Waarom is een goede aarding belangrijk?

Een goede aarding is belangrijk omdat het ervoor zorgt dat elektrische stroom en potentiële energie veilig en controleerbaar worden afgevoerd. Dit vermindert de risico’s op elektrische schokken, kortsluiting en brand. Een goede aarding helpt ook bij het verbeteren van de prestaties van elektrische systemen en beschermt apparatuur tegen schade door overspanningsbeveiliging.

Kan ik zelf mijn aarding controleren?

Je kan enkel een visuele inspectie zelf uitvoeren.

Aarding zonnepanelen
Aarding van zonnepanelen is belangrijk

Volgende elementen moet je kunnen zien:

 1. Geel/groene draad
 2. Aardingsonderbreker (T op de foto hiernaast)
 3. De geel / draad moet goed verbonden zijn met de veschillende elementen van je elektrische installatie

Kleine tip: Kijk eens op je laatst keuringsverslag. Misschien staat het erop dat de aarding ok is. Als dit niet zo is, dan weet je dat dit nog in orde moet worden gebracht

Wat is de wettelijke minimum norm in België voor de aarding?

De wettelijke minimumnorm is vastgelegd in de Europese richtlijn 2014/35/EU. Dit vertaald zich verschillende nationale wetgeving en technische normen. In België is de NEN-EN-IEC 60364-1 de technische norm voor elektrische installaties en bevat richtlijnen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van elektrische systemen, inclusief aardingsvereisten. Het is belangrijk op te merken dat de exacte eisen voor aarding kunnen variëren afhankelijk van de specifieke toepassingen en de locatie. De normale norm is kleiner of gelijk aan 30 Ohm.

Hoe wordt de aarding gecontroleerd?

De aarding van een elektrisch systeem kan worden gecontroleerd door middel van verschillende tests en inspecties, afhankelijk van de specifieke toepassing en de noodzakelijke nauwkeurigheid. Sommige veelgebruikte methoden om de aarding te controleren zijn:

 1. Weerstandsmeting: Dit meet de weerstand tussen de aardingspunt en de aarde. Een lage weerstand duidt op een goede aarding.
 2. Continuïteitsmeting: Dit test de elektrische continuïteit van het aardingssysteem en identificeert eventuele onderbrekingen of beschadigingen.
 3. Stroombelastingstest: Dit meet de stroom die door het aardingssysteem loopt bij het uitvoeren van een bepaalde belasting.
 4. Spanningsvalmeting: Dit meet de potentiaalverschillen tussen verschillende punten op het aardingssysteem om te bepalen of er spanningsverliezen aanwezig zijn.
 5. Visuele inspectie: Dit omvat een inspectie van de aardingscomponenten, zoals aardelektroden en aardingbekabeling, om eventuele beschadigingen of corrosie te identificeren.

Het is belangrijk dat deze tests en inspecties worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien of adviseur die bekend is met de specifieke eisen en normen voor aarding in België.

Wie controleert de aarding?

 1. Wij controleren de kwaliteit van de aarding bij de plaatsing van de omvormer.
 2. Tevens zal het onafhankelijk keurinsorgaan ook de aarding controleren via een driepuntmeting.

Deze moet onder de 30 ohm zijn. Anders wordt de installatie afgekeurd.

Belangrijk hierbij is om te weten dat een nieuwe aarding niet tot het bestek behoort van de zonnepanelen installateur. Het is immers een heel belangrijk deel van de veiligheid van je zonnepanelen installatie, los of je er hebt of niet.

Bij een slechte meting vragen we aan de eigenaar graag of ze willen dat wij deze nieuwe aarding plaatsen of dat ze dit liever laten doen door hun eigen elektricien (voor het moment van keuring).

 • aarding

Welke controle van de aarding wordt er gedaan bij de verkoop van de zonnepanelen?

Bij het plaatsbezoek (dat noodzakelijk is om de offerte te laten gelden) wordt er enkel een visuele inspectie gedaan van de componenten van de aarding. Er wordt geen meting gedaan. Als er wel een meting gedaan wordt kan het nog steeds zijn dat er een verschillend resultaat is tussen het moment van de meting en het moment dat de keuring de aarding controleert.

Kan de meting van de aarding verschillen tussen 2 momenten?

Ja, de meting van de aarding kan verschillen tussen verschillende momenten. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals veranderingen in het weer, veranderingen in de omgeving en veranderingen in het elektrische systeem.

Bijvoorbeeld, wanneer het regent, kunnen er veranderingen optreden in de weerstand van de aardelektroden, die de meting van de aarding beïnvloeden. Veranderingen in de omgeving, zoals de aanleg van nieuwe gebouwen of de verwijdering van oude bomen, kunnen ook leiden tot veranderingen in de aardingswaarden.

Bovendien kan het elektrische systeem waarmee de aarding wordt gecontroleerd, zoals het aardingsmeetinstrument of de aardingsbeugel, zich ook veranderen, wat ook een impact kan hebben op de meting van de aarding.

Het is daarom belangrijk om de aarding regelmatig te controleren, zodat eventuele veranderingen kunnen worden opgespoord en opgelost voordat ze tot grotere problemen leiden.

Welke elementen van de aarding van zonnepanelen zijn cruciaal?

Er zijn enkele cruciaal elementen voor een goede aarding van zonnepanelen, waaronder:

 1. Aardelektroden: Dit zijn koperen staven of draden in een lus die diep in de grond worden geplaatst en die verbinding maken tussen het elektrische systeem en de aarde. Deze behoren tot de bestaande elektrische installatie.
 2. Aardingskabel tussen de aardelektronen en de zekeringskast: Dit is een speciaal type elektrische kabel die verbinding maakt tussen de aardelektroden en het de zekeringskast. Deze behoren tot de bestaande elektrische installatie.
 3. Aardingsbus: Dit is een metalen stuk in het elektrische systeem dat dient als aansluitpunt voor de aardekabel en de aarding van het systeem verzekert. Dit is een onderdeel van de bestaande elektrische installatie
 4. Een aardingsonderbreker: Dit stelt de keurder (en installateur) in staat om de aarding los te koppelen om zo te meten of deze onder de 30 Ohm is. Dit behoort tot de bestaande elektrische installatie.
 5. Aardingskabel tussen het frame van de zonnepanelen en de zekeringskast. Dit wordt telkens door de installateur geplaatst. Dit wordt aangesloten op de bestaande aardingsbus van de zekeringskast.
 6. Aardingskabel tussen de omvormer en de zekeringskast. Dit wordt telkens door de installateur geplaatst. Dit wordt aangesloten op de bestaande aardingsbus van de zekeringskast.
 7. Aardingskabel tussen de batterij van de zonnepanelen en de zekeringskast. Dit wordt telkens door de installateur geplaatst. Dit wordt aangesloten op de bestaande aardingsbus van de zekeringskast.

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze elementen van de aarding goed geïnstalleerd en onderhouden worden om een betrouwbare en veilige aarding te waarborgen.

Welke kleur heeft de aardingskabel?

De kleur van de aardingskabel is meestal groen of geelgroen.

Zijn er wettelijke minimum normen voor de dikte van van de aardingskabel?

In België zijn er specifieke wettelijke minimumnorm voor de dikte van een aardingskabel.

 1. De aardingskabel tussen de zonnepanelen en de zekeringskast moet minimaal
  1. 2,5mm² zijn met beschermde omhulsing
  2. 4mm² zijn met onbeschermde omhulsing

2. De aardingskabel tussen de staven en de zekeringskast moeten minimaal 6mm² zijn in koper bij oude installaties en 16mm² bij nieuwbouw.

Het is belangrijk om op te merken dat de keuze voor de juiste dikte van de aardingskabel afhangt van verschillende factoren, zoals de grootte van het systeem, de afstand tussen de aardelektroden en de aardingsbeugel en de verwachte stroomsterkte in het systeem.

Het is daarom aan te raden om de hulp in te roepen van een ervaren professional om te bepalen welke dikte van de aardingskabel nodig is voor uw specifieke zonnepanelensysteem.

Zijn er bepaalde regio’s in België waar aardingsproblemen vaker voorkomen?

Ja zeker! Een goede aarding wordt immers (deels) bepaald door de ondergrond. Als de ondergrond zand is, dan is moeilijker om een goede aarding te hebben. Als er bovendien een periode van lange droogte is dan heeft dit ook effect op de kwaliteit van je aarding.

Mijn aarding is niet ok, wat nu?

Er moet een nieuwe aarding geplaatst worden. De bestaande moet onderbroken worden.

Hoeveel kost de plaatsing van een nieuwe aarding?

Dat is moeilijk te zeggen op voorhand. Dit wordt meestal door een elektricien in regie uitgevoerd.

Er zijn een aantal elementen die de kostprijs bepalen:

 1. Het belangrijkste is het aantal uren dat het duurt om de aarding te plaatsen
 2. De toegankelijkheid tot de grond. Er moeten staven in de grond geplaatst worden. Deze moeten er ingeboord worden of ingeklopt. Waar dit gebeurt heeft dus een grote impact op de kostprijs.
 3. Het aantal aardingspennen (aardingstaven) die nodig zijn
 4. Het aantal meter kabel
 5. Andere onderdelen die nodig zijn

We geven als tip steeds om dit in regie te laten uitvoeren door uw elektricien of door ons. Zo betaal je steeds enkel wat er nodig was.