Calculator zonnepanelen voor bedrijven

Wil je de kostprijs van een grote zonnepanelen installatie berekenen. Dat kan je hier. Je moet geen voorkennis hebben. Je moet ook je gegevens niet achter laten als je dat niet wil. Je kan ook het verbruik van elektrische wagens toevoegen. 

Deze berekeningstool is voor bedrijven met een jaarlijks verbruik van 100.000 kWh (100MWh) of meer.
Voorkennis van zonnepanelen is niet vereist. 

Uitleg over de tool

Elektriciteit wordt duur. Zodanig duur dat je er best ook op de lange termijn rekening mee houd. Met deze tool kan je dit voorspellen. 

Je kan ook de impact van zonnepanelen op deze kosten uitrekenen. 

Ze is uitgebreid, zo kan je ook de impact van (toekomstige) elektrische bedrijfswagens mee in calculeren.

De tool is ook ideaal als je verschillende offertes met elkaar wil vergelijken (benchmarking).

We geloven sterk in open boek communicatie. Deze tool is daarvan een voorbeeld.

Verschillen in prijs hebben immers een oorzaak. Je weet ze best op voorhand want het is een kapitaalintensieve investering! Ze moet een goed rendement halen op de geïnvesteerde middelen

Stappen:

 1. ingave elektriciteitsverbruik
 2. ingave aantal laadpalen
 3. gevolgen op de elektriciteitsfactuur (aanpasbaar)
 4. impact van je huidige aansluiting
 5. bepaling van de kostprijs (aanpasbaar)
 6. detailofferte van je zonnepanelen installatie
 7. financiële / ecologische impact van je zonnepanelen installatie
 8. kopie ontvangen van de berekeningen

Wat heb je nodig?

 1. Kopie van de jaarafrekening elektriciteit

Voor de rest is geen specifieke voorkennis van elektriciteit of zonnepanelen vereist.

Voor wie?

Iedereen die voor een organisatie werkt die jaarlijks meer verbruikt dan +/-100 MWh. Dat is ongeveer 25.000 tot 35.000€ aan elektriciteit. (of anders gezegd: groot verbruikers.

Waar houden we rekening mee?

Alles is aanpasbaar. Zo kan je perfect zelf alles aanpassen naar jouw specifieke case.

Toekomstplannen

Het laden van elektrische wagens op de bedrijfsite? Geen probleem, we tonen de impact ervan:

 1. op de aansluiting die je nodig hebt
 2. op de elektriciteitsfactuur
 3. op de ideale zonnepaneelinstallatie

Energie kosten

Wil je zicht krijgen op je elektriciteitskosten? Strak plan, Iedere beslissingsnemer of stakeholder zou erin geïntresseerd moeten zijn. We geven je graag hiermee inzicht in:

 1. Huidige elektriciteitskosten 
 2. Toekomstige elektriciteitskosten (met en zonder zonnepanelen)
 3. Inflatie

Je kan het zelf allemaal aanpassen naar eigen ideëen of overtuigingen. 

Grootte van de installatie

De grootte van je installatie is de belangrijkste driver van je budget dat je dient te voorzien. Ze bepaalt ook je besparing. Er kunnen hier allerlei factoren in meespelen. Factoren die enkel jouw bedrijf weet. Daarom laten we je zelf ook dit aanpassen. Je ziet:

 1. Minimum grootte installatie
 2. Eigen gewenste grootte installatie
 3. benodigde aansluiting aan het net

Materiaalkeuze

Wil je benchmarken? Wil je mee beslissen over de kostprijs van je installatie? Dan is materiaalkeuze beslissingen één van de belangrijkste factoren voor de eenheidsprijs (€/Wp). We stellen je voor wat wij zouden kiezen maar klant is natuurlijk koning. Dus je kan het zelf aanpassen. We doen dit open boek! We gaan tot in detail. Volgende zaken kan je aanpassen: 

We laten je meekiezen, we tonen je direct de impact op de kostprijs.

 1. Keuze type zonnepaneel
 2. Keuze type bevestigingsmateriaal
 3. Keuze grootte van de omvormers
 4. Keuze merk omvormers: Goodwe, SMA of Huawei
 5. Keuze overdimensionering van de omvormers
 6. Automatische berekening van de benodigde netontkoppelkast, bedradingen, aansluiting en technische specificaties.

Offerte

Dit alles resulteert in een offerte. Deze is reeds sterk gedetailleerd en kan reeds defintief zijn. Volgende prijzen worden uitgerekend:

 1. Volledige offerte met detailprijzen
 2. Zonnepanelen
 3. Structuren
 4. Omvormers
 5. Netontkoppelingskast
 6. DC bekabeling
 7. AC bekabeling
 8. Installatie
 9. Project- / studiekosten

Je dient enkel rekening te houden dat volgende zaken nog een impact kunnen hebben:

 1. Je huidige aansluiting en laagspanningsbord moet in orde zijn volgens de wetgeving en voldoende sterk
 2. De netbeheerder kan extra zaken vragen.
 3. Je kan extra studie werk uitvoeren zoals bvb. een stabiliteitstudie.


Financiële impact

Investeringen moeten geld verdienen op de lange termijn. Dat is de definitie ervan. Op korte termijn een groter bedrag uitgeven (CAPEX) om op de lange termijn veel terugkomende (energie)kosten te vermijden (OPEX). We rekenen dat graag uit voor jou. tot in het detail. Meer bepaald volgende zaken worden uitgerekend:

 1. Terugverdientermijn zonnepanelen
 2. IRR (internal rate of revenue of rendement) van zonnepanelen
 3. Net present value (Netto Huidige Waarde) van zonnepaneel installatie
 4. Risico en scenario analyse van de zonnepanelen installatie
 5. Verwachte kosten (OPEX) zonnepanelen installatie
 6. Inflatie op energie en impact op de facturen.

Ecologische impact

Naast een financiële impact heeft een zonnepanelen installatie ook een grote ecologische impact. Er wordt immers een grote CO2 besparing gerealiseerd. Dit is belangrijk voor alle stakeholders van de organisatie. Steeds meer bedrijven en organisaties nemen dit stuk ook op in hun bedrijfscommunactie.

We rekenen de ecologische impact uit van de zonnepanelen, jaarlijks of over de levensduur

Belangrijke links

Netwerkbeheerder Fluvius

Energie regulator Vlaanderen (VREG)

Opwekking berekenen

Subisidies & premies

Technische fiches

Beperkingen van de calculator

Iedere berekeningstool heeft zijn beperkingen, ook de onze. We geven je graag mee, waar je extra rekening mee dient te houden:

 1. Elektriciteitsprijzen en verbruiken zijn volatiel. Enkel trends zijn voorspelbaar, de realiteit zal altijd afwijken.
 2. We houden op dit moment enkel rekening met 1 centrale netontkoppelkast. Het kan zijn dat er meerder nodig zijn.
 3. We houden rekening met minimale normale kosten aangerekend door Fluvius. Dit kan steeds afwijken. Dat wordt duidelijk na de netstudie.
 4. We gaan ervan uit dat het dak, het gebouw, de elektrische installatie en de aansluiting in goede staat zijn en voldoen aan de wettelijke normen.
 5. Dit soort calculator is enkel geschikt voor bedrijven met een groot verbruik + 100 MWh / jaar en een groot dakoppervlak +1000 m²
 6. Algemene en specifieke voorwaarden zijn van kracht. Vraag ons gerust naar deze voorwaarden.