De energiefactuur verlagen door investeringen in hernieuwbare energie. Een vizie waar we achter staan. We willen graag de overheid en de consument helpen door enkele tips. Zo kan de investering heel wat lager zijn en kan het veel sneller gaan.

Beste mevrouw de minister

Het zijn geen evidente tijden, niet voor u, niet voor ons als installateur van hernieuwbare energie technieken en al zeker niet voor de consument of de bedrijven. Die laatste betaalt immers de torenhoge facturen voor energie.

We horen dat de overheid wil helpen. Goed, fantastisch!

Ik denk echter dat de installateurs van hernieuwbare energietechnieken toch net iets anders willen dan waar jullie aan denken.

Falend premiebeleid in Vlaanderen
Wie heeft hier nog overzicht over?

We zijn immers geen voorstander van het falend premie beleid

De huidige bureaucratie maakt dat hernieuwbare energie investeringen:

 1. langer duren om te installeren
 2. langer duren om premies uitbetaald te krijgen
 3. duurder zijn dan nodig
 4. juridisch onzeker zijn voor de investeerder

We zitten in een sector die kreunt onder:

 1. de bureaucratische verplichtingen
 2. een chronisch tekort aan gekwalificeerd persoonsleden
 3. keuringen, attesten,…
 4. materiaal tekorten en sterke inflatie
 5. politieke grillen

Er is maar één manier: BTW 0% i.p.v. de huidige premie betutteling

Als je iets wil veranderen moet je de mensen geen premie geven voor hun hernieuwbare energie investeringen maar de BTW hiervoor op 0% zetten. Altijd, zonder uitzonderingen & zonder papiercreatie!

Iedere maand verandert er wel iets. Premievoorwaarden, waar je ze moet aanvragen, de premiehoogte,… Telkens komt het in het nieuws. Het wordt iedere keer uitgedragen als positief nieuws. Als wij ernaar kijken zien we enkel nodeloos extra werk die geen impact zal hebben op de echte doelstelling. Vlaanderen hernieuwbaar maken.

Het is een absoluut moeras geworden. Zodanig erg, dat de websites van overheid, netbeheerder, installateurs geen juiste informatie meer kunnen geven.

Gevolg: papiercreatie. Papieren die minimum door 5 handen moeten gaan.

 1. installateur
 2. keurder
 3. klant
 4. netbeheerder
 5. overheid

Ik wil de maatschappelijke kost niet uitrekenen. Een kritische politicus zou in het parlement, eens een parlementaire vraag erover moeten stellen. Of een journalist zou het eens moeten uitspitten. Ik ben ervan overtuigd dat de maatschappelijke alvast het eigenlijke premiebedrag meer dan verdubbeld.

Dat noemen ze geld over de balk gooien!

De overheid heeft geen vertrouwen in haar eigen attestering.

Sinds 2021 zijn installateurs verplicht om een Rescert certificatie te halen zodat de klanten een premie kunnen krijgen.

Ikzelf heb de opleiding ook gevolgd. Ik ben een grote voorstander van het constant bijscholen. De tijden veranderen immers snel, technologie nog sneller.

Maar er zijn 2 grote problemen met deze verplichte Rescert certifiëring

Probleem 1: De overheid heeft zelf geen vertrouwen in haar eigen attestering.

Immers het is enkel een extra eis. De sector kreeg er niets voor in de plaats. Het is niet omdat je de opleiding gevolgd hebt dat je bvb mag zeggen dat je installatie conform het AREI is uitgeveord. Nee, de installatie moet nog steeds gekeurd worden door een onfahankelijke derde.

De impact voor de klant:

 1. Keuringskost: +/-135€
 2. Extra schema’s: +/-150€
 3. Planning: +/-50€
 4. Opportuniteitskost doordat we ondertussen niet andere personen kunnen helpen: onbetaalbaar

Probleem 2: De inhoud van de aangeboden cursussen is ongelooflijk laag en niet meer van deze tijd.

Zoals reeds gezegd, ik heb de cursus zelf gevolgd. Ik heb weinig bijgeleerd, net zoals 90% van de aanwezigen. Het was eerder een cursus over de geschiedenis van zonnepanelen dan een proactieve, toekomstgerichte of praktijkgerichte cursus. Puur verplicht tijdsverlies.

Er is niemand die dit attest haalt en daarom een goede installateur is. Vele goede installateurs lossen het dan ook anders op. Zo zijn er keuringsbedrijven die voor de installateur ook het Rescert attest opmaken per installatie. Kostprijs 150€. En dit voor een blaadje papier van iemand die nooit ter plaatse is geweest.

Lang leve de bureaucratie!

De klant kan dit betalen, dat lijkt het mantra wel. Om bvb. zonnepanelen aan te sluiten moet je enkele zaken doen we vergelijken graag met onze noorderburen:

Vlaanderen

 1. Installatie zonnepanelen
 2. Aanvraag voor het vervangen van de meter door een digitale teller
 3. Opstellen van zeer zeer gedetailleerde schema’s. Zo moeten we ondertussen ook een grondplan opstellen om te zeggen waar de teller staat. Quid?
 4. Aanvraag tot keuring
 5. het keuringsorganisme ter plaatse
 6. Het keuringsdocument
 7. Verplichte melding bij de netbeheerder door installateur
  1. Inplantingsplan
  2. Grondplan van de woning met aanduiding van teller omvormer/batterij
  3. Technische fiche zonnepanelen
  4. Technische fiche omvormer
  5. Individuele rescert certificatie van die installatie
  6. Arei Keuringsdocument
  7. Soms ook “verklaring op eer” nodig
  8. Factuur zonnepanelen met de omvormer er apart op vermeld
  9. Eendraadschema
  10. EAN nummer
  11. Gelijkvormigheidsattest
 8. Plaatsing van de digitale teller door netbeheerder
 9. Subsidieaanvraag door de klant
  • Bij de netbeheerder (terug met dezelfde lijst aan documenten)
  • Bij het VEA

Totale doorlooptijd jammergenoeg meestal langer dan 9 maand en tientallen telefoons, talloze emails,…

Nederland

 1. installatie zonnepanelen
 2. aangeraden maar niet verplichte keuring
 3. éénvoudige melding voor BTW teruggave.

Je ziet al snel waarom hernieuwbare energie investeringen geld kosten. Dat is jammergenoeg niet in het hernieuwbaar energiesysteem.

Ons advies:

 • Schrap eens in de eisen, in plaats van er nieuwe uit te vinden
 • Verlaag of annuleer de premies in ruil. Die steun gaat immers bijna 100% naar dossierkosten door deze eisen
 • Zet BTW op 0% voor hernieuwbare energie investeringen. Altijd, zonder papier & zonder uitzonderingen.

Het gevolg van ons advies:

 • Makkelijk, 2 maal zoveel effectief geïnstalleerde installaties
 • Verlaging van de kost voor installaties bij paritculieren van 10-15% van de aankoopprijs
 • De overheid spaart miljoenen € uit aan premies en personeelskosten.
 • De netbeheerder bespaart een groot team aan dossierbeheerders uit. Deze mensen kunnen ingezet worden in toegevoegde waarde activiteiten.
 • Gekwalificeerd personeel wordt ingezet in het installeren van oplossingen in plaats van documentcreatie
 • 100% rechtzekerheid voor de eindklant: Misschien geen premie meer maar wel geen geloop, gebel, afspraken waarvoor je thuis moet zijn, …

Misschien komt het dan wat minder in het nieuws maar het is wel beleid! “Efficient government” in plaats van “Big government”.

Mvg,

Solarnation