.1

Premie zonnepanelen

.2

BTW 6% op zonnepanelen

.3

Premie thuisbatterij

.4

Premie Slimme sturing

.5

Mijn verbouw premie

.6

Retroactieve premie zonnepanelen

.7

Bijkomende Retroactieve premie Warmtepomp

.8

Verlaagde regsitratierechten
BEREKEN HIER JE PREMIE

Premie zonnepanelen

Maximum 750€ premie
 1. 50% van de factuur
 2. hangt af van het geïnstalleerd vermogen

Fluvius biedt eenmalige premies aan voor huiseigenaren die investeren in zonnepanelen op hun woningen.

De zonnepanelen moeten door een gekwalificeerde installateur worden geplaatst en kunnen gedurende ten minste 15 jaar na de indienstname niet worden verplaatst naar een ander perceel.

De premie is eenmalig en beperkt tot één premie per woning of wooneenheid.

De aanvraag moet worden ingediend bij Fluvius en het premiebedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de indienstname van de zonnepanelen.

U kunt deze premie:

 • aanvragen nadat de werken zijn uitgevoerd
 • aanvragen binnen de 3 maanden na indienstname, bij aanmelding van de installatie
 • online aanvragen bij Fluvius.

Fluvius betaalt de premie uit.


Verlaagd BTW percentage zonnepanelen

BTW 6% voor zonnepanelen

Tijdelijk is het BTW percentage voor zonnepanelen verlaagd naar 6%.

Dit is zelf zo als je huis jonger is dan 10 jaar.

BTW 6% of 21% voor thuisbatterijen

Is je huis ouder dan 10 jaar?

Dan is het BTW percentage steeds 6%

In het andere geval kan het 21% BTW zijn. Zie hieronder voor meer info

BTW 6% of 21% algemene regels

De Federale Overheidsdienst Financiën biedt een verlaagd btw-tarief van 6% voor bepaalde renovatiewerken aan privéwoningen die ouder zijn dan 10 jaar.

Dit tarief geldt voor verschillende soorten werkzaamheden, zoals verbetering, renovatie, rehabilitatie, onderhoud, omvorming en herstellingen. Dit tarief geldt alleen als de werkzaamheden rechtstreeks aan de eindgebruiker worden gefactureerd en als de levering en de plaatsing van materialen door dezelfde aannemer worden uitgevoerd.

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie en hiervoor geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kan het lagere tarief van 6% wel van toepassing zijn.

In een aantal steden, waaronder Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas, geldt het tarief van 6% voor afbraak en wederopbouw als de nieuwbouw voornamelijk wordt gebruikt als privéwoning en de afbraak en wederopbouw in één keer wordt uitgevoerd.

In heel België is het tarief van 6% van toepassing op woningen die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximaal 200 m², dit tot 31 december 2023.

Als je niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kun je onder bepaalde voorwaarden een sloop- en herbouwpremie van de Vlaamse overheid aanvragen. Op de factuur moeten alle elementen vermeld worden die de toepassing van het verlaagde tarief rechtvaardigen.

Om het verlaagde tarief van 6% te kunnen gebruiken, moet de bouwheer aan de aannemer een attest overhandigen dat de nodige informatie bevat. Dit attest moet de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming bevatten.

BEREKEN HIER JE PREMIE

Premie thuisbatterij

Premie is niet meer van toepassing voor installaties gekeurd na 31/03/2023

Als je elektriciteit opwekt met bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens en er niet meteen gebruik van maakt, kun je die overtollige stroom opslaan in een thuisbatterij en later gebruiken. De Vlaamse overheid geeft een premie als je een thuisbatterij koopt of least. Deze premie kan gecombineerd worden met de premie voor zonnepanelen van Fluvius. Let op, de premie voor thuisbatterijen stopt na 31 maart 2023 voor nieuwe installaties.

Om de grootte, het zelfverbruik en de terugverdientijd van een thuisbatterij in te schatten, kun je de simulator op onze site gebruiken.

De premie is alleen bedoeld voor particulieren (natuurlijke personen, inclusief personen die een bedrijf hebben of een zelfstandige zijn) en niet voor organisaties of bedrijven. Personen die een bedrijf hebben of zelfstandige zijn kunnen de factuur betalen met vermelding van hun btw-nummer.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet je eigenaar zijn van een decentrale productie-installatie voor elektriciteit met een maximaal vermogen van 10 kW of zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA of je least de installatie. De premie is van toepassing op zowel bestaande als nieuwe gebouwen.

De datum van indienstname (AREI-keuring) bepaalt de premiehoogte en -voorwaarden. Je moet een volledig premiedossier indienen binnen 9 maanden na de datum van indienstname (AREI-keuring) van de thuisbatterij-installatie. Als je in 2021 een AREI-keuring hebt gehad, geldt er een termijn van 15 maanden. De plaatsing van een digitale meter valt onder een volledig dossier.

Om tijdig je premie aan te vragen, kun je het beste zo snel mogelijk een digitale meter aanvragen via de website van Fluvius. Houd wel rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.

Let op, je komt niet in aanmerking voor de premie thuisbatterij als je dossier niet volledig is of als je een AREI-keuring hebt na 31 maart 2023 en/of als je premiedossier na 31 december 2023 is ingediend.

Om in aanmerking te komen voor de premie moet je een volledig dossier indienen. Dit dossier bestaat uit een kopie van alle facturen en een verklaring op eer die wordt ingevuld door de elektrotechnische installateur. Als de plaatsing van de thuisbatterij wordt gecombineerd met zonnepanelen, moet dit vermeld worden in de verklaring op eer.


Premie slimme sturing

Maximum 400€ of 50% van het totaalbedrag

Met een digitale sturing voor elektrische warmte, kan je het verbruik van warmte en elektriciteit in je huis of gebouw op een efficiënte manier regelen.

Dit kan je helpen om flink te besparen op je elektriciteitskosten. Als je investeert in zo’n apparaat, kan je een premie krijgen via netbeheerder Fluvius.

Om in aanmerking te komen voor deze premie, moet je voldoen aan enkele belangrijke voorwaarden. Zo is de premie bedoeld voor bestaande of nieuwe woningen, appartementen en gebouwen.

Ook moeten de facturen maximaal 2 jaar oud zijn op het moment van de premieaanvraag en kan de premie slechts één keer per EAN-code worden aangevraagd.

Het sturingsapparaat moet controlesignalen sturen naar de verwarmingsapparaten en het energieverbruik meten op regelmatige tijdsintervallen.

Daarnaast moet het apparaat minstens één van de volgende functies hebben:

 1. communicatie met een PV-omvormer
 2. of een afzonderlijke meting van de decentrale elektriciteitsproductie-installatie
 3. communicatie met een gebruikerspoort van de digitale meter, meting van het totaalverbruik,
 4. internetconnectiviteit en draadloze langeafstandcommunicatie.

Het sturingsapparaat moet worden geplaatst door een aannemer en je hebt een attest van de aannemer nodig om de premie aan te vragen.

Het premiebedrag is 50% van het factuurbedrag voor het sturingsapparaat, met een maximum van 400 euro. De premie maakt deel uit van het Nationale Plan voor Herstel en Veerkracht en wordt (deels) gefinancierd door de Europese Unie (NextGenerationEU).


Bereken hier de hoogte van je premie

Mijn verbouwpremie

Mijn VerbouwPremie is een premie die mensen kunnen aanvragen voor het renoveren van hun woning, appartement of een ander soort gebouw.

Met deze premie kan je geld krijgen voor energiebesparende investeringen, zoals isolatie en hoogrendementsglas, en voor werken om de woningkwaliteit te verbeteren, zoals renovaties.

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet het gebouw zich in het Vlaamse Gewest bevinden en moet je de eigenaar of huurder zijn.

Er zijn specifieke voorwaarden voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Als je de woning of het appartement verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor (SVK), kom je altijd in aanmerking voor de hoogste premiebedragen voor alle soorten werken.

Zowel particulieren als bedrijven kunnen de premie aanvragen en er zijn meer premies beschikbaar voor renovatie en energiebesparende investeringen.

Er zijn verschillende soorten verbouwingswerken waarvoor je een premie kan krijgen via Mijn VerbouwPremie.

Hieronder staan enkele voorbeelden:

 • Het isoleren en renoveren van het dak (en als je asbest verwijdert kan je extra premie krijgen)
 • Het isoleren en renoveren van de buitenmuur (en als je asbest verwijdert kan je extra premie krijgen)
 • Het isoleren en renoveren van de vloer
 • Het vervangen van glas en buitenschrijnwerk in ramen en deuren
 • Het renoveren van binnenmuren, plafonds en trappen
 • Het verbeteren van de elektriciteit en sanitair in huis
 • Het installeren van hernieuwbare energiebronnen zoals zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers
 • Het vervangen van een gascondensatieketel.

Wanneer je de premie aanvraagt, moet je facturen van de verbouwingswerken bijvoegen die niet ouder zijn dan 2 jaar op de aanvraagdatum. Van 1 oktober tot en met 31 december 2022 kan je premies aanvragen voor facturen die niet ouder zijn dan 2 jaar en 3 maanden op de aanvraagdatum. Dit geldt zowel voor tussenfacturen als voor de eindfactuur.


Retroactieve premie voor zonnepanelen

Geldt enkel voor geïnstalleerde zonnepanelen die gekeurd zijn voor 31/12/2020

Als je zonnepanelen hebt met een digitale meter en je financieel geraakt wordt door het verdwijnen van de terugdraaiende teller, kun je een “retroactieve investeringspremie” aanvragen als je tot op heden niet genoeg winst hebt gemaakt op je investering.

Als je ook een warmtepomp hebt, kun je ook in aanmerking komen voor een bijkomende premie. Om in aanmerking te komen voor de premie, moeten je zonnepanelen voldoen aan verschillende voorwaarden, waaronder dat ze aangesloten moeten zijn op het elektriciteitsnet en een maximaal omvormervermogen hebben van 10 kVA.

Als je nog een klassieke meter hebt en je zonnepanelen vóór eind 2020 in gebruik hebt genomen, verlies je de terugdraaiende teller pas wanneer je klassieke meter wordt vervangen door een digitale meter en zul je tot dan geen gevolgen ondervinden.

De retroactieve premie kan pas worden aangevraagd nadat de digitale meter is geplaatst. Je moet je aanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter indienen..

Bijkomende retroactieve premie voor warmtepompen

Maximum 1.163€

Er is een premie beschikbaar van 1.163 euro voor mensen die eigenaar zijn van een elektrische warmtepomp die als enige gebouwverwarming wordt gebruikt in combinatie met zonnepanelen van maximaal 10 kVA.

De premie geldt voor warmtepompen die in gebruik zijn genomen tussen 1 januari 2006 en 28 februari 2021 en voor eigenaren die de warmtepomp minstens 5 jaar na ontvangst van de premie blijven gebruiken.

Om de premie te ontvangen, moet u uw aanvraag uiterlijk 6 maanden na de plaatsing van de digitale meter online bij Fluvius indienen.

Als uw digitale meter is geplaatst vóór of op 1 oktober 2021, moet uw aanvraag uiterlijk op 31 maart 2022 worden ingediend.

U moet bewijsstukken kunnen overleggen die de plaatsing en datum van indienstname van de warmtepomp bevestigen. Slechts één warmtepomp per EAN-nummer komt in aanmerking voor de premie.

Verlaagde verkooprechten bij ingrijpende energetische renovaties

Als u een huis koopt en belooft om het heel energiezuinig te verbouwen, dan betaalt u minder belasting als u de aankoopakte ondertekent. Vanaf 1 januari 2022 betaalt u nog maar 1 procent belasting in plaats van 5 procent als u het huis grondig verbouwt of afbreekt en opnieuw opbouwt. Dit geldt voor alle koopovereenkomsten die vanaf 1 januari 2022 ondertekend worden.

Er zijn wel voorwaarden. Behalve dat u het huis energiezuinig moet verbouwen, moet u ook binnen 6 jaar na de aankoopakte officieel op dat adres wonen en moet u aan de belastingdienst laten zien dat u de verbouwingen hebt gedaan. Als u niet aan deze voorwaarden voldoet, moet u extra belasting betalen en moet u het verschil tussen het verlaagde tarief en het normale tarief terugbetalen.

De notaris die de aankoopakte opmaakt, zal het verlaagde tarief automatisch toepassen als u aan de voorwaarden voldoet. Als u de verbouwingen plant, kunt u het best met uw notaris praten zodat hij of zij de verbouwingen opneemt in de akte.

Vanaf 1 januari 2022 is het verlaagde tarief voor ingrijpende energetische renovaties nog maar 1 procent in plaats van 5 procent. Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 was het verlaagde tarief 5 procent. Voor aktes van vóór 1 januari 2020 was het tarief 6 procent.