet geheel. Alle productie zit in min of meerdere mate in de Aziatische landen. Er zijn wel Europese / Amerikaanse merken met productie in China. Sommige producenten assembleren wel zonnepanelen in Europa. Maar dan worden de cellen weer gemaakt in de aziatische landen. Zo is 100% van de Tier 1 lijst min of meer Chinese productie. 

Watt piek van een zonnepaneel, wat betekent dit ?

Watt Piek (Wp) is een meeteenheid die wordt gebruikt om de elektrische capaciteit van zonnepanelen aan te geven. Het is de maximale uitgangsvermogen dat een zonnepaneel kan produceren onder standaard testcondities (STC). Deze testcondities omvatten een instraling van 1000 Watt per vierkante meter, een paneeltemperatuur van 25°C en een luchtmassa van 1,5 (AM1,5).

De Watt Piek van een zonnepaneel wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de efficiëntie van de celtechnologie, de grootte van het paneel en de omgevingsomstandigheden. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de Wp-waarde van een zonnepaneel is, hoe meer energie het paneel kan produceren.

De Watt Piek van zonnepanelen kan worden gebruikt om het vermogen van een zonne-energiesysteem te berekenen. Bijvoorbeeld, als een zonnepaneel een Wp-waarde heeft van 300 Wp en een zonne-energiesysteem bestaat uit 10 van deze panelen, dan heeft het systeem een totaal vermogen van 3.000 watt (10 x 300 Wp).

Het is echter belangrijk om op te merken dat de Wp-waarde van een zonnepaneel slechts een van de vele factoren is die van invloed zijn op de prestaties van een zonne-energiesysteem. Andere factoren, zoals de oriëntatie en helling van de panelen, de locatie van het systeem en de kwaliteit van de installatie, kunnen ook van invloed zijn op de totale energieopbrengst.


Wat is het Flash test report van een zonnepaneel?

Een Flash Test Report (ook wel bekend als een Flash Report) van een zonnepaneel is een document dat de belangrijkste elektrische kenmerken van het paneel rapporteert. Het rapport is gebaseerd op de Flash Test, een standaard testmethode die wordt gebruikt om de prestaties van een zonnepaneel te meten.

Tijdens de Flash Test wordt een korte, krachtige lichtflits gebruikt om het paneel te activeren en de stroom en spanning te meten die het paneel produceert. De resultaten van deze metingen worden vervolgens gebruikt om de belangrijkste elektrische parameters van het paneel te bepalen, waaronder de maximale vermogenswaarde (Wp), de stroom bij maximale vermogenswaarde (Imp), de spanning bij maximale vermogenswaarde (Vmp), de kortsluitstroom (Isc) en de open circuit spanning (Voc).

Het Flash Test Report van een zonnepaneel bevat deze en andere belangrijke technische gegevens, zoals de temperatuurcoëfficiënten, de toleranties op de vermogenswaarden en de efficiëntie van het paneel. Dit rapport wordt vaak gebruikt door fabrikanten, installateurs en klanten om de prestaties van verschillende zonnepanelen te vergelijken en te evalueren.

Het is belangrijk om op te merken dat het Flash Test Report slechts een momentopname is van de prestaties van een zonnepaneel onder specifieke omstandigheden. De prestaties van het paneel kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals de instraling van de zon en de temperatuur. Daarom wordt aanbevolen om het Flash Test Report te combineren met andere factoren, zoals de garanties van de fabrikant en onafhankelijke prestatiegegevens van derden, om een weloverwogen beslissing te nemen bij het kiezen van een zonnepaneel.


Wordt er gesjoemeld met het watt piek van zonnepanelen?

Jammergenoeg wel, de incentive is immers te groot voor de producenten. Je kan dit tegengaan door het flash test report op serienummer na te gaan.

De internationale standaard voor een zonnepaneel is enkel een positieve tolerantie (0/+5Wp) . Dit wil zeggen dat een zonnepaneel die 400 Wp is, minimum 400Wp is of 401, 402, 403, 404.

Het flash test report is ook enkel zo goed als de machine die ze controleert. Enkel betrouwbare producenten laten hun appartuur onafhankelijk controleren. 

Degradatie van zonnepanelen, wat betekent dit?

Degradatie van zonnepanelen verwijst naar het geleidelijke verlies van prestaties van een zonnepaneel gedurende zijn levensduur. Het is een natuurlijk proces dat wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals blootstelling aan de zon, temperatuurveranderingen, vochtigheid, mechanische belasting en andere omgevingsfactoren.

Het verlies van prestaties kan zich manifesteren als een afname van de vermogensoutput van het paneel, een afname van de efficiëntie of een verandering in de kleur van het paneel. De mate van degradatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van het paneel, de installatieomstandigheden, de locatie en de gebruiksomstandigheden.

Het is gebruikelijk dat zonnepanelen na verloop van tijd een zekere mate van degradatie ondergaan. De meeste fabrikanten bieden garanties voor de prestaties van hun panelen gedurende een bepaalde periode, meestal tussen 20 en 25 jaar. De garanties omvatten meestal een minimale vermogensoutput van het paneel na een bepaald aantal jaren, bijvoorbeeld 80% van de nominale waarde.

Er zijn verschillende methoden om degradatie van zonnepanelen te verminderen. Bijvoorbeeld, het beperken van de temperatuurschommelingen door goede ventilatie kan degradatie verminderen. Ook is het van belang dat de panelen goed worden onderhouden en dat eventuele schade of defecten snel worden opgelost om verdere degradatie te voorkomen.

Het is belangrijk om te weten dat degradatie van zonnepanelen een normaal en verwacht proces is, en dat het niet betekent dat het paneel niet meer werkt. Zonnepanelen kunnen nog steeds energie produceren, zelfs als ze enige mate van degradatie hebben ondergaan.

Onze zonnepanelen die we plaatsen hebben een minder grote degradatie dan de normaal te verwachten degradatie.


Degradatie van zonnepanelen
Waarom heeft de omvormer een lager kW dan het totaal kWp van de zonnepanelen?

De reden dat de omvormer een lager kW-vermogen heeft dan het totale kWp-vermogen van de zonnepanelen, heeft te maken met de manier waarop zonnepanelen en omvormers werken.

Zonnepanelen produceren gelijkstroom (DC) elektriciteit wanneer er zonlicht op valt. Het vermogen van het paneel wordt uitgedrukt in kilowatt piek (kWp), wat het maximale vermogen is dat het paneel onder standaard testcondities kan leveren.

De omvormer heeft als taak om de DC elektriciteit die de zonnepanelen produceren om te zetten in wisselstroom (AC) die geschikt is voor gebruik in huis of op het elektriciteitsnet. De omvormer heeft een nominaal vermogen dat wordt uitgedrukt in kilowatt (kW), wat het maximale vermogen is dat de omvormer kan omzetten.

Het vermogen van de omvormer wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de capaciteit van de elektronische componenten en de efficiëntie van de omzetting van DC naar AC. In de praktijk betekent dit dat het nominaal vermogen van de omvormer lager is dan het totale vermogen van de zonnepanelen om de optimale werking en prestaties te garanderen.

Een omvormer met een nominaal vermogen dat te laag is voor het totale vermogen van de zonnepanelen kan leiden tot een vermindering van de prestaties en de efficiëntie van het systeem. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omvormer die wordt gebruikt bij een zonnepaneelsysteem voldoende vermogen heeft om de hoeveelheid energie te kunnen omzetten die de zonnepanelen produceren.

De mate dat dit mogelijk is, hangt sterk af van de specifieke omvormer en het zonnepaneel.

De vuistregels zijn wel voor België:

 1. Hybride omvormers: maximaal 150% watt piek zonnepanelen op een bepaald Watt van een omvormer. Dus bvb. maximum 7.500 Wp op een omvormer van 5.000 Watt (of 5kW)
 2. Niet-Hybride omvormers: maximaal 200% watt piek zonnepanelen op een bepaald Watt van een omvormer. Dus bvb. maximum 10.000 Wp op een omvormer van 5.000 Watt (of 5kW)

Als heir toch boven wordt gegaan dan zal de garantie vervallen op de omvormer / panelen.

Wat betekent een string van zonnepanelen en hoeveel mogen er in 1 string?

Een string van zonnepanelen is een reeks zonnepanelen die met elkaar zijn verbonden om samen te werken als een enkelvoudig systeem. Het is een manier om het vermogen van de zonnepanelen te verhogen en de totale spanning van het systeem te verhogen, zodat het kan worden aangesloten op de omvormer en het elektriciteitsnet.

Het aantal zonnepanelen dat in één string kan worden geplaatst, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het vermogen van de zonnepanelen, de spanning van het systeem en de specificaties van de omvormer. Over het algemeen kunnen er tussen de 6 en 15 zonnepanelen in één string worden geplaatst.

Het is belangrijk om de specificaties van de zonnepanelen en de omvormer te controleren voordat u besluit hoeveel zonnepanelen u in één string wilt plaatsen. Als er te veel zonnepanelen in één string worden geplaatst, kan de spanning te hoog worden en kan de omvormer overbelast raken of zelfs beschadigd raken. Aan de andere kant, als er te weinig zonnepanelen in één string worden geplaatst, kan de spanning te laag zijn en kan het systeem niet goed functioneren.

Daarom is het belangrijk om bij het ontwerpen en installeren van een zonnepaneelsysteem de juiste stringlengte te kiezen die past bij de specificaties van de zonnepanelen en de omvormer. Dit zal ervoor zorgen dat het systeem efficiënt werkt en dat het veilig en betrouwbaar is.


Moeten zonnepanelen gewassen worden?

Ja, maar niet teveel.

Veel hangt af van de specifieke omstandigheden op jouw locatie:

 1. Helling is een belangrijk element
 2. Mosgroei is een absolute vijand. Als je dit ziet moet je ze laten reinigen.
 3. Meer en meer komt er ook "safari zand" tot in België. Dit soort stof is hardnekkig, ze blijft kleven aan je panelen. Als je dit ziet laat je best je zonnepanelen eens reinigen.

Zonnepanelen moeten periodiek worden gewassen om hun prestaties en efficiëntie te behouden. Door blootstelling aan weersomstandigheden, stof, vogelpoep, insecten en andere verontreinigende stoffen kunnen zonnepanelen vuil en stoffig worden, wat de opbrengst van het systeem kan verminderen.

Het vuil en stof op de zonnepanelen kan ervoor zorgen dat er minder zonlicht doorheen komt en dat er minder elektriciteit wordt opgewekt. Het is daarom belangrijk om de zonnepanelen periodiek schoon te maken om ervoor te zorgen dat ze optimaal blijven presteren.

Hoe vaak u uw zonnepanelen moet schoonmaken, hangt af van verschillende factoren, waaronder de locatie van de zonnepanelen, de hoeveelheid vuil en stof in de omgeving en de weersomstandigheden. Over het algemeen wordt aanbevolen om zonnepanelen minstens één keer per 2-3 jaar te wassen om de efficiëntie te behouden. In gebieden waar de omgeving meer vervuild is, kan het nodig zijn om ze vaker te wassen.

Het schoonmaken van zonnepanelen is over het algemeen een eenvoudig proces en kan worden uitgevoerd met regenwater en een zachte spons. Het is echter belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te volgen en de zonnepanelen niet te beschadigen tijdens het schoonmaken. Het wordt aanbevolen om een professionele installateur of een specialist op het gebied van zonnepanelen te raadplegen als u vragen heeft over het schoonmaken van uw zonnepanelen.Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

De meeste zonnepanelen hebben een levensduur van 25 tot 30 jaar. Dit betekent dat ze gedurende deze periode hun maximale prestaties behouden. Na verloop van tijd kunnen ze echter wel wat minder efficiënt worden en minder stroom opwekken dan in het begin.

De garanties die door fabrikanten worden gegeven variëren van 10 tot 25 jaar, afhankelijk van het merk en het type zonnepaneel. Dit betekent dat als er binnen de garantieperiode iets misgaat met het zonnepaneel, de fabrikant het zal vervangen of repareren.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de levensduur van een zonnepaneel niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van het paneel, maar ook van factoren zoals het klimaat, de locatie en de onderhoudscondities. Het is daarom belangrijk om uw zonnepanelen goed te onderhouden en ze periodiek te inspecteren om er zeker van te zijn dat ze optimaal blijven presteren.

Over het algemeen kunnen zonnepanelen gedurende een lange periode betrouwbare en efficiënte stroomopwekking leveren en zijn ze een duurzame investering voor uw huis of bedrijf.


Wat is PID degradatie bij zonnepanelen?

Een fenomeen die vooral voorkomt bij oude zonnepanelen. 

PID staat voor Potential Induced Degradation en verwijst naar een fenomeen dat kan optreden bij zonnepanelen. Het is een vorm van degradatie die wordt veroorzaakt door de spanning die zich kan opbouwen tussen de zonnepanelen en de aarde, waardoor de prestaties van de panelen afnemen.

Wanneer er een verschil in potentiaal ontstaat tussen de zonnecellen en de aardingsdraad van het zonnepaneel, kan er een elektrische stroom ontstaan. Deze stroom kan leiden tot de afbraak van het isolatiemateriaal tussen de cellen en de geleiders in het paneel, waardoor de prestaties van het paneel afnemen.

PID kan worden voorkomen door het gebruik van PID-boxen, die de spanning tussen de panelen en de aarde regelen en zo de kans op degradatie verminderen. Daarnaast is het belangrijk om bij de installatie van zonnepanelen gebruik te maken van hoogwaardige materialen en zorgvuldig te kiezen voor een betrouwbare fabrikant.

Het is aan te raden om regelmatig te controleren op PID bij zonnepanelen, vooral als ze zijn geïnstalleerd in een gebied met een hoog vochtigheidsniveau of een hoge temperatuur.

Nu hebben de meeste omvormers reeds een anti PID functie ingebouwd. Een anti PID-functie bij een omvormer verwijst naar de mogelijkheid van de omvormer om de effecten van Potential Induced Degradation (PID) te voorkomen of te verminderen.

De anti PID-functie van een omvormer werkt door de spanning tussen de panelen en de aarde te controleren en te reguleren om te voorkomen dat deze te hoog wordt. Dit gebeurt meestal door middel van speciale software en hardware die de prestaties van de zonnepanelen monitoren en de spanning in evenwicht houden.

Door de anti-PID-functie te gebruiken, kan de levensduur en prestatie van de zonnepanelen worden verlengd, waardoor u langer kunt genieten van de energieopbrengst van uw zonnepanelen. Het is aan te raden om bij het kiezen van een omvormer te letten op de aanwezigheid van deze functie, vooral als u in een gebied woont met hoge temperaturen en vochtigheidsniveaus, waar PID vaker kan voorkomen.Kunnen zonnepanelen tegen een hagelbui?

Zonnepanelen zijn over het algemeen bestand tegen normale hagelbuien, maar grote hagelstenen kunnen wel schade veroorzaken aan de zonnepanelen. In sommige gevallen kan dit leiden tot barsten of breuken in de glasplaat van het paneel, waardoor de prestaties van het paneel kunnen afnemen.

Fabrikanten testen hun zonnepanelen vaak op hagelbestendigheid en ontwerpen ze om bestand te zijn tegen de meeste hagelbuien. De meeste zonnepanelen zijn getest op hagelstenen met een diameter van ongeveer 25 mm en kunnen over het algemeen hagelbuien tot deze grootte weerstaan.

Als u in een gebied woont waar grote hagelstenen vaak voorkomen, is het mogelijk om extra maatregelen te nemen om uw zonnepanelen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van beschermende gaas of een hagelbestendig dak boven uw zonnepanelen.

Het is ook belangrijk om de installatie van uw zonnepanelen te laten uitvoeren door een professionele installateur die ervaring heeft met het ontwerp en de installatie van zonnepanelensystemen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel.

Onze zonnepanelen zijn bestand tegelstenen tot 25mm met een maximumsnelheid van 23 m/s


Wat zijn hotspots in zonnepanelen en zijn ze gevaarlijk?

Hotspots in zonnepanelen zijn gebieden waar de temperatuur van de zonnecellen hoger is dan de omringende cellen. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals schaduw, vervuiling of beschadiging van de zonnecellen.

Hotspots kunnen gevaarlijk zijn omdat ze de efficiëntie van het zonnepaneel verminderen en de levensduur van het paneel verkorten. Bovendien kunnen hotspots leiden tot brandgevaar als de temperatuur te hoog wordt, vooral als er brandbare materialen in de buurt zijn.

Als een hotspot wordt gedetecteerd, is het belangrijk om deze te isoleren en te onderzoeken wat de oorzaak is. Het is mogelijk om de schade te repareren door het zonnepaneel te vervangen. Regelmatige inspectie van zonnepanelen kan helpen om hotspots te voorkomen en zo de efficiëntie en levensduur van het zonnepaneel te maximaliseren.Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Heeft temperatuur een invloed op de werking van zonnepanelen?

Ja, de temperatuur heeft een aanzienlijke invloed op de werking van zonnepanelen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de temperatuur van het zonnepaneel, hoe lager de efficiëntie van het paneel zal zijn. Dit komt doordat de spanning van een zonnepaneel afneemt naarmate de temperatuur stijgt, wat resulteert in een lagere stroomopbrengst.

De mate waarin de temperatuur de werking van zonnepanelen beïnvloedt, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de opbouw van het zonnepaneel, de kwaliteit van de materialen en het ontwerp van het paneel. Over het algemeen zal een temperatuurstijging van 1 graad Celsius de opbrengst van een zonnepaneel met ongeveer 0,5% tot 0,6% verminderen.

Om de efficiëntie van zonnepanelen te optimaliseren, is het belangrijk om te zorgen voor voldoende ventilatie en koeling, vooral tijdens warme zomerdagen. Door de panelen te plaatsen op een locatie met goede ventilatie en door te zorgen voor een goede luchtcirculatie onder de panelen, kan de temperatuur van de zonnepanelen worden verlaagd en de efficiëntie van het paneel worden gemaximaliseerd.

Onze zonnepanelen hebben volgende temperatuureigenschappen:

 1. NMDT: 45°C (+/-2°C). NMDT staat voor "Nominal Module Design Temperature" en is een term die wordt gebruikt om de temperatuur te beschrijven waarmee fabrikanten van zonnepanelen rekening houden bij het ontwerpen en specificeren van hun panelen. De NMDT is de temperatuur waarbij de fabrikant verwacht dat het zonnepaneel zal werken onder standaard testcondities (STC), die zijn vastgesteld op 25 graden Celsius. Bij hogere temperaturen dan de NMDT zal de efficiëntie van het paneel afnemen en kan er schade optreden als gevolg van thermische stress. De NMDT is afhankelijk van de constructie en het ontwerp van het zonnepaneel, evenals van de omgevingsomstandigheden waarin het paneel wordt gebruikt. Fabrikanten gebruiken de NMDT om de prestaties van hun zonnepanelen te specificeren en om te bepalen hoeveel energie een paneel kan produceren onder verschillende omstandigheden.
 2. Temperatuurcoëffciënt van de Open Circuit Spanning (Voc) = -0.2% / °C
 3. Temperatuurcoëffciënt van de kortsluitstroom (Isc) = 0.05% / °C
 4. Temperatuurcoëffciënt van het maximaal vermogen (Pm) = -0.35% / °C


Wat betekent Leveraged Cost Of Energy (LCOE) bij zonnepanelen?

LCOE staat voor "Levelized Cost of Energy" en is een maatstaf voor de kosten van het opwekken van elektriciteit met behulp van zonnepanelen. Het is een gestandaardiseerde manier om de totale kosten van het opwekken van elektriciteit te berekenen, inclusief de kosten van het bouwen, onderhouden en bedienen van de zonnepanelen, en deze te verdelen over de verwachte levensduur en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.

LCOE wordt uitgedrukt in dollar per kilowattuur (kWh) en wordt vaak gebruikt om de kosten van verschillende energiebronnen met elkaar te vergelijken. Het is belangrijk op te merken dat de LCOE van zonne-energie in de loop der jaren aanzienlijk is gedaald als gevolg van verbeterde technologieën en efficiëntere productieprocessen.

Naast de initiële kosten van het bouwen en installeren van zonnepanelen, omvat de LCOE ook de kosten voor onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur, evenals de kosten voor het aansluiten op het elektriciteitsnet. Door deze kosten over de verwachte levensduur van het zonnepaneel te verdelen en te delen door de verwachte hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, kan de LCOE worden berekend.

De LCOE is een belangrijke maatstaf voor de kosten van zonne-energie en kan helpen bij het bepalen van de economische haalbaarheid van het gebruik van zonnepanelen als energiebron.


Vanwaar het grote verschil in Wp tussen zonnepanelen?

Kijk eerst naar de grootte van het voorgestelde zonnepaneel.

Ze zijn immers beschikbaar in verschillende groottes. Het is dus logisch dat er zonnepanelen zijn van 300 Wp en andere van 500Wp. Dat laatste is gewoon veel veel groter.


Is watt piek het belangrijkste cijfer van de technische fiche van een zonnepaneel?

Belangrijk maar helemaal niet het belangrijkste.

Het watt piek (Wp) vermogen is een belangrijk cijfer op de technische fiche van een zonnepaneel, maar het is niet het enige belangrijke cijfer. Het Wp vermogen geeft het piekvermogen aan dat het zonnepaneel kan leveren onder ideale omstandigheden, namelijk wanneer het zonnepaneel wordt blootgesteld aan 1000 watt per vierkante meter (W/m²) instraling van de zon bij een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius.

Andere belangrijke cijfers op de technische fiche van een zonnepaneel zijn de efficiëntie van het paneel, de werkspanning en de werkstroom, de open klemspanning en kortsluitstroom, de temperatuurcoëfficiënten en de garanties van de fabrikant.

De efficiëntie van een zonnepaneel geeft aan hoeveel van het beschikbare zonlicht wordt omgezet in elektriciteit en is een belangrijke factor bij het bepalen van de prestaties en de kosten van een zonnepaneel. De werkspanning en werkstroom zijn belangrijk om te weten voor het ontwerpen van een zonne-energiesysteem en het selecteren van de juiste omvormer. De open klemspanning en kortsluitstroom zijn belangrijk voor de veiligheid en het ontwerp van het elektrische systeem. De temperatuurcoëfficiënten geven aan hoe de prestaties van het zonnepaneel veranderen bij veranderingen in de temperatuur en de instraling van de zon.Over deze site

Blog over hernieuwbare energie.

Vind ons

Adres
Proosdijstraat 62

8020 Oostkamp

Uren
Maandag—vrijdag: 8:00–19:00
Zaterdag & zondag: Geslot