Installatie met een omvormervermogen boven de 30 kVa (kW)

Grote zonnepaneel installatie

Dit soort  zonnepaneelinstallaties hebben een groot vermogen. Daarom zijn er voorwaarden aan verbonden. Meestal komen deze neer op volgende elementen

Netstudie door netbeheerder

De netbeheerder maakt een netstudie om na te gaan of je het gevraagde vermogen wel op het net mag zetten op jouw locatie.

Tevens zal ze nagaan of alle technische voorwaarden voldaan zijn.

Hoogspanningscabine 

Tijdens de netstudie onderzoekt Fluvius ook of de hoogspanningscabine voldoet aan alle eisen volgens de Synergrid-normering C10/C11. Het gevraagde injectievermogen moet bovendien kleiner of gelijk zijn aan het aangesloten vermogen.

Netontkoppelkast

Deze elektrische kast maakt het mogelijk om de zonnepaneleninstallatie los te koppelen van het net. Dit is een extra veiligheidsmaatregel die Fluvius vereist om de stabiliteit van het elektriciteitsnet te waarborgen.

Injectie

Fluvius zal ook onderzoeken hoeveel vrije capaciteit er nog beschikbaar is op de lus waaraan je bent aangesloten. Indien nodig kan Fluvius beperkingen opleggen aan de injectie. Het handhaven van een evenwicht tussen verbruik en opwekking wordt altijd aanbevolen

INSTALLATIE MET EEN OMVORMERVERMOGEN tussen 10 & 30 KVA (KW)

Middelgrote zonnepaneelinstallatie

Zonnepaneelinstallaties van dit type hebben een gemiddeld vermogen, wat bepaalde voorwaarden met zich meebrengt. Deze voorwaarden omvatten meestal de volgende elementen.

Netstudie & netontkoppelkast

De netbeheerder voert een netstudie uit om te controleren of het gevraagde vermogen op jouw locatie op het net mag worden gezet. Dit levert meestal geen probleem op. Daarnaast worden alle technische voorwaarden beoordeeld.

Het gebruik van een netontkoppelkast is niet verplicht.

AAnsluiting

Je hebt minimum een driefasige aansluiting. Dat is  in België ofwel 3X400V of wel 3X230V. 

Bovendien is het Ampèrage van je aansluiting:

  • in geval van 3X400V: 50 Ampère
  • in geval van 3X230V: 80 Ampère


Keuring

Na de installatie moet deze worden gekeurd door een gecertificeerd keuringsorganisme. Daarnaast is het verplicht om de installatie te melden bij Fluvius.

Dititale teller of AMR teller

De teller moet soms worden vervangen door een digitale teller of een AMR-teller, wat kosten met zich meebrengt. De exacte kosten hiervan zijn te vinden op:

Installatie met een omvormervermogen kleiner dan 10 kW

Kleine installaties

Installaties van dit type hebben over het algemeen een klein vermogen, waardoor er weinig voorwaarden aan verbonden zijn. Meestal komen deze voorwaarden neer op de volgende elementen:

Netstudie & netontkoppeling

Beide zijn niet van toepassing (tenzij je de aansluiting zelf verzwaart).

Het wordt echter sterk aanbevolen om een erkende Rescert-installateur in te schakelen.

Aansluiting

Je hebt minimum een driefasige aansluiting nodig. Dat is ofwel 3X400V+N of wel 3X230V.  

Keuring

Na de installatie moet de installatie worden gekeurd door een gecertificeerd keuringsorganisme. Bovendien ben je verplicht om de installatie te melden bij Fluvius.

Digitale teller

Fluvius zal kosteloos je teller vervangen door een digitale teller, wat verplicht is. Je mag de installatie in de tussentijd echter wel al opstarten.

Afspraak inplannen?

Dat kan!

Kijk in onze agenda

Boek een moment in dat je goed uitkomt.