We bespreken hier de zin of onzin van het capaciteitstarief voor elektriciteit. Het voelt immers voor veel consumenten aan een nieuw soort belasting. Het voelt ook als oneerlijk, arbitrair en onzeker. We bespreken hier:

 1. Wat het capaciteitstarief precies is?
 2. Wat onze visie is over het capacteitstarief?
 3. Hoe het wordt berekend?
 4. Wat je er tegen kan doen om het te beperken?
 5. De rechtsonzekerheid die er over bestaat op dit moment?

Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief is een manier om de kosten voor het elektrisch net te verekenen onder alle gebruikers.

Vroeger werd dit verrekend op basis van het aantal kWh (kilowattuur) dat je verbruikte. Dit werd aangerekend aan je elektriciteitsleverancier. Deze rekende op haar beurt door aan jou door middel van je elektriciteitsfactuur.

Nu is het anders. De netkosten zullen worden verrekend op kwartuur waar je het meest verbruikt hebt in een bepaalde maand.

De redenering is immers dat de netbeheerder (Fluvius) de kabels moet voorzien in je straat om je dat vermogen te kunnen geven tijdens dat kwartuur.

Het is niet zo dat alle netkosten hierop zullen worden berekend. Het is een deel van de netkosten.

Gezinnen die hun verbruik dus beter kunnen spreiden over een dag zullen minder betalen. Gezinnen die alles aan zetten om bvb 18 uur s’avonds zullen meer betalen.

Dat is echter niet bij iedereen zo. De mensen met een digitale teller zullen dit zo verrekend zien (op basis van echte data). Mensen met oudere tellers zullen dit op basis van een berekening betalen.

Dit laatste is natuurlijk al het eerste punt van ongelijkheid.

Wat is onze visie over het capaciteitstarief?

Een correct opgezet capaciteitstarief is logisch, toekomstgericht en aan te raden. Het motiveert consumenten mee te helpen aan de energietransiteit door hun verbruik te spreiden om zo de kosten voor iedereen laag te houden.

Echter, zoals de VREG het nu heeft opgezet is dat zeker niet zo.

De grote problemen op dit moment met het capaciteitstarief:

 1. Het capaciteitstarief houdt geen rekening met vraag en aanbod van elektriciteit.
 2. Het is ongelijk tussen consumenten
 3. Het lijkt (op dit moment) alsof de IT nog niet klaar is om dit correct aan te rekenen
 4. Het is ongelijk tussen regio’s
 5. Het is rechtsonzeker
 6. Het is mogelijk om het te omzeilen

We gaan iets dieper in op deze problemen:

Het capaciteitstarief houdt geen rekening met vraag en aanbod van elektriciteit.

Je betaalt je netkosten op het kwartuur dat je meest verbruikt in een hele maand. De redenering er achter klopt, soms.

Het kan zijn dat jouw kwartuur juist in een periode is dat je het net helpt stabiliseren.

Als je elektriciteit verbruikt in een straat wanneer iedereen in de straat zonne energie aan het injecteren is, dan help je het net.

Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld elektriciteit s’nachts afneemt wanneer er teveel elektriciteit is.

In beide gevallen zou je beloont moeten worden, niet belast.

Meer nog, er zijn bedrijven die hiervoor (terecht) beloont worden door Elia. Elia is de beheerder van de hoogspanningsleidingen. Je vind verdere uitleg hier.

Bij dynamische elektriciteitscontracten wordt dit verrekend in de uurprijs van elektriciteit. Je kan dit hier checken voor vandaag:

Dat is nu niet zo. Dit is een fundamenteel probleem. Het haalt de volledige geloofwaardigheid onderuit. Het is dan ook onverstaanbaar dat de VREG dit zo doorvoert.

Het is ongelijk tussen consumenten

Hoeveel netkosten je betaalt zal in de eerste plaats afhangen van welke van deze 2 tellers je hebt. Niet van je verbruik, het kwartuur of enig andere logische maatstaf.

Elektriciteitsteller
Digitale of analoge elektriciteitstellers

Het is dus onrechtvaardig tussen consumenten. Neit iedereen heeft imemrs een digitale meter, niet iedereen kan er morgen één krijgen.

De VREG heeft zelf een rechtzaak gestart en gewonnen op basis van dit ongelijkheidsprincipe tussen telelr. Maar dit was dan weer zwaar nadelig voor eigenaars met zonenpanelen geplaatst voor 2021. Het is dan ook onverstaanbaar dat ze nu hetzelfde willen doen. Verdere info er over vind je hier