Wat is het verschil tussen kilowatt (piek) en kilowatt uur? Waarom is dat überhaupt belangrijk?

Veel begrippen moet je niet kennen over zonnepanelen, elektriciteit of energie. Deze drie en het verschil ertussen zijn wel belangrijk!

1. Kort en krachtig: De samenvatting in een tabel

Niet iedereen heeft de tijd om het gehele artikel te lezen. Daarom plaatsen we deze tabel. We geven meer uitleg hieronder

SamenvattingKilowattKilowatt uurKilowatt piek
AfkortingkW of kVakWhkWp
SoortVermogenseenheidEnergie eenheidVermogenseenheid zonnepanelen
1 kilowatt is gelijk
aan 1.000 watt
1 kilowatt uur is gelijk
aan 1.000 watt uur
1 kilowatt piek is gelijk
aan 1.000 watt piek
1 megawatt is gelijk
aan 1.000 kilowatt
1 megawatt uur is gelijk
aan 1.000 kilowatt uur
1 megawatt piek is gelijk
aan 1.000 kilowatt piek
BerekeningZie hieronderZie hieronderZie hieronder
Vergelijking met een wagen= kracht van de motor van je auto= het aantal liter dat je tankt= als de motor nog eens getest zou worden op de kracht op een testbank
Veel voorkomende versies: 1X220V met 40A = 8,8 kW
3X400V met 40A = 27,7 kW
Gemiddeld verbruik per jaar: 3.750 kWh400-415 Wp van 1 paneel
10 panelen dus 415×10 = 4.150Wp of 4,15kWp
Wordt gebruikt1. Om de kracht van je aansluiting te bepalen
2. Om de kracht van je omvormer te bepalen
3. Om de kracht van je EV uit te drukken
1. om je elektriciteitsfactuur uit te rekenen
2. om de opwekking van je zonnepanelen uit te rekenen
1. Om de maximale opwekkingscapaciteit van je zonnepanelen installatie te berekenen.
2. Om de maximale opwekkingscapaciteit van 1 paneel uit te drukken (maar dan in Watt piek Wp)
No time to waste: Deze tabel toont het verschil tussen kilowatt en kilowatt uur. Hieronder meer uitleg.

Laten we eens kijken naar de wereld van zonnepanelen en de termen die we vaak tegenkomen: kilowatt (kW), kilowattuur (kWh) en kilowattpiek (kWp). Deze termen kunnen soms verwarrend zijn, maar maak je geen zorgen, ik leg ze eenvoudig uit!

2. Kilowatt (kW) is een vermogenseenheid (kracht)


Stel je voor dat je een raceauto hebt. De kracht van die auto, (hoeveel pk die heeft), wordt gemeten in kilowatt.

In een vergelijking met een wagen is dat dus de kracht van je motor.

De auto ziet er hetzelfde uit maar de ene heeft een zware motor en de andere niet.

Zoals de auto liefhebber weet: Er is een verschil tussen een golf en golf GTI aan de lichten

Kilowatt uitgelegd met een voorbeeld uit de auto sector. Zonnepanelen - aansluiting- uitleg
Vergeleken met auto’s: Verschil tussen kilowatt uur en kilowatt: kW = de kracht van je motor

Daarom is het dus belangrijk bij het kilowatt (kW) van je omvormer:

Dat is de maximale hoeveelheid elektriciteit die de omvormer kan produceren.

De netwerkbeheerder (Fluvius) heeft voorwaarden voor de som van kracht van je omvormers.

AansluitingMaximumSoort omvormer
1 X 220 V (monofasig)5000 W omvormer(s)Monofasige omvormer(s)
3 X 230V (driefasig)10.000W omvormer(s)(Meerdere) monofasige omvormers
3 X 400V + N (driefasig)10.000W omvormer(s)(Meerdere) monofasige omvormers of driefasige omvormer(s)
Soort aansluiting – maximum vermogen omvormer toegestaan door Fluvius – soort omvormers die hierop werken

Bovendien is het Kilowatt (kW) van je aansluiting aan het elektriciteitsnet:

De maximale kracht die je kan vragen van het net. Als er meer gevraagd wordt, dan zal de zekering springen en ligt je elektriciteit dus uit.

Je kan dit als volgt berekenen:

VoltageAmpèreDan is: kWFormule
1 X 220 V (monofasig)40A8,8 kW1 x 220 x 40 / 1000 = 8,8
3 X 230V (driefasig)40A15,9 kWWortel (3) x 230 x 40 / 1000 = 15,9
3 X 400V + N (driefasig)40A27,7 kWWortel (3) x 400 x 40 / 1000 = 27,7
Vermogen van je aansluiting berekenen dat doe je zo. Dit is een rekenvoorbeeld

Win op de lange termijn (belangrijke tip):

Alles wordt elektrisch, zoveel is duidelijk. Het net kan maar zoveel aan, dat is ook duidelijk. Voorzie voldoende vermogen. Wat je hebt blijf je behouden! Wat je aanvraagt kunnen ze weigeren

Gemakkelijke samenvatting van het begip Kilowatt (kW):

Dus de samenvatting van het belangrijkste om te weten over kW of kilowatt is:

Samenvattingis gelijk aan
Kilowatt (kW) Vermogenseenheid
Kilowatt = 1.000 watt
Kilowattis dus het maximum elektrisch vermogen (kracht) van een installatie
Wordt veelal gebruikt:1. Om de kracht van je aansluiting te bepalen
2. Om de kracht van je omvormer te bepalen
Samenvatting van de belangrijkste zaken over het begrip kilowatt (een vermogenseenheid)

3. Kilowattuur (kWh) is een energie eenheid


Nu, stel je voor dat je met je raceauto rijdt. De afstand die je aflegt, hangt af van hoe lang je rijdt en hoe snel je rijdt.

Kilowattuur is vergelijkbaar. Het is de hoeveelheid elektriciteit die je verbruikt of produceert over een bepaalde tijd. Dus als jouw zonnepanelen gedurende één uur op volle kracht werken, dan produceren ze een bepaald aantal kilowattuur aan energie.

Kilowatt uur (kWh) is een energie eenheid. EHt is dus een beetje hetzelfde als het aantal liter dat je tankt.
Vergeleken met auto’s: Verschil tussen kilowatt uur en kilowatt: kWh = het aantal liter dat je tankt

Daarom is Kilowattuur (kWh) op je elektriciteitsfactuur dus:

Een energie eenheid! Dit is wat je uiteindelijk betaalt aan je elektriciteitsleverancier.

Je kan dus perfect veel vermogen hebben maar een kleine elektriciteitsfactuur. Dat komt doordat er weinig toestellen gebruikt worden.

Je kan dus ook perfect een klein vermogen hebben maar een grote elektriciteitsfactuur. Dat komt doordat veel toestellen (met laag vemogen) constant aanliggen.

Je berekent dit zo: Vermogen X aantal uren = kilowatt uur

VoorbeeldVermogenUrenkWhPrijs / kWhKostprijs
Warmtepompboiler0,785,60,39€2,18€
Laden EV11 kW4440,39€17,16€
Inductie
Kookplaat
7,4 kW0,53,70,39€1,44€
Televisie0,15 kW50,750,39€0,29€
Voorbeelden om berekening van kilowatt naar kilowatt uur en de kost.

Daarom is Kilowattuur (kWh) in de context van zonnepanelen dus:

Een opwekkingseenheid van energie! Dit is dus dezelfde eenheid als verbruik.

Dat is ook logisch. Het is de bedoeling om je elektriciteitsfactuur te verlagen. Ze moeten dus dezelfde eenheid hebben.

Maximaliseer dus het aantal kilowatt uur van je installatie. dat hangt af van:

 • Ligging (bvb de kust of de ardennen)
 • Oriëntatie (bvb zuidelijk gericht of westelijk gericht)
 • Helling van de zonnepanelen (bvb. 10 graden op een plat dak of 45 graden op een hellend dak)
 • Schaduwwerpende zaken (bvb. een boom of een schoorsteen)
 • Temperatuur (bvb. 35 graden volle zon of 15 graden volle zon)
 • Kabelverliezen (zowel de dikte als de lengte spelen een rol)
 • Type materialen (bvb zonnepanelen, omvormer,…)
 • Aantal zonnepanelen (bvb 10 zonnepanelen of 40 zonnepanelen)
 • Watt piek van 1 paneel
 • Kilowatt van je omvormer
 • Correcte installatie door je technieker

Om dit zeer accuraat in te schatten heb je speciale software nodig. Er zijn wel short cuts mogelijk. Deze calculator zal je alvast een goed beeld geven wat het zou moeten zijn.

Belangrijk is dus de invloed van oriëntatie en helling op de opwekking van je zonnepanelen

Om de invloed van oriëntatie en de helling in te schatten wordt heel veel de tabel van Hespul gebruikt. Pas wel op deze tabel verschilt van land tot land. De tabel van Hespul van een land aan de evenaar ziet er dus helemaal anders uit dan deze in België of Nederland. Dat is natuurlijk ook logisch.

Om de invloed van oriëntatie en de helling in te schatten wordt heel veel de tabel van Hespul gebruikt.

Pas wel op deze tabel verschilt van land tot land. De tabel van Hespul van een land aan de evenaar ziet er dus helemaal anders uit dan deze in België of Nederland. Dat is natuurlijk ook logisch.

Deze tabel toont een percentage aan. Dit moet je vermenigvuldigen met het optimale.

In België rekenen we veel met 900 kWh per kWp per jaar. als de tabel dus aanduidt: 89% dan is de verwachte opwekking 801 kWh / kWp / jaar

Tabel van Hespul zonnepanelen België. Kilowatt piek omzetten in kilowatt uur. invloed van oriëntatie en helling op de opwekking
Invloed van helling en oriëntatie op de opwekking van je zonnepanelen
Zonnepanelen met helling 45 graden
0° is het zuiden -> 100% van normale opwekking. 90° is het westen -> 82%

Pas op voor de oorsprong en het doel van je opwekking. Ze hebben een grote impact op je elektriciteitsfactuur.

Aan de ene kant heb je de vraag van je huis. Als je de kookplaat aanzet dan zal deze elektriciteit vragen.

Aan de andere kant heb je dus het aanbod. De gevraagde elektriciteit moet immers ergens van komen. Anders werkt je kookplaat niet.

Deze kan komen van ofwel:

 1. het net
 2. je zonnepanelen

Bespaar: Jouw energiebalans is steeds één van de volgende 3 situaties:

 1. De vraag is kleiner dan het aanbod van je zonnepanelen. Je hebt dus teveel elektriciteit. Deze zal je dus op het net zetten. Je verkoopt deze elektriciteit met je digitale teller. Je verbruik van het net is nul. De prijs hiervoor is afhankelijk van je elektriciteitscontract. Op dit moment was dat +/-0,08€/kWh
 2. De vraag is gelijk aan het aanbod van je zonnepanelen. Je hebt dus net genoeg elektriciteit. Er is dus een perfecte balans. Je koopt noch verkoopt elektriciteit. De besparing is maximaal. Meer bepaalt je bespaart exact wat je normaal zou betalen aan je elektricteitsleverancier. Deze besparing is +/- 0,39€/kWh
 3. De vraag is groter dan het aanbod van je zonnepanelen. Je hebt dus te weinig elektriciteit. De resterende hoeveelheid komt van het net. Je betaalt deze nog altijd via je elektriciteitsfactuur. Elektriciteit van het net kost +/- 0,39€/kWh.
UurVerbruikOpwekkingVermindering
verbruik
Resterend
verbruik
Injectie
8.0020,50,51,50
10.0022200
12.0025203
18.00102280
Voorbeeld hoe de energie opwekking van je zonnepanelen verrekend wordt op je elektriciteitsfactuur

Het tijdsaspect is dus belangrijk om je besparing te maximaliseren!

SamenvattingUitleg
Kilowatt uur (kWh)= energie eenheid
Kilowatt uur (kWh)= 1.000 Watt uur (Wh) of 0,001 Megawatt uur (MWh
Kilowatt uur (kWh)is dus energie dit is wat je betaalt op je energie factuur
Wordt veelal gebruikt1. om je elektriciteitsfactuur uit te rekenen
2. om de opwekking van je zonnepanelen uit te rekenen
Samenvatting van de belangrijkste zaken over het begrip kilowatt uur (kWh) (een energie eenheid)

4. Kilowatt Piek (kWp) is een vermogenseenheid bij zonnepanelen


Dit is een beetje ingewikkelder. Stel je voor dat er een perfecte dag is voor een race – het is niet te warm, niet te koud, er is geen wind en de baan is perfect glad. Op zo’n dag zou je auto op zijn best presteren. Kilowattpiek is hetzelfde idee – het is de maximale hoeveelheid energie die jouw zonnepanelen kunnen produceren onder perfecte omstandigheden.

Het vermogen van je installatie onder optimale condities is dus het kilowatt piek. Het wordt dus als volgt berekend: Aantal zonnepaneel X Watt piek van het zonnepaneel /1.000. 1.000 Watt piek is dus gelijk aan 1 Kilowatt Piek.

Optimaal omstandigheden zijn dus gelijk aan de Standaard test condities

Deze optimale condities noemen ze ook Standaard Test Condities (STC). Deze zijn:

 1. Temperatuur van het zonnepaneel = 25° C
 2. Instraling op het zonnepaneel van 1.000 W/m².

Ieder zonnepaneel wordt dus na de productie getest. Hiervan wordt een rapportje gemaakt. Ze noemen dit de “Flash test report”. Zo bepaalt de producent het Watt piek van het zonnepaneel. Je kan hiervan steeds aan je leverancier een kopie vragen. Bij Tier 1 producenten wordt de testprocedure trouwens geverifieerd door een externe derde.

In de vergelijking met de auto’s moet je het dus als volgt zien. Het is alsof de motor van iedere wagen individueel zou getest worden om te bepalen wat het vermogen (kracht) zou zijn van die specifieke motor.

Dus niet gewoon één technische fiche voor alle wagens van hetzelfde type maar auto per auto.

Kilowatt piek zonnepanelen uitleg aan de hand van een voorbeeld.
Vergeleken met auto’s: Verschil tussen kilowatt uur en kilowatt piek (kWp)

Top tip: Het is GEEN goed idee om

Evenveel kilowatt piek als kilowatt omvormer te plaatsen. Dan zal de installatie immers iedere dag later starten en vroeger stoppen. Dit gebeurt veel veel meer dan die enkele momenten op een jaar dat de installatie aan vol vermogen draait. Ze noemen dit overdimensioneren. Meestal wordt ongeveer tussen de 120 & 150% extra kWp geplaatst dan het kW van de omvormer.

Waarde: Conclusie bij het begrip kilowatt piek

De begrippen kilowatt en kilowatt piek liggen dus dicht bij elkaar. Het zijn beide vermogenseenheden. Ze zijn een indicator om energieproductie uit te leggen maar zijn geen energie eenheid.

SamenvattingUitleg
Kilowatt piek (kWp)Vermogenseenheid bij zonnepanelen
Kilowatt piek (kWp)= Som van alle Watt piek van ieder zonnepaneel
gedeeld door 1.000
Kilowatt piek (kWp)Is apart voor ieder zonnepaneel
Kilowatt piek (kWp)wordt getest in een lichtstraat
juist na de productie onder standaard test condities
Kilowatt piek (kWp)Ze hebben enkel een positieve tolerantie 0 / +5Wp
Kilowatt piek (kWp)= 120-150% van het Kilowatt van je omvormer
Samenvatting van het begrip Kilowatt piek (kWp) bij zonnepanelen (een vermogenseenheid)

5. Belangrijke samenvatting van het verschil tussen kilowatt uur en kilowatt:


Dus, om samen te vatten: kilowatt is het vermogen waarmee jouw zonnepanelen energie kunnen produceren, kilowattuur is de hoeveelheid energie die ze daadwerkelijk produceren en kilowattpiek is de maximale hoeveelheid energie die ze kunnen produceren onder perfecte omstandigheden.

Ik hoop dat dit helpt! Als je nog meer vragen hebt over zonne-energie of iets anders, aarzel dan niet om het te vragen! 😊

Leuk: enkele links om verder te lezen over het verschil tussen kilowatt uur en kilowatt