Overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel

Terwijl in Vlaanderen drastisch en retroactief wordt ingegrepen op het systeem van Groene Stroom Certificaten, is het blijkbaar in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nog altijd feest. Installaties die in 1,5 jaar (of minder) terugverdiend zullen zijn aan de huidige elektriciteitsprijzen. Dit tewijl ze 25 jaar mee zullen gaan. Blijkbaar geen politiek probleem in Brussel, maar wel in Vlaanderen zoveel jaar later.

Zonnepanelen in Brussel worden overmatig ondersteund via groene stroom certificaten. Goed als je in Brussel een dak hebt waar zonnepanelen op kunnen. Slecht voor alle andere verbruikers van elektriciteit. In deze blogpost leggen we uit waarom dit een probleem is voor iedereen. We gaan ook dieper in op de berekening ervan. We vergelijken tevens met Vlaanderen. Er zijn ook 2 calculators ingebouwd zodat je zelf een beeld kunt vormen naargelang de specifieke parameters van je project.

Waarom is overmatige steun een probleem voor de consument?

De groene stroom certificaten worden doorgerekend in de elektriciteitsfactuur van iedere klant

Als hier teveel voor wordt betaald dan stijgt deze elektriciteitsfactuur snel, zeer snel.

Als tergelijkertijd de prijs voor elektriciteit sterk stijgt (zoals nu) dan drijgt de prijs voor elektriciteit onbetaalbaar te worden.

Dat is het effect dat we nu reeds zien, ook in Brussel.

Gratis bestaat niet

Zo zegt het spreekwoord. Spreekwoorden hebben een bestaansreden.

Een onklopbare deal voor (sommige) klanten:

Sommige bedrijven in Brussel bieden een fantastische deal voor prosumenten in Brussel: Gratis zonnepanelen.

Deze bedrijven plaatsen zonnepanelen op uw dak. Je betaalt hiervoor niets. De elektriciteit die ze opwekken mag je zelf verbruiken. Hiervoor wordt ook geen kost aangerekend.

Als klap op de vuurpijl worden ze na 10 jaar automatisch jouw eigendom, zonder dat je iets moet betalen. Dit terwijl zonnepaneelinstallaties een geschatte levensduur hebben van meer dan 25 jaar.

Hoe kan dat?

Zoals de volksmond zegt: “Gratis bestaat niet“. Ook in dit geval. De factuur van alle kosten wordt betaald door alle afnemers van elektriciteit.

Wat zijn groene stroom certificaten?

Het GSC-systeem is een ondersteuningssysteem voor de productie van groene stroom, geregeld door een besluit van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Regering.

Hierbij krijgt de producent van 1 MWh een certificaat om te kunnen bewijzen dat de hij/zij een “groene MWh” elektriciteit heeft opgewekt.

Deze certificaten zijn verhandelbaar. De prijs voor zo’n cerificaat is op dit moment 93,97€ op de markt.

Het is dus niet rechtstreeks een subsidie. Deze groene stroomcertificaten worden betaald door alle afnemers van elektriciteit. Dit gebeurt via de bijdrage hernieuwbare energie op uw elektriciteitsfactuur.

Het systeem is afgevoerd in Vlaanderen. Enkel installaties van voor 2014 kunnen er nog recht op hebben.

In Brussel bestaat het systeem nog altijd. Meer nog, je krijgt meer certificaten per geproduceerde MWh.

Deze multiplicator hangt af van hoeveel zonnepanelen je kan leggen. Ze kan oplopen tot 2,7 certificaten per MWh (geïnstalleerd vermogen <5kWp). Dit betekent concreet: 2,7 X 93,97€ = 253,23€/MWh

Ter vergelijk dat is meer dan de laatste vaste certificaten in Vlaanderen in 2012 (250€/MWh). Dat is reeds 10 jaar geleden.

Ondertussen is de prijs van zonnepanelen natuurlijk wel heel sterk gedaald.

Enkel met de groene stroomcertificaten (los van de waarde van de elektriciteit) betaal je je installatie terug in +/- 5 jaar.

Er rest je dan nog 20 jaar op de levensduur!

Bereken hier het verschil tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaanderen

Stel 2 dezelfde installaties, de ene ligt in Evere (Brussels hoofdstedelijk gewest), de ander ligt 100 meter verder in Zaventem. Het resultaat is echter een wereld van verschil!

In deze berekening worden volgende veronderstellingen gemaakt:

 1. Waarde van GSC: 93,79€/MWh
 2. Er wordt rekening gehouden met huidige verhoogde multiplicator van GSC zoals toegepast in Brussel. Deze multiplicator wordt automatisch aangepast als je het vermogen van de zonnepanelen aanpast.
 3. Voor grote projecten Vlaanderen: resultaten van de goedgekeurde projecten van de laatste call 7-21€/MWh
 4. We hanteren dezelfde kost van elektriciteit voor Brussel / Vlaanderen. In realiteit is de elektriciteit meestal duurder in Brussel.
 5. We hanteren dezelfde opbrengst voor injectie in Brussel / Vlaanderen.
 6. We houden nog geen rekening met eventuele extra steun van de gemeentes in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Hoeveel is de overmatige steun voor zonnepanelen in Brussel exact?

In deze calculator kan je berekenen hoeveel de overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel exact is.

We houden rekening met het volgende:

 1. Target terugverdientermijn van 7 jaar zoals opgesteld door Brugel (de Brusselse energieregulator)
 2. Je kan zelf aanpassen naargelang de case (kWp / El. Prijs / Inj. Prijs / Zelfverbruik percentage, …)
 3. We houden nog geen rekening met eventuele extra steun van de gemeentes van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
kWpMultiplicator
<52,7 GSC/MWh
10-362,5 GSC/MWh
36-1002,1 GSC/MWh
100-2501,8 GSC/MWh
>2501,5 GSC/MWh
Tabel van de multiplicator GSC/MWh

Lessen uit het verleden

Overmatige ondersteuning van zonnepanelen in Vlaanderen

Vlaanderen heeft tot 8 à 10 jaar geleden dezelfde fout gemaakt. Brussel kan leren van onze fouten. Tijdens de Vlaamse regering Peeters II toen Freya Vandenbossche minister van energie was, was er ook een dergelijk systeem. De prijs van deze groene stroomcertificaten daalde niet snel genoeg. De kostprijs van een zonnepaneelinstallatie daalde in die periode wel sterk (-50 tot -60%). De susbsidies bleven dezelfde of daalden nauwelijks. Dit zorgde uiteindelijk voor een budgettair probleem.

Budgetprobleem

Finaal diende dit doorgerekend te worden aan de consument. Een taak die op de schouders van minister Annemie Turtelboom viel. Het werd haar ondergang. Al snel kreeg deze taks in de media de bijnaam van de Turteltaks. Ze probeerde het gat in begroting dicht te rijden door de consument deze zeer kostelijke zonnepanelen te laten betalen.

Ze nam uiteindelijk ontslag uit de regering, hoewel ze het probleem niet had veroorzaakt. Finaal is deze heffing er wel gekomen. Nu betaalt iedere Vlaamse afnemer van elektriciteit een Hernieuwbare Energie Bijdrage.

Deze geschiedenis herhaalt zich in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Op dit moment betaalt iedere inwoner van Brussel reeds +/- 60€/jaar in Brussel voor de bestaande groene stroom certificaten. Dit groeit echter snel. Als dezelfde groeicurve zich verder zet in komende jaren als in de voorbije jaren dan zal de factuur van 75 mio € stijgen tot boven de 500 mio € in 10 jaar!

Hiervoor krijgen de brusselaars niet veel in ruil. Er wordt eigenlijk niet veel hernieuwbare elektriciteit opgewekt. Er is immers een multiplicator van kracht. Deze laat toe om tot 2,7 certificaten te creëren voor iedere MWh groene elektriciteit. Deze multiplicator is één van de belangrijkste oorzaken van de overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel.

Bovendien is veel dan die elektriciteit op laagspanning. Als deze moet geïnjecteerd worden op het net, treden aanzienlijke netverliezen op.

Het eigenaardige is nu dat deze voor de eerste keer is opgetrokken i.p.v. afgebouwd. In 2021 was de maximum multiplicator 2.4, in 2022 is dit 2.7! Dit terwijl de energiekost sterk gestegen is. Dat zou moeten maken dat de terugverdientijd juist lager is i.p.v. hoger. We gaan hier straks verder op in.

Het gevaar van overmatig ondersteunen van zonnepanelen voor het Brussels hoofdstedelijk gewest

Een daling in dit systeem zal zich pas na 10 jaar laten voelen in minder uitgaven. Iedere maand dat de overmatige ondersteuning van zonnepanelen in Brussel aanblijft, zal 10 jaar lang geld kosten aan de burgers.

Het gevaar spreekt voor zich: Gezinnen zullen hun elektriciteitsrekening niet meer kunnen betalen. Hiernaast geven we aan als de huidige trendlijnen zich verder zetten wat de impact kan zijn.

Het wordt nog erger als je weet dat 9% van de gezinnen in Brussel nu reeds financieel kwetsbaar zijn.

Het zal de zonnepanelensector bovendien ook een kwalijke reputatie geven. Bij de stopzetting van dit systeem in Vlaanderen, heeft het jaren geduurd tegen dat de sector zich gerecupereerd. In het eerste jaar van de stopzetting is de omzet in de sector gedaald met 98%!

Waarom zijn die subsidies zo hoog?

Brussel heeft door zijn dichte bevolking, weinig opportuniteiten om hernieuwbare energie te kunnen opwekken. Windmolens zijn geen optie. Waterkrachtcentrales op grote schaal evenmin.

Door onze staatstructuur dient ieder gewest echter wel zijn eigen bijdrage te doen om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit wreekt zich nu. De enige grootschalige oplossing die Brussel kan realiseren, zijn zonnepanelen en WKK’s.

Aangezien er nog te weinig zonnepanelen werden geplaatst, wordt dit systeem van overmatige steun ingezet om mensen te motiveren.

Deze overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel gaat echter vooral naar de bedrijven die zich hierop toespitsen. Ze zal waarschijnlijk niet gaan naar de effectieve eigenaars of gezinnen. Deze bedrijven bieden “gratis” zonnepanelen aan. vergis je niet: De factuur volgt. Niet voor de mensen die intekenen op zo’n voorstel, wel voor iedereen. Zo is het geschied in Vlaanderen, zo zal het ook gebeuren in Brussel.

Gevolgen voor brusselse inwoners

Verwachte totale uitgaven in het Brussels gewest om deze groene stroom certificaten te kunnen blijven betalen.

Er wordt rekening gehouden met:

 • Stijging van uitgaven aan GSC in brussel van 17,16% per jaar (=gemiddelde stijging 2018-2020)
 • Verder info kan je vinden op de site van Brugel

Andere interessante artikels uit het verleden

Ter zake reportage op VRT.nu

Wat raden we je aan als je woont in het brussels hoofdstedelijk gewest?

Heb je een dak? Dan heb je geluk.

 • Kijk om zonnepanelen te laten plaatsen op je dak
 • Zolang het systeem in werking is, geldt het voor iedereen

Kan je deze niet financieren?

 • Controleer dit toch maar 2 keer. De meeste banken financieren dit toch vrij makkelijk via de groene lening.
 • Als je toch enkel gratis zonnepanelen wil. Weet dan dat je dak waarschijlijk nog eens geld waard is erboven op. Of dat zo is zal sterk afhangen van de effectieve installatiekost van deze zonnepanelen.

Wanneer?

 • Wij raden je aan om niet al te lang wachten. Het kan bijna niet anders dan dat er hier binnenkort ook een politieke hetse over zal ontstaan. Dat was zo in Vlaanderen en dan werd het heel snel afgebouwd tot nul of bijna nul.

Andere calculators op deze site:

Wat raden we het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan?

Het doel is juist. De manier waarop is veel te kostelijk voor de inwoners. Het is ook niet sociaal evenwichtig. Overmatig ondersteunen van zonnepanelen, zal niet meer mensen zonnepanelen laten plaatsen. Het zal er enkel voor zorgen dat de consument teveel zal betalen.

Het trekt allerlei financieel creatieve business modellen aan. Na de afschaffing in Vlaanderen is de sector geïmplodeerd. Er volgden allerlei falingen. Een situatie die we liever niet zien gebeuren in onze hoofdstad.

De grote problemen van het huidig systeem

Er is geen marktwerking voor grote installaties:

In Vlaanderen moeten bedrijven een dossier indienen voor de steun die ze willen (Caĺl systeem voor grote installaties). Alle voorstellen worden van laag naar hoog gerankschikt. De laagste winnen. Dit is zo tot het budget van de call op is. Als de bedrijven te veel steun gevraagd hebben, dan vallen ze dus uit de boot. In Brussel is dat niet zo. De ondersteuning is op dit moment tussen de 150€ en 275€/MWh (al naargelang de prijs van een GSC en de grootte van de installatie). In Vlaanderen is het lesje wel geleerd. Via de call voor ondersteuning zonnepanelen is het resultaat van de laatste gepubliceerde call een ondersteuning voor grote installaties tussen 1,53€ en 21 €/MWh. Of anders gezegd 10 tot 100X goedkoper.

Het systeem houdt geen rekening met de huidige elektriciteitsprijs:

Het systeem houdt geen enkele rekening met de huidige elektriciteitsprijs. Meer nog, ze zal één van de oorzaken vormen voor de snelle inflatie ervan. Dit is niet logisch. Hoe duurder elektriciteit kost, hoe sneller je je investering terugverdient. In dit geval zouden rechtstreeks of onrechtstreekse ondersteuningen moeten dalen. Dat gebeurt niet in het huidig systeem.

Er is een gevaar van overmatige injectie:

Geïnjecteerde elektriciteit is elektriciteit die wordt opgewekt maar waar er geen nood aan is op die locatie (op dat moment). Deze elektriciteit gaat op het net. Het net moet dat natuurlijk wel aankunnen. Want typisch is ook dat in woonwijken iedereen op hetzelfde moment elektriciteit op dit net zet en niemand er afneemt. Dit zorgt voor extra kosten bij de netbeheerder Sibelga. Injectie heeft trouwens ook verliezen. Zo bereikt niet alle elektriciteit haar einddoel (een afnemer). Dit systeem zorgt ervoor dat installateurs of investeerders niet kijken naar het huidig verbruik. Ze zullen altijd gaan voor het maximum. Los van het feit of die nuttig zijn op die locatie.

Te duur:

De overmatige steun neemt exuberante proporties aan. De rekening volgt later. Deze zal betaald door alle bedrijven en huishoudens van Brussel. De ondersteuning via GSC is trouwens onlangs opgetrokken.

Je kan de onderliggende nota hier vinden: Nota voorstel (BRUGEL-Voorstel-20210824-28) om multiplicator GSC op te trekken

Het systeem houdt nauwelijks rekening met de kostprijs van een project:

Het klopt dat bepaalde projecten veel duurder zullen zijn dan andere. Een appartementsblok van 12 verdiepingen uitrusten met zonnepanelen en aansluiten aan ieder appartement zal duurder zijn dan 500 zonnepanelen installeren op een plat dak van een bedrijf.

Het aantal GSC’en gaat wel naar beneden als je project groter wordt maar de proporties zitten niet juist. Bovendien zullen bedrijven zich eerst steed focussen op de “makkelijke daken”.

De berekeningswijze waarop Brugel zich baseert, klopt niet. Ze stemt niet overeen met de realiteit.

De multiplicator is onlangs opgetrokken op voorstel van Brugel. Je kan de nota waarop deze beslissing is gebaseerd hier vinden: Nota voorstel (BRUGEL-Voorstel-20210824-28) om multiplicator GSC op te trekken

De hoofdreden voor de vehoging zijn stijgende prijzen van de materialen om een zonnepaneelinstallatie te bouwen. Dit klopt. De grondstoffen zijn allemaal duurder geworden (zeetransport, zonnepaneel, kabels, omvormers,…). Er wordt echter geen rekening gehouden dat de opbrengsten nog sterker zijn gestegen. Deze zijn tevens ook te raadplegen op de site van Brugel zelf. We gaan even dieper in op deze cijfers.

Tabel uit het verslag van Brugel zoals te vinden op pagina 18 van dit verslag

We overlopen enkele van deze parameters en vergelijken met de realiteit en plaatsen ook de stavingstukken er graag bij.

Detail van de foute parameters:

Variabele in berekeningstabelBrugel cijferRealiteitStavingsstuk
Jaarlijkse productie850 kWh/kWp900-1000 kWh/kWpPVGIS (zie hieronder)
Evolutie jaarlijkse productie-1%-0,525%, max -0.7%Internationale norm
Prijs zelfverbruikte elektriciteit
(Incl. BTW)
242,8€/MWh442,4€/MWhEigen site van Brusim:
c€/kWh 44,24
Prijs geïnjecteerde energie
(incl. BTW)
43,6 €/MWhtot 258,8€/MWhVia deze site
Prijs GSC80€/GSC93,97€/certificaatVia de eigen site van Brugel
Je ziet dus dat heel wat van de parameters beduidend lager of hoger worden ingeschat t.o.v. de realiteit. Zo is bvb. de prijs zelfverbruikte energie gelijk aan het sociaal tarief. Dat is natuurlijk niet zo voor iedere bewoner van Brussel.

Er zijn dus veel van deze parameters aantoonbaar fout. Sommige cijfers komen zelf via het eigen open data platform van Brugel. Benchmarking van deze cijfers zou reeds een goede oplossing zijn voor Brugel. Het vergelijken tussen de cijfers binnen de gewesten nog meer. Misschien is dit een goede tip om mee te nemen in de volgende berekeningen van deze multiplicator.

Figuur: Berekening via PVGIS op de Grote Markt 1, Brussel. PVgis is een tool van de Europese comissie. Je kan ze hier vinden. Zonnepanelen kunnen dus meer opwekken dan 850kWh/kWp in Jaar 1. Rekening houdend met schaduw en oriëntatie zal dat eerder 900-1000 kWh/kWp

Alternatieve mechanismes:

Het kan ook anders. We stellen daarvoor samenwerking voor. In Zuid-Afrika is er bvb. een systeem opgezet van “Wheeling”. In een regio waar het moeilijk is om hernieuwbare energie te produceren, werkt dan samen met een andere regio waar het makkelijker is om dit uit te voeren. Misschien is dat wel een oplossing voor Brussel: een intense samenwerking met Vlaanderen of Wallonië.

Een “Wheeling” overeenkomst tussen regio’s kan een oplossing bieden. Ze zorgt ervoor dat groene stroom die in een andere regio wordt opgewekt maar toch meetelt voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De impact kan gigantisch zijn. Projecten zullen sneller gebouwd. De kostprijs voor alle gebruikers zal ook maar een fractie zijn van de huidige kost. Zo kunnen we de overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel makkelijk stoppen.

Wheeling als oplossing voor zonnepanelen in Brussel
Wheeling zoals toegepast in Zuid-Afrika

Dit kan de kost van groene stroom certificaten aanzienlijk verlagen. Een vlugge berekening leert dat deze kost 80% lager kan. Iedereen is hier gebaat bij.

Waarom de kat de bel aanbinden?

We weten wat je denkt. Waarom schrijven jullie deze blogpost? Jullie installeren toch ook zonnepanelen? Dat klopt, we installeren zonnepanelen. We doen dit overal in België en zijn reeds lange tijd actief in de sector. We hebben de excessen meegemaakt en de diepe dalen. Daarom gaan we even in op de redenen waarom we dit melden.

Vertrouwen

Investeringen in hernieuwbare energie draaien op vertrouwen van alle stakeholders. Dat is het basisprincipe van de economie. Als er geen vertrouwen is, dan zal er niet worden geïnvesteerd op lange termijn. Zonnepaneelinstallaties zijn investeringen met een geschatte levensduur van 25 jaar.

Evenwicht

Een belangrijk element van vertrouwen is evenwicht. Iedere stakeholder moet haar/zijn steentje bijdragen. Oversubsidiëring houdt in dat bepaalde stakeholders meer krijgen dan ze verdienen. De rekening van deze overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel moet wel betaald worden. In dit geval doen alle Brusselaars dat. Dat is niet eerlijk. Door een evenwichtig systeem te bouwen zal het vertrouwen stijgen en zullen er meer investeringen gebeuren. Dit op haar beurt zal de energietransitie duurzaam ondersteunen.

Echt maatschappelijk ondernemen

Een ondernemer zoekt een opportuniteit waar ze oplossing voor wil vinden. Dat doen wij ook. Er zijn echter limieten. De elektriciteitsfactuur voor de burgers stijgt op dit moment heel hard. Niet alle burgers kunnen dit betalen. De verwachting is dat deze nog harder zal stijgen in de nabije toekomst. Eerder vroeg dan laat zal er zich een groot probleem voordoen.

Wij kiezen ervoor om te informeren, zodat gepaste acties kunnen genomen worden. Het is niet maatschappelijk verantwoord om zandzakjes te verkopen aan een te hoge prijs bij een overstroming. Dat is niet duurzaam. De beslissingskracht ligt niet in onze handen, informatie delen wel. Dat is bij deze gebeurd. Het is aan de minister Maron om aan de overmatige ondersteuning voor zonnepanelen in Brussel iets te doen. Als dit niet gebeurd is het aan de oppositiepartijen om de minister hierop attent te maken.

Impact van de vorige crisis

We zitten in een sector met hoge pieken en diepe dalen. Deze rollercoaster wordt veroorzaakt door veranderende regelgeving. Als sector is het in ons eigen belang om te melden als we een ongeval zien op ons afkomen. Enkel in een stabiele omgeving kunnen we mensen een carrière aanbieden in een sector met een uitstekend maatschappelijk doel.

De vorige keer dat er een oversusbsidiëring was, heeft dit te lang geduurd. Eenmaal dat dit duidelijk was, is die heel erg snel afgebouwd. Zodanig snel, dat markt volledig weg viel. Heel wat goede bedrijven zijn toen overkop gegaan. Vele capabele mensen zijn vertrokken uit de sector. Dat willen we vermijden. Die les hebben we ondertussen hardhands geleerd.

Verwachte kost van groene stroom certificaten voor zonnepanelen in Brussel

Verschillende technologiëen van zonnepanelen

We gaan dieper in op de verschillende technolgiëen in zonnepanelen. We leggen uit wat het verschil is en waarom deze verschillen er toe doen. We geven de voor- en nadelen aan van elke technologie. We geven per technologie ook aan wat de prijsverschillen precies zijn. Dit artikel is om je beter wegwijs te maken in de technische kant van de zonnepanelen. Zo kan je geïnformeerd beslissen.

Tevens vind je technische fiches, garantievoorwaarden van onze merken maar ook van andere merken op deze pagina. We sluiten af met vraag en anwoord over zonnepanelen.

Zonnepaneel met half cut cells en witte backsheet en zwart kader

Kenmerken:

 1. Zwarte cellen
 2. Op witte of zwarte achtergrond
 3. Puur kristallijn
 4. Hogere efficiënties mogelijk


Toepassingen:

 1. Particulier
 2. KMO
 3. Industrie

Conclusie:

Enkel dit wordt gebruikt in Westerse landen.


Polychristallijn zonnepaneel met blauwe cellen

Kenmerken:

 1. Blauwe cellen
 2. Op witte of zwarte achtergrond
 3. Samengevoegd kristallijn
 4. Middelmatige efficiëntie
 5. (Iets) goedkoper

Toepassingen:

 1. Industrie (voor 2015)
 2. Particulier (voor 2012)

Conclusie:

Niet meer van deze tijd in Westerse landen. Het prijsverschil is miniem, de effciëntie is wel aanzienlijk lager


Amorfe cellen

Kenmerken:

 1. Zwarte cellen
 2. Flexibel
 3. Lage efficiëntie
 4. Heel goedkoop


Toepassingen:

 1. Industrie (voor 2012)

Conclusie:

De technologie die het nooit heeft waargemaakt. Ze was heel goedkoop. Maar de degradatie (verlies per jaar) was zodanig hoog dat dit niet meer wordt toegepast.


Verschillende soorten monochristallijne zonnepanelen

Er bestaan bij mono christallijne zonnepanelen eigenlijk geen slechte zonnepanelen meer. Ze bestaan allemaal bijna in full black uitvoering. Ze hebben echter allemaal specifieke eigenschappen. Dit zal neit zoveel uitmaken in Wp (Watt Piek is het maximum vermogen onder test condities) maar het kan wel een groot verschil maken in de echte situatie. Je huis staat imemrs niet in een labo. We gaan dieper in op alle verschillende grote soorten van zonnepanelen. 

Zonnepaneel met half cut cells en witte backsheet en zwart kader
Zonnepaneel met half cut cells en witte backsheet en zwart kader

Kenmerken:

 1. Kleine cellen (half cut)
 2. Op witte of zwarte achtergrond (backsheet)
 3. Goedkoop
 4. Iets kleiner Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier
 2. KMO
 3. Industrie

Voordelen:

 1. Prijs
 2. Beschikbaarheid


Nadelen:

 1. Kleiner Wp/m²
 2. Slechtere opwekking / jaar
 3. Gevoelig voor schaduw effecten

Conclusie:

Dit is de budget optie. Meestal een goed paneel, ontelbaar veel merken. Kies voor een "Tier 1 producent.


Grote producenten:

 1. Risen
 2. Canadian Solar
 3. Longi
 4. Ja solar


Glas glas zonnepaneel met bifacial kwaliteit.
Glas glas zonnepaneel ook wel een bifacial zonnepaneel

Kenmerken:

 1. Kleine cellen (half cut)
 2. Op doorzichtige achtergrond
 3. Duur
 4. Iets kleiner Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier 
 2. Platte daken met witte dakbedekking
 3. Grondinstallaties

Voordelen:

 1. Zeer zeer lange garanties
 2. Lage temperaturen in volle zon
 3. De achterkant kan ook opwekken (bifacial)
 4. Weinig materiaalwerking doordat voor en achterkant glas zijn


Nadelen:

 1. Prijs
 2. Nog steeds gevoelig voor schaduw effecten

Conclusie:

Dit is een dure oplossing, meestal heeft de "bifacial" eigenschap enkel zin bij grond installaties of op witte dakoppervlakken


Grote producenten:

 1. Sonnex
 2. Canadian Solar
 3. DMEGC
 4. Suntech


Zonnepanelen met N type cellen

Kenmerken:

 1. Kleine cellen (half cut)
 2. N type cellen 
 3. Duur
 4. Iets kleiner Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier Voordelen:

 1. Lange garanties
 2. Heel hoge efficiënties


Nadelen:

 1. Zeer zeer duur
 2. Nog steeds grote cellen

Conclusie:

Dit is een dure oplossing. We zijn ier zelf geen voorstander van. De productie ervan is te klein waardoor de nekel producenten de prijs kunstmatig hoog houden. Prijs kwaliteit is een shingled cell paneel veel beter.

Grote producenten:

 1. Sonnex
 2. IBC
 3. REC
 4. Sunpower


Zonnepanelen met cellen die boven elkaar liggen

Kenmerken:

 1. Cellen over elkaar gelegd
 2. Op zwarte of witte achtergrond
 3. Iets duurder
 4. Hoogste Wp/m²

Toepassingen:

 1. Particulier 
 2. KMO

Voordelen:

 1. Zeer zeer lange garanties
 2. Hoogste effciënties in de markt
 3. Niet gevoelig voor schaduweffecten
 4. Kleurvast (in zwart)
 5. Prijs kwaliteit de beste optie


Nadelen:

 1. Iets duurder

Conclusie:

Zonder twijfel of discussie mogelijk: Dit is prijs kwaliteit, het beste wat je kan vinden op dit moment. De productie ervan is eerder klein. Wij hebben leverzekerheid.


Grote producenten:

 1. Sonnex
 2. Hyundai
 3. TW


Half cut cells zonnepanelen

Uitleg:

Half-cut cell zonnepanelen zijn een type zonnepaneel waarbij de traditionele zonnecellen in tweeën worden gesneden, waardoor er twee kleinere cellen ontstaan die in serie worden geschakeld. Dit betekent dat er meer zonnecellen op het paneel passen en er meer vermogen kan worden opgewekt.

Door de cellen in tweeën te snijden, wordt de stroomsterkte van elke cel gehalveerd, waardoor de weerstand van het paneel wordt verminderd en de efficiëntie van het paneel wordt verhoogd. Bovendien kunnen half-cut cell zonnepanelen beter presteren bij hoge temperaturen, omdat de lagere stroomsterkte zorgt voor minder warmteontwikkeling.

Half-cut cell zonnepanelen hebben ook een hogere betrouwbaarheid en een lagere gevoeligheid voor microcracks dan traditionele zonnepanelen, omdat de kleinere cellen minder spanning uitoefenen op het paneel en minder gevoelig zijn voor stress door beweging of temperatuurschommelingen.

Al met al bieden half-cut cell zonnepanelen een aantal voordelen ten opzichte van traditionele zonnepanelen, zoals hogere efficiëntie, hogere betrouwbaarheid en lagere gevoeligheid voor microcracks. Ze worden steeds populairder en zijn beschikbaar in verschillende formaten en configuraties voor verschillende toepassingen.


Zonnepanelen Kuurne
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van Half Cut Cells zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van Half cut cells zonnepanelen. 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

We vergelijken telkens dezelfde groottes van zonnepanelen.

Via de link vraag je een offerte aan

Glas Glas zonnepanelen

Uitleg:

Glas-glas zonnepanelen (ook wel bifacial genoemd) zijn een type zonnepaneel waarbij zowel de voor- als achterkant van het paneel is gemaakt van glas in plaats van de traditionele kunststoffen die in de meeste zonnepanelen worden gebruikt. Dit type zonnepaneel wordt ook wel dubbelglas zonnepaneel genoemd.

Het glas dat wordt gebruikt in glas-glas zonnepanelen is meestal gehard en gelaagd, waardoor het paneel robuuster is en beter bestand is tegen schade door bijvoorbeeld hagel of wind. Daarnaast hebben glas-glas zonnepanelen over het algemeen een langere levensduur dan traditionele zonnepanelen, omdat het gebruik van glas de afbraak van de zonnecellen kan verminderen.

Glas-glas zonnepanelen zijn meestal duurder dan traditionele zonnepanelen, maar de hogere prijs kan worden gecompenseerd door de lagere onderhoudskosten en de langere levensduur. Bovendien kunnen ze in sommige gevallen meer vermogen genereren dan traditionele zonnepanelen, omdat het extra glas de zonnecellen beschermt tegen degradatie door weersinvloeden en veroudering.

Ze worden ook Bifacial zonnepanelen genoemd. Bifaciale zonnepanelen zijn een type zonnepaneel dat aan beide zijden energie kan opwekken. In tegenstelling tot traditionele zonnepanelen, die alleen aan de voorkant energie opwekken, kunnen bifaciale zonnepanelen ook licht opvangen dat via de achterkant van het paneel binnenkomt.

Bifaciale zonnepanelen bestaan uit een transparante bovenlaag, zonnecellen en een transparante onderlaag. Het licht dat door de bovenlaag op de zonnecellen valt, wordt omgezet in energie, terwijl het licht dat door de onderlaag binnenkomt, wordt gereflecteerd en ook energie kan opwekken. Hierdoor kunnen bifaciale zonnepanelen meer energie opwekken dan traditionele zonnepanelen, vooral als ze worden geplaatst op een ondergrond die licht kan weerkaatsen, zoals witte dakbedekking, sneeuw of water.

Bifaciale zonnepanelen worden steeds populairder vanwege hun hogere energieopbrengst en de mogelijkheid om meer efficiëntie te halen uit een beperkte hoeveelheid ruimte. Ze worden vaak gebruikt in grote commerciële en industriële installaties, maar ook in woningen en kleine toepassingen.

Sonnex
De glas glas zonnepanelen die wij plaatsen
De technische fiches van de glas glas zonnepanelen die wij plaatsen / op voorraad hebben:
De technische fiches van de half cut cell zonnepanelen die wij niet plaatsen:
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van glas glas zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van glas glas zonnepanelen (bifacial). 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

We vergelijken telkens dezelfde groottes van zonnepanelen.

Via de link vraag je een offerte aan

N-type zonnepanelen

Uitleg

N-type cellen zijn een type fotovoltaïsche (PV) zonnecellen die zijn gemaakt van silicium. Ze worden ook wel negatief-type cellen genoemd vanwege het feit dat het siliciummateriaal aan de ene kant is gedoteerd met fosfor, wat resulteert in een overmaat aan vrije elektronen. Dit creëert een laag van negatief geladen deeltjes aan de ene kant van de cel.

N-type cellen hebben een aantal voordelen ten opzichte van andere soorten zonnecellen. Zo hebben ze minder last van degradatie door vocht en hitte, waardoor ze een langere levensduur hebben. Ze zijn ook minder gevoelig voor licht geïnduceerde degradatie (LID) dan P-type cellen, wat betekent dat hun efficiëntie minder snel afneemt bij blootstelling aan zonlicht.

Een ander voordeel van N-type cellen is dat ze over het algemeen een hogere opbrengst hebben dan P-type cellen, vooral bij hoge temperaturen. Dit komt doordat N-type cellen een hogere open-circuit voltage (Voc) hebben dan P-type cellen, wat resulteert in een hogere opbrengst bij een bepaalde lichtintensiteit.

Vanwege deze voordelen worden N-type cellen steeds vaker gebruikt in de productie van zonnepanelen, hoewel ze momenteel nog steeds duurder zijn dan P-type cellen.

Sonnex
De technische fiches van de N-type cell zonnepanelen die wij plaatsen / op voorraad hebben:
De technische fiches van de N-type cell zonnepanelen die wij niet plaatsen:
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van N type zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van N type zonnepanelen. 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

Via de link vraag je een offerte aan

Shingled cell zonnepanelen

Uitleg:

Shingled cell zonnepanelen zijn een type zonnepaneel waarbij de zonnecellen over elkaar heen worden gelegd, vergelijkbaar met dakpannen. Hierdoor kunnen de cellen dichter bij elkaar worden geplaatst en kan er meer vermogen worden opgewekt dan bij traditionele zonnepanelen.

Bij shingled cell zonnepanelen zijn de zonnecellen aan de randen voorzien van contactstrips die over de randen van aangrenzende cellen worden geplaatst, waardoor ze elektrisch met elkaar worden verbonden. Dit zorgt voor een betere stroomgeleiding tussen de cellen en verhoogt de efficiëntie van het paneel.

Shingled cell zonnepanelen bieden een aantal voordelen ten opzichte van traditionele zonnepanelen. Ze hebben bijvoorbeeld een hogere efficiëntie, omdat er minder ruimte verloren gaat tussen de cellen en er meer zonnecellen op het paneel passen. Daarnaast hebben ze een hogere betrouwbaarheid en een langere levensduur, omdat de overlapping van de cellen ervoor zorgt dat er minder spanning op het paneel wordt uitgeoefend, waardoor het minder gevoelig is voor microcracks.

Shingled cell zonnepanelen zijn nog relatief nieuw en zijn nog niet zo wijdverspreid als andere soorten zonnepanelen, maar ze worden steeds populairder vanwege hun hogere efficiëntie en betrouwbaarheid. Ze zijn beschikbaar in verschillende formaten en configuraties voor verschillende toepassingen.

Zonnepanelen-full-black-West-Vlaanderen
Zonnepanelen wellness
Sonnex
Betere temperatuursverdeling bij Shingled cell zonnepanelen dan half-cut cells zonnepanelen
Betere verdeling van de zonnepanelen 

De temperatuur wordt beter verdeeld binnenin het zonnepaneel

Betere eigenschappen bij schaduw op een deel van het zonnepaneel.
Betere performantie bij gedeeltelijke schaduw

Het zonnepaneel brengt aanzienlijk meer op bij gedeeltelijke schaduw of bewolking.

Meerdere manieren voor de stroom om door het zonnepaneel te gaan
MEerdere manieren voor stroom om door het paneel te stromen

Iedere rij van cellen heeft 2 diodes waardoor stroom steeds zijn einddoel kan vinden en toch door zoveel mogelijk cellen gaat.

Lagere stromen door de cellen in het zonnepaneel
Lagere stromen door de individuele cellen

Lagere stroom betekent minder stress in het zonnepaneel. minder opwarming, langere levensuur betere opwekking.

De technische fiches van de shingled cell zonnepanelen die wij plaatsen / op voorraad hebben:
De technische fiches van de shingled cell zonnepanelen die wij niet plaatsen:
Wp
0
Effciëntie
0
0
Prijsindex
0

Enkele kerncijfers van shingled cells zonnepanelen

Hiernaast vind je enkele van de belangrijkste kerncijfers over deze technologie van shingled cells zonnepanelen. 

Dit zal je helpen om je keuze te bepalen, conform je budget.

Via de link vraag je een offerte aan

Vraag en antwoord over zonnepanelen

Er wordt soms van alles en nog wat gezegd over de technologieën van zonnepanelen.

Iedere installateur beweert de beste zonnepanelen. Er zijn vele argumenten.

 1. Het zijn Europese zonnepanelen.
 2. Het zijn "Tier 1" zonnepanelen
 3. De garantie is 30 jaar
 4. ...

Hieronder lees je wat er effectief van aan is. In vraag en antwoord. Zo kan je een geïnformeerde beslissing nemen. 

Tier 1 zonnepanelen, wat wil dat zeggen?

Een Tier 1 producent is een producent die opgenomen is in de lijst die Bloomberg (een financieel data bedrijf) is opgenomen.

Er zijn verschillende criteria waaraan fabrikanten moeten voldoen om als "Tier 1" te worden beschouwd, maar over het algemeen worden de volgende factoren meegewogen:

 • Financiële stabiliteit: Het bedrijf moet over voldoende financiële middelen beschikken om te kunnen blijven investeren in R&D, productie en service.
 • Productiecapaciteit: Het bedrijf moet over voldoende productiecapaciteit beschikken om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen.
 • Aantal geproduceerde panelen: Ieder kwartaal moet de totale productie worden doorgegeven. 
 • Productkwaliteit: Het bedrijf moet hoogwaardige zonnepanelen produceren die voldoen aan internationale normen en kwaliteitsstandaarden.
 • Service: Het bedrijf moet een goede reputatie hebben op het gebied van klantenservice en technische ondersteuning.
 • Garanties: Deze moeten worden herverzekerd op de international markt. Zo is er steeds een aanspreekpunt.

Is dit belangrijk? Ja, maar het is vooral belangrijk in grote zonnepanelen project. Daar is het een absolute voorwaarde voor de banken om het project te financieren.

Bij particulieren is dit minder van tel en wel voor volgende redenen:

 1. één van de hoofdcriteria is de hoeveelheid van geproduceerde zonnepanelen. Maar "projectpanelen" worden best niet gelegd bij particulieren? Ze zijn minder technologisch geëvolueerd.

Het is wel belangrijk als indicator voor het feit dat het bedrijf weet wat hoe ze zonnepanelen meoten maken, Dat de kwaliteit van hun productie consistent is en dat ze financieel gezond zijn.

Volgende zonnepanelenfabricanten zijn Tier 1, volgens de laatste lijst. 


Tier 1 lijst van zonnepaneelproducenten.
Garanties van zonnepanelen, wat zijn de belangrijke zaken om te weten?

Garantie van zonnepanelen. Dit is natuurlijk belangrijk. Het geeft je immers een zekerheid en vertrouwen in de producent van het product.

Als BMW 5 jaar garantie geeft op je wagen, kan je ervan uitgaan dat BMW denkt dat ze zeker geen kosten hebben tot 5 jaar (of miniem en is dit ingecalculeerd. Als Kia 10 jaar geeft dan gaan ze ervan uit dat ze geen kosten hebben binnen de eerste 10 jaar.

Pas wel op, er zijn kleine lettertjes aan dergelijke garantie (zeker bij auto-producenten, ook zo bij producenten van zonnepanelen). Een beetje scepticisme is op zijn plaats.

Alle garantiedocumenten van producenten hebben min of meer dezelfde regels, zij het met andere getallen.

Bovendien moet je weten dat:

 1. Ieder zonnepaneel dat nu op de markt is binnen 2 jaar niet meer gemaakt wordt
 2. Dat geen producent, installateur of distributeur zonnepanelen op voorraad houdt voor garantie kwesties
 3. Een zonnepaneel is eigenlijk geen werkend onderdeel. De kwaliteit wordt bepaald bij productie, niet meer erna
 4. Als er iets mis is met de zonnepanelen dan wordt dit duidelijk in de eerste 2 jaar. Daarna niet niet meer. Als het 2 jaar normaal werkt, en een normale degradatie heeft dan zal dit zo blijven.
 5. Glas glas zonnepanelen zullen steeds een betere garantie kunnen bieden omdat er geen materiaal werking zal zijn. Bij de andere is de achterkant immers een folie (backsheet). Bij glas glas panelen is dit beide glas. Daardoor kunnen langere garanties geboden worden.

Wat gebeurt er bij de inroep van de garanties?

 1. De producent heeft de keuze: nieuw paneel leveren met dezelfde eigenschappen of de waarde van het paneel (op dat moment) uitbetalen. In de praktijk zal ALTIJD optie 2 gekozen worden.
 2. De klant / installateur moet contact opnemen. Er moet uit een onderzoek aangetoond worden dat de fout bij de producent ligt niet bij iets anders.

Wat zijn normale garanties van zonnepanelen?

 1. 10-12 jaar productgarantie
 2. 81,2% vermogensgarantie op 25 jaar

Wat zijn de garanties bij de fabricanten waar wij onze zonnepanelen bestellen?

 1. 20 jaar productgarantie
 2. 82.05% vermogensgarantie op 30 jaar

Dit zijn enkele van de veelkomende garantie bepalingen van producenten van zonnepanelen:


Europese zonnepanelen, klopt dit?

Nee, of toch niet geheel. Alle productie zit in min of meerdere mate in de Aziatische landen. Er zijn wel Europese / Amerikaanse merken met productie in China. Sommige producenten assembleren wel zonnepanelen in Europa. Maar dan worden de cellen weer gemaakt in de aziatische landen. Zo is 100% van de Tier 1 lijst min of meer Chinese productie. 

Watt piek van een zonnepaneel, wat betekent dit ?

Watt Piek (Wp) is een meeteenheid die wordt gebruikt om de elektrische capaciteit van zonnepanelen aan te geven. Het is de maximale uitgangsvermogen dat een zonnepaneel kan produceren onder standaard testcondities (STC). Deze testcondities omvatten een instraling van 1000 Watt per vierkante meter, een paneeltemperatuur van 25°C en een luchtmassa van 1,5 (AM1,5).

De Watt Piek van een zonnepaneel wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de efficiëntie van de celtechnologie, de grootte van het paneel en de omgevingsomstandigheden. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de Wp-waarde van een zonnepaneel is, hoe meer energie het paneel kan produceren.

De Watt Piek van zonnepanelen kan worden gebruikt om het vermogen van een zonne-energiesysteem te berekenen. Bijvoorbeeld, als een zonnepaneel een Wp-waarde heeft van 300 Wp en een zonne-energiesysteem bestaat uit 10 van deze panelen, dan heeft het systeem een totaal vermogen van 3.000 watt (10 x 300 Wp).

Het is echter belangrijk om op te merken dat de Wp-waarde van een zonnepaneel slechts een van de vele factoren is die van invloed zijn op de prestaties van een zonne-energiesysteem. Andere factoren, zoals de oriëntatie en helling van de panelen, de locatie van het systeem en de kwaliteit van de installatie, kunnen ook van invloed zijn op de totale energieopbrengst.


Wat is het Flash test report van een zonnepaneel?

Een Flash Test Report (ook wel bekend als een Flash Report) van een zonnepaneel is een document dat de belangrijkste elektrische kenmerken van het paneel rapporteert. Het rapport is gebaseerd op de Flash Test, een standaard testmethode die wordt gebruikt om de prestaties van een zonnepaneel te meten.

Tijdens de Flash Test wordt een korte, krachtige lichtflits gebruikt om het paneel te activeren en de stroom en spanning te meten die het paneel produceert. De resultaten van deze metingen worden vervolgens gebruikt om de belangrijkste elektrische parameters van het paneel te bepalen, waaronder de maximale vermogenswaarde (Wp), de stroom bij maximale vermogenswaarde (Imp), de spanning bij maximale vermogenswaarde (Vmp), de kortsluitstroom (Isc) en de open circuit spanning (Voc).

Het Flash Test Report van een zonnepaneel bevat deze en andere belangrijke technische gegevens, zoals de temperatuurcoëfficiënten, de toleranties op de vermogenswaarden en de efficiëntie van het paneel. Dit rapport wordt vaak gebruikt door fabrikanten, installateurs en klanten om de prestaties van verschillende zonnepanelen te vergelijken en te evalueren.

Het is belangrijk om op te merken dat het Flash Test Report slechts een momentopname is van de prestaties van een zonnepaneel onder specifieke omstandigheden. De prestaties van het paneel kunnen variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, zoals de instraling van de zon en de temperatuur. Daarom wordt aanbevolen om het Flash Test Report te combineren met andere factoren, zoals de garanties van de fabrikant en onafhankelijke prestatiegegevens van derden, om een weloverwogen beslissing te nemen bij het kiezen van een zonnepaneel.


Wordt er gesjoemeld met het watt piek van zonnepanelen?

Jammergenoeg wel, de incentive is immers te groot voor de producenten. Je kan dit tegengaan door het flash test report op serienummer na te gaan.

De internationale standaard voor een zonnepaneel is enkel een positieve tolerantie (0/+5Wp) . Dit wil zeggen dat een zonnepaneel die 400 Wp is, minimum 400Wp is of 401, 402, 403, 404.

Het flash test report is ook enkel zo goed als de machine die ze controleert. Enkel betrouwbare producenten laten hun appartuur onafhankelijk controleren. 

Degradatie van zonnepanelen, wat betekent dit?

Degradatie van zonnepanelen verwijst naar het geleidelijke verlies van prestaties van een zonnepaneel gedurende zijn levensduur. Het is een natuurlijk proces dat wordt veroorzaakt door verschillende factoren, zoals blootstelling aan de zon, temperatuurveranderingen, vochtigheid, mechanische belasting en andere omgevingsfactoren.

Het verlies van prestaties kan zich manifesteren als een afname van de vermogensoutput van het paneel, een afname van de efficiëntie of een verandering in de kleur van het paneel. De mate van degradatie is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de kwaliteit van het paneel, de installatieomstandigheden, de locatie en de gebruiksomstandigheden.

Het is gebruikelijk dat zonnepanelen na verloop van tijd een zekere mate van degradatie ondergaan. De meeste fabrikanten bieden garanties voor de prestaties van hun panelen gedurende een bepaalde periode, meestal tussen 20 en 25 jaar. De garanties omvatten meestal een minimale vermogensoutput van het paneel na een bepaald aantal jaren, bijvoorbeeld 80% van de nominale waarde.

Er zijn verschillende methoden om degradatie van zonnepanelen te verminderen. Bijvoorbeeld, het beperken van de temperatuurschommelingen door goede ventilatie kan degradatie verminderen. Ook is het van belang dat de panelen goed worden onderhouden en dat eventuele schade of defecten snel worden opgelost om verdere degradatie te voorkomen.

Het is belangrijk om te weten dat degradatie van zonnepanelen een normaal en verwacht proces is, en dat het niet betekent dat het paneel niet meer werkt. Zonnepanelen kunnen nog steeds energie produceren, zelfs als ze enige mate van degradatie hebben ondergaan.

Onze zonnepanelen die we plaatsen hebben een minder grote degradatie dan de normaal te verwachten degradatie.


Degradatie van zonnepanelen
Waarom heeft de omvormer een lager kW dan het totaal kWp van de zonnepanelen?

De reden dat de omvormer een lager kW-vermogen heeft dan het totale kWp-vermogen van de zonnepanelen, heeft te maken met de manier waarop zonnepanelen en omvormers werken.

Zonnepanelen produceren gelijkstroom (DC) elektriciteit wanneer er zonlicht op valt. Het vermogen van het paneel wordt uitgedrukt in kilowatt piek (kWp), wat het maximale vermogen is dat het paneel onder standaard testcondities kan leveren.

De omvormer heeft als taak om de DC elektriciteit die de zonnepanelen produceren om te zetten in wisselstroom (AC) die geschikt is voor gebruik in huis of op het elektriciteitsnet. De omvormer heeft een nominaal vermogen dat wordt uitgedrukt in kilowatt (kW), wat het maximale vermogen is dat de omvormer kan omzetten.

Het vermogen van de omvormer wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de capaciteit van de elektronische componenten en de efficiëntie van de omzetting van DC naar AC. In de praktijk betekent dit dat het nominaal vermogen van de omvormer lager is dan het totale vermogen van de zonnepanelen om de optimale werking en prestaties te garanderen.

Een omvormer met een nominaal vermogen dat te laag is voor het totale vermogen van de zonnepanelen kan leiden tot een vermindering van de prestaties en de efficiëntie van het systeem. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de omvormer die wordt gebruikt bij een zonnepaneelsysteem voldoende vermogen heeft om de hoeveelheid energie te kunnen omzetten die de zonnepanelen produceren.

De mate dat dit mogelijk is, hangt sterk af van de specifieke omvormer en het zonnepaneel.

De vuistregels zijn wel voor België:

 1. Hybride omvormers: maximaal 150% watt piek zonnepanelen op een bepaald Watt van een omvormer. Dus bvb. maximum 7.500 Wp op een omvormer van 5.000 Watt (of 5kW)
 2. Niet-Hybride omvormers: maximaal 200% watt piek zonnepanelen op een bepaald Watt van een omvormer. Dus bvb. maximum 10.000 Wp op een omvormer van 5.000 Watt (of 5kW)

Als heir toch boven wordt gegaan dan zal de garantie vervallen op de omvormer / panelen.

Wat betekent een string van zonnepanelen en hoeveel mogen er in 1 string?

Een string van zonnepanelen is een reeks zonnepanelen die met elkaar zijn verbonden om samen te werken als een enkelvoudig systeem. Het is een manier om het vermogen van de zonnepanelen te verhogen en de totale spanning van het systeem te verhogen, zodat het kan worden aangesloten op de omvormer en het elektriciteitsnet.

Het aantal zonnepanelen dat in één string kan worden geplaatst, is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het vermogen van de zonnepanelen, de spanning van het systeem en de specificaties van de omvormer. Over het algemeen kunnen er tussen de 6 en 15 zonnepanelen in één string worden geplaatst.

Het is belangrijk om de specificaties van de zonnepanelen en de omvormer te controleren voordat u besluit hoeveel zonnepanelen u in één string wilt plaatsen. Als er te veel zonnepanelen in één string worden geplaatst, kan de spanning te hoog worden en kan de omvormer overbelast raken of zelfs beschadigd raken. Aan de andere kant, als er te weinig zonnepanelen in één string worden geplaatst, kan de spanning te laag zijn en kan het systeem niet goed functioneren.

Daarom is het belangrijk om bij het ontwerpen en installeren van een zonnepaneelsysteem de juiste stringlengte te kiezen die past bij de specificaties van de zonnepanelen en de omvormer. Dit zal ervoor zorgen dat het systeem efficiënt werkt en dat het veilig en betrouwbaar is.


Moeten zonnepanelen gewassen worden?

Ja, maar niet teveel.

Veel hangt af van de specifieke omstandigheden op jouw locatie:

 1. Helling is een belangrijk element
 2. Mosgroei is een absolute vijand. Als je dit ziet moet je ze laten reinigen.
 3. Meer en meer komt er ook "safari zand" tot in België. Dit soort stof is hardnekkig, ze blijft kleven aan je panelen. Als je dit ziet laat je best je zonnepanelen eens reinigen.

Zonnepanelen moeten periodiek worden gewassen om hun prestaties en efficiëntie te behouden. Door blootstelling aan weersomstandigheden, stof, vogelpoep, insecten en andere verontreinigende stoffen kunnen zonnepanelen vuil en stoffig worden, wat de opbrengst van het systeem kan verminderen.

Het vuil en stof op de zonnepanelen kan ervoor zorgen dat er minder zonlicht doorheen komt en dat er minder elektriciteit wordt opgewekt. Het is daarom belangrijk om de zonnepanelen periodiek schoon te maken om ervoor te zorgen dat ze optimaal blijven presteren.

Hoe vaak u uw zonnepanelen moet schoonmaken, hangt af van verschillende factoren, waaronder de locatie van de zonnepanelen, de hoeveelheid vuil en stof in de omgeving en de weersomstandigheden. Over het algemeen wordt aanbevolen om zonnepanelen minstens één keer per 2-3 jaar te wassen om de efficiëntie te behouden. In gebieden waar de omgeving meer vervuild is, kan het nodig zijn om ze vaker te wassen.

Het schoonmaken van zonnepanelen is over het algemeen een eenvoudig proces en kan worden uitgevoerd met regenwater en een zachte spons. Het is echter belangrijk om de veiligheidsvoorschriften te volgen en de zonnepanelen niet te beschadigen tijdens het schoonmaken. Het wordt aanbevolen om een professionele installateur of een specialist op het gebied van zonnepanelen te raadplegen als u vragen heeft over het schoonmaken van uw zonnepanelen.Hoe lang gaan zonnepanelen mee?

De meeste zonnepanelen hebben een levensduur van 25 tot 30 jaar. Dit betekent dat ze gedurende deze periode hun maximale prestaties behouden. Na verloop van tijd kunnen ze echter wel wat minder efficiënt worden en minder stroom opwekken dan in het begin.

De garanties die door fabrikanten worden gegeven variëren van 10 tot 25 jaar, afhankelijk van het merk en het type zonnepaneel. Dit betekent dat als er binnen de garantieperiode iets misgaat met het zonnepaneel, de fabrikant het zal vervangen of repareren.

Het is echter belangrijk om op te merken dat de levensduur van een zonnepaneel niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van het paneel, maar ook van factoren zoals het klimaat, de locatie en de onderhoudscondities. Het is daarom belangrijk om uw zonnepanelen goed te onderhouden en ze periodiek te inspecteren om er zeker van te zijn dat ze optimaal blijven presteren.

Over het algemeen kunnen zonnepanelen gedurende een lange periode betrouwbare en efficiënte stroomopwekking leveren en zijn ze een duurzame investering voor uw huis of bedrijf.


Wat is PID degradatie bij zonnepanelen?

Een fenomeen die vooral voorkomt bij oude zonnepanelen. 

PID staat voor Potential Induced Degradation en verwijst naar een fenomeen dat kan optreden bij zonnepanelen. Het is een vorm van degradatie die wordt veroorzaakt door de spanning die zich kan opbouwen tussen de zonnepanelen en de aarde, waardoor de prestaties van de panelen afnemen.

Wanneer er een verschil in potentiaal ontstaat tussen de zonnecellen en de aardingsdraad van het zonnepaneel, kan er een elektrische stroom ontstaan. Deze stroom kan leiden tot de afbraak van het isolatiemateriaal tussen de cellen en de geleiders in het paneel, waardoor de prestaties van het paneel afnemen.

PID kan worden voorkomen door het gebruik van PID-boxen, die de spanning tussen de panelen en de aarde regelen en zo de kans op degradatie verminderen. Daarnaast is het belangrijk om bij de installatie van zonnepanelen gebruik te maken van hoogwaardige materialen en zorgvuldig te kiezen voor een betrouwbare fabrikant.

Het is aan te raden om regelmatig te controleren op PID bij zonnepanelen, vooral als ze zijn geïnstalleerd in een gebied met een hoog vochtigheidsniveau of een hoge temperatuur.

Nu hebben de meeste omvormers reeds een anti PID functie ingebouwd. Een anti PID-functie bij een omvormer verwijst naar de mogelijkheid van de omvormer om de effecten van Potential Induced Degradation (PID) te voorkomen of te verminderen.

De anti PID-functie van een omvormer werkt door de spanning tussen de panelen en de aarde te controleren en te reguleren om te voorkomen dat deze te hoog wordt. Dit gebeurt meestal door middel van speciale software en hardware die de prestaties van de zonnepanelen monitoren en de spanning in evenwicht houden.

Door de anti-PID-functie te gebruiken, kan de levensduur en prestatie van de zonnepanelen worden verlengd, waardoor u langer kunt genieten van de energieopbrengst van uw zonnepanelen. Het is aan te raden om bij het kiezen van een omvormer te letten op de aanwezigheid van deze functie, vooral als u in een gebied woont met hoge temperaturen en vochtigheidsniveaus, waar PID vaker kan voorkomen.Kunnen zonnepanelen tegen een hagelbui?

Zonnepanelen zijn over het algemeen bestand tegen normale hagelbuien, maar grote hagelstenen kunnen wel schade veroorzaken aan de zonnepanelen. In sommige gevallen kan dit leiden tot barsten of breuken in de glasplaat van het paneel, waardoor de prestaties van het paneel kunnen afnemen.

Fabrikanten testen hun zonnepanelen vaak op hagelbestendigheid en ontwerpen ze om bestand te zijn tegen de meeste hagelbuien. De meeste zonnepanelen zijn getest op hagelstenen met een diameter van ongeveer 25 mm en kunnen over het algemeen hagelbuien tot deze grootte weerstaan.

Als u in een gebied woont waar grote hagelstenen vaak voorkomen, is het mogelijk om extra maatregelen te nemen om uw zonnepanelen te beschermen. Dit kan bijvoorbeeld door het installeren van beschermende gaas of een hagelbestendig dak boven uw zonnepanelen.

Het is ook belangrijk om de installatie van uw zonnepanelen te laten uitvoeren door een professionele installateur die ervaring heeft met het ontwerp en de installatie van zonnepanelensystemen die bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden zoals hagel.

Onze zonnepanelen zijn bestand tegelstenen tot 25mm met een maximumsnelheid van 23 m/s


Wat zijn hotspots in zonnepanelen en zijn ze gevaarlijk?

Hotspots in zonnepanelen zijn gebieden waar de temperatuur van de zonnecellen hoger is dan de omringende cellen. Dit kan worden veroorzaakt door verschillende factoren, zoals schaduw, vervuiling of beschadiging van de zonnecellen.

Hotspots kunnen gevaarlijk zijn omdat ze de efficiëntie van het zonnepaneel verminderen en de levensduur van het paneel verkorten. Bovendien kunnen hotspots leiden tot brandgevaar als de temperatuur te hoog wordt, vooral als er brandbare materialen in de buurt zijn.

Als een hotspot wordt gedetecteerd, is het belangrijk om deze te isoleren en te onderzoeken wat de oorzaak is. Het is mogelijk om de schade te repareren door het zonnepaneel te vervangen. Regelmatige inspectie van zonnepanelen kan helpen om hotspots te voorkomen en zo de efficiëntie en levensduur van het zonnepaneel te maximaliseren.Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Hotspots in zonnepanelen, gevaarlijk
Heeft temperatuur een invloed op de werking van zonnepanelen?

Ja, de temperatuur heeft een aanzienlijke invloed op de werking van zonnepanelen. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de temperatuur van het zonnepaneel, hoe lager de efficiëntie van het paneel zal zijn. Dit komt doordat de spanning van een zonnepaneel afneemt naarmate de temperatuur stijgt, wat resulteert in een lagere stroomopbrengst.

De mate waarin de temperatuur de werking van zonnepanelen beïnvloedt, kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de opbouw van het zonnepaneel, de kwaliteit van de materialen en het ontwerp van het paneel. Over het algemeen zal een temperatuurstijging van 1 graad Celsius de opbrengst van een zonnepaneel met ongeveer 0,5% tot 0,6% verminderen.

Om de efficiëntie van zonnepanelen te optimaliseren, is het belangrijk om te zorgen voor voldoende ventilatie en koeling, vooral tijdens warme zomerdagen. Door de panelen te plaatsen op een locatie met goede ventilatie en door te zorgen voor een goede luchtcirculatie onder de panelen, kan de temperatuur van de zonnepanelen worden verlaagd en de efficiëntie van het paneel worden gemaximaliseerd.

Onze zonnepanelen hebben volgende temperatuureigenschappen:

 1. NMDT: 45°C (+/-2°C). NMDT staat voor "Nominal Module Design Temperature" en is een term die wordt gebruikt om de temperatuur te beschrijven waarmee fabrikanten van zonnepanelen rekening houden bij het ontwerpen en specificeren van hun panelen. De NMDT is de temperatuur waarbij de fabrikant verwacht dat het zonnepaneel zal werken onder standaard testcondities (STC), die zijn vastgesteld op 25 graden Celsius. Bij hogere temperaturen dan de NMDT zal de efficiëntie van het paneel afnemen en kan er schade optreden als gevolg van thermische stress. De NMDT is afhankelijk van de constructie en het ontwerp van het zonnepaneel, evenals van de omgevingsomstandigheden waarin het paneel wordt gebruikt. Fabrikanten gebruiken de NMDT om de prestaties van hun zonnepanelen te specificeren en om te bepalen hoeveel energie een paneel kan produceren onder verschillende omstandigheden.
 2. Temperatuurcoëffciënt van de Open Circuit Spanning (Voc) = -0.2% / °C
 3. Temperatuurcoëffciënt van de kortsluitstroom (Isc) = 0.05% / °C
 4. Temperatuurcoëffciënt van het maximaal vermogen (Pm) = -0.35% / °C


Wat betekent Leveraged Cost Of Energy (LCOE) bij zonnepanelen?

LCOE staat voor "Levelized Cost of Energy" en is een maatstaf voor de kosten van het opwekken van elektriciteit met behulp van zonnepanelen. Het is een gestandaardiseerde manier om de totale kosten van het opwekken van elektriciteit te berekenen, inclusief de kosten van het bouwen, onderhouden en bedienen van de zonnepanelen, en deze te verdelen over de verwachte levensduur en de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit.

LCOE wordt uitgedrukt in dollar per kilowattuur (kWh) en wordt vaak gebruikt om de kosten van verschillende energiebronnen met elkaar te vergelijken. Het is belangrijk op te merken dat de LCOE van zonne-energie in de loop der jaren aanzienlijk is gedaald als gevolg van verbeterde technologieën en efficiëntere productieprocessen.

Naast de initiële kosten van het bouwen en installeren van zonnepanelen, omvat de LCOE ook de kosten voor onderhoud, reparaties en vervanging van apparatuur, evenals de kosten voor het aansluiten op het elektriciteitsnet. Door deze kosten over de verwachte levensduur van het zonnepaneel te verdelen en te delen door de verwachte hoeveelheid geproduceerde elektriciteit, kan de LCOE worden berekend.

De LCOE is een belangrijke maatstaf voor de kosten van zonne-energie en kan helpen bij het bepalen van de economische haalbaarheid van het gebruik van zonnepanelen als energiebron.


Vanwaar het grote verschil in Wp tussen zonnepanelen?

Kijk eerst naar de grootte van het voorgestelde zonnepaneel.

Ze zijn immers beschikbaar in verschillende groottes. Het is dus logisch dat er zonnepanelen zijn van 300 Wp en andere van 500Wp. Dat laatste is gewoon veel veel groter.


Is watt piek het belangrijkste cijfer van de technische fiche van een zonnepaneel?

Belangrijk maar helemaal niet het belangrijkste.

Het watt piek (Wp) vermogen is een belangrijk cijfer op de technische fiche van een zonnepaneel, maar het is niet het enige belangrijke cijfer. Het Wp vermogen geeft het piekvermogen aan dat het zonnepaneel kan leveren onder ideale omstandigheden, namelijk wanneer het zonnepaneel wordt blootgesteld aan 1000 watt per vierkante meter (W/m²) instraling van de zon bij een paneeltemperatuur van 25 graden Celsius.

Andere belangrijke cijfers op de technische fiche van een zonnepaneel zijn de efficiëntie van het paneel, de werkspanning en de werkstroom, de open klemspanning en kortsluitstroom, de temperatuurcoëfficiënten en de garanties van de fabrikant.

De efficiëntie van een zonnepaneel geeft aan hoeveel van het beschikbare zonlicht wordt omgezet in elektriciteit en is een belangrijke factor bij het bepalen van de prestaties en de kosten van een zonnepaneel. De werkspanning en werkstroom zijn belangrijk om te weten voor het ontwerpen van een zonne-energiesysteem en het selecteren van de juiste omvormer. De open klemspanning en kortsluitstroom zijn belangrijk voor de veiligheid en het ontwerp van het elektrische systeem. De temperatuurcoëfficiënten geven aan hoe de prestaties van het zonnepaneel veranderen bij veranderingen in de temperatuur en de instraling van de zon.Over deze site

Blog over hernieuwbare energie.

Vind ons

Adres
Proosdijstraat 62

8020 Oostkamp

Uren
Maandag—vrijdag: 8:00–19:00
Zaterdag & zondag: Geslot