Prijzen 2024

Merken

Gratis offerte

Afspraak inplannen

Installatie met een omvormervermogen boven de 30 kVa (kW)

Grote zonnepaneel installatie

Heb je een groot verbruik? Of komen er binnenkort veel laadpalen (>10). Dan zal dit best passen bij jouw bedrijf. Dan wil de netbeheerder (Fluvius) onderzoeken of dit wel kan. Er zijn dus voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste elementen zijn alvast devolgende

Netstudie door netbeheerder

Een netstudie wordt uitgevoerd door je netbeheerder. Dan gaan ze na of je dit vermogen daar wel op het net kan zetten.

Tevens zal ze nagaan of alle technische voorwaarden voldaan zijn.

Hoogspanningscabine 

Tijdens de netstudie zal Fluvius tevens nagaan of de hoogspanningscabine voldoet aan alle eisen zoals beschreven in Synergrid normering C10/C11. Bovendien moet het gevraagde injectievermogen kleiner of gelijk aan het aangesloten vermogen zijn

Netontkoppelkast

Deze elektrische kast kan de zonnepanelen installatie ontkoppelen van het net. Het is een extra veiligheid die Fluvius vraagt om de veiligheid van het net te garanderen. 

Injectie

Fluvius zal tevens kijken hoeveel vrije capciteit er nog is op de lus waar je bent aangesloten. Eventueel kan Fluvius injectiebeperkingen opleggen. Een goede balans tussen verbruik en opwekking is altijd aangeraden.

INSTALLATIE MET EEN OMVORMERVERMOGEN tussen 10 & 30 KVA (KW)

Middelgrote zonnepaneelinstallatie

Dit soort zonnepaneelinstallaties hebben een gemiddeld vermogen. Daarom zijn er voorwaarden aan verbonden. Meestal komen deze neer op volgende elementen.

Netstudie & netontkoppelkast

De netbeheerder maakt een netstudie om na te gaan of je het gevraagde vermogen wel op het net mag zetten op jouw locatie. Meestal vormt dit geen probleem.

Tevens zal ze nagaan of alle technische voorwaarden voldaan zijn.

Een netontkoppelkast is niet verplicht.

AAnsluiting

Je hebt minimum een driefasige aansluiting nodig. Dat is ofwel 3X400V of wel 3X230V. 

Bovendien is het Ampèrage van je aansluiting:

 • in geval van 3X400V: 50 Ampère
 • in geval van 3X230V: 80 Ampère


Keuring

Na de installatie dient ze nog gekeurd te worden door een gecertificeerd keuringsorganisme. Tevens moet je de installatie melden bij Fluvius. 

Dititale teller of AMR teller

De teller moet soms vervangen worden door een digitale teller of een AMR teller. Dit zal kosten met zich meebrengen. De kost hiervan kan je terug vinden op:

Installatie met een omvormervermogen kleiner dan 10 kW

Kleine installaties

Dit soort installaties hebben een klein vermogen. Daarom zijn er nauwelijks voorwaarden aan verbonden. Meestal komen deze neer op volgende elementen

Netstudie & netontkoppeling

Beide zijn niet van toepassing (als je de aansluiting zelf niet verzwaard). 

Een Rescert erkende installateur is wel aangeraden.

Aansluiting

Je hebt minimum een driefasige aansluiting nodig. Dat is ofwel 3X400V+N of wel 3X230V.  

Keuring

Na de installatie dient ze nog gekeurd te worden door een gecertificeerd keuringsorganisme. Tevens moet je de installatie melden bij Fluvius. 

Digitale teller

Fluvius zal je teller kosteloos vervangen door een digitale teller. Dit is verplicht. De installatie mag in tussentijd wel reeds opgestart zijn. 

Werkwijze

We geven je graag een overzicht van hoe we een zonnepaneel installatie uitvoeren

zakelijke Zonnepanelen bij Bedrijven

Dat is een logische match. Overdag wordt er gewerkt, wat betekent dat er meer energie wordt verbruikt.

Bovendien zal dit verbruik alleen maar toenemen, vooral omdat veel bedrijfswagens overstappen op elektrisch rijden. Om de kosten onder controle te houden, is het dus verstandig om zelf elektriciteit te produceren.

Duurzame energie voor een KMO hoeft bovendien niet duur te zijn. Hernieuwbare elektriciteit via zonnepanelen is voor een KMO tot 5 keer goedkoper dan elektriciteit van het net.

Maak gebruik van onze berekeningstool (calculator) om goed op weg te zijn! De tool is vrij te raadplegen.

Stap 1: bereken en bespreek in team

Alvorens te investeren in zonnepanelen wil je een helder beeld hebben, vooral omdat er binnen elk bedrijf meerdere stakeholders zijn.

Daarom hebben we deze zonnepanelen calculator ontwikkeld. Hiermee krijg je snel inzicht in wat precies nodig en mogelijk is. Je hebt dus geen dure consultants nodig; je hebt zelf de controle.

Met deze berekeningen in handen kun je intern gemakkelijk afstemmen.

Eenvoudig toch!

 • Zonne-energieoplossingen voor bedrijven berekenen
 • Terugverdientijd zonnepanelen bedrijven berekenen
 • Belastingvoordelen zonnepanelen ondernemingen berekenen
 • Milieuvriendelijkheid en duurzaamheid bij bedrijven
 • Energiebesparing zonnepanelen bij bedrijven berekenen
 • Regionale zakelijke zonne-energieadviseur in België

Stap 2: Ontwerp vanop afstand

Ons gratis advies gaat verder dan dit punt. We nemen graag nog een stapje extra. Zodra we je voorkeuren hebben ontvangen, zullen we op afstand een simulatie van je installatie uitvoeren alsof de zonnepanelen al op je dak liggen. Dit dient als basis voor de volgende stappen. Tijdens dit vrijblijvende advies voeren we alvast de volgende taken uit:

 • 3D plan zonnepanelen op uw bedrijf
 • Simulatie van de opwekking voor een volledig jaar
 • Technische controle van de aansluiting

Stap 3: Plaatsbezoek

Hierna plannen we graag een bezoek bij jou. Alleen op die manier kunnen we alle technische details verifiëren. We bieden ook advies over je geplande zonnepaneleninstallatie en/of laadpalen. Al deze informatie wordt vervolgens verwerkt in een gedetailleerde offerte. Tijdens het plaatsbezoek controleren we alvast de volgende zaken:

 • Huidige aansluiting
 • Huidige elektriciteitsvoorzieningen
 • De staat van je dak

Stap 4: netstudie

Er moet een netstudie worden uitgevoerd door Fluvius. Deze studie bepaalt of je het gewenste aantal zonnepanelen op je bedrijf mag installeren en of hieraan voorwaarden verbonden zijn. Normaal gesproken duurt een netstudie ongeveer 30 dagen. Vanwege de huidige drukte kan dit echter langer duren. Het is dus cruciaal dat de aanvraag volledig en correct is. Daarom begeleiden we je graag. Wij nemen alvast de volgende stappen:

 • Voorbereiden van alle documenten voor de netstudie
 • Opstellen van de technische schema’s en aansluitschema’s
 • Opstellen van legplannen
 • Communicatie en projectopvolging met de netbeheerder

Stap 5: installatie

Wij installeren zonnepanelen, laadpalen en batterijen op bedrijven binnen de kortst mogelijke termijn. Dit omvat ook eventuele aanpassingen aan het laagspanningsbord, hoogspanningscabine of de aansluiting. Dankzij onze ruime voorraad kunnen we dit efficiënt uitvoeren. Bovendien voldoen we altijd aan de hoogste standaarden in de markt.

Stap 6: keuring

Hierna volgt de keuring van je zonnepaneleninstallatie.

Deze keuring wordt uitgevoerd door een externe partij. Het keuringsbedrijf zal controleren of de zonnepanelen correct zijn aangesloten en voldoen aan alle vereisten zoals vastgelegd in het AREI en het Synergrid C10/C11.

Solarnation zorgt voor de benodigde documenten, begeleiding en garandeert dat deze stap succesvol wordt afgerond.

Bovendien is dit altijd opgenomen in onze offerte.

Stap 6: Administratie

De laatste stap kan voor de klant soms de meest uitdagende zijn, aangezien er enkele administratieve zaken moeten worden afgehandeld. Je dient bijvoorbeeld:

 • Injectiecontract af te sluiten
 • Zonnepanelen moeten worden gemeld bij Fluvius
 • Papieren voor de verhoogde investeringsaftrek
 • Melding bij de verzekeraar van de installatie

We laten je niet alleen! Bij Solarnation zijn we er trots op dat we je ook in deze fase blijven ondersteunen en begeleiden.

Op deze manier halen we het maximale rendement uit je investering.

Premies & subsidies

We geven je graag een overzicht mee welke premies en subsidies in aanmerking komen voor bedrijven. Lees hieronder meet

Subsidies en premies voor zonnepanelen bij een KMO bedrijf

Vele overheden, vele premies / subsidies. Slechts weinige zaken zullen van toepassing zijn voor een KMO bedrijf. Tussen het bos nog de bomen vinden is moeilijk. We geven je hier een overzicht van de premies die voor jou van toepassing kunnen zijn. 

Federale overheid

In het kort: enkel de verhoogde investeringsaftrek voor energie besparende maatrelen zal van toepassing zijn 

In het kort: De investering wordt verhoogd met een bepaald percentage. Dit bedrag kan vervolgens in de boekhouding worden opgenomen. De onderneming mag deze verhoging aftrekken van de winst. Op de verlaagde winst wordt dan de vennootschapsbelasting berekend.

Bereken hier bruto netto voordeel van de verhoogde investeringsaftrek

Via deze calculator kan je de berekening uitvoeren. Zo kan je weten wat dit netto als financieël voordeel geeft aan de onderneming.

Regionale overheid

In het kort: enkel grote installaties kunnen nog een voordeel genieten. 

Deze isntalaltie komt hiervoor NIET in aanmerking

Dit betekent een installatie met een omvormer vermogen van meer dan 25kVa (kW)

Dit betekent bijgevolg dat er een netontkoppelkast moet geplaatst worden (en een netstudie)

De boevenstaande caclulator is NIET voor zo’n installatie

Dit is een “Call voor groene elektriciteit”.

Dit wordt nu en dan uitgeschreven door de Vlaamse overheid. 

Iedereen geeft zelf mee aanhoeveel extra steun nodig is.

De laagste projecten winnen.

Wil je dit in detail bekijken? klik hier

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest is berucht voor zijn oversubsidiëring van zonnepanelen. Als je gebouw in dit gewest ligt moet je zeker nagaan bij Brugel wat de huidige voorwaarden zijn. Lees hier meer

Lokale overheid

Vraag na bij je gemeente. De kans is klein. Weinige gemeentes geven nog voordelen voor zonnepanelen. Als er premies zijn vallen kleine en middelgrote vennootschappen meestal uit de boot.

Sectorspecifieke steun

Vraag na bij het agentschap landbouw en zeevisserij

Vraag na bij je sectorvereeniging. De kans is klein

Afspraak inplannen?

Dat kan!

Kijk in onze agenda

Boek een moment in dat je goed uitkomt.