Elektriciteitsprijs bereikt alarmerende hoogtes

Elektriciteit is duur, heel duur

Je hebt het misschien hier en daar al gelezen of je hebt het misschien reeds gemerkt aan uw afrekeningsfactuur maar elektriciteit is duur geworden, heel duur. Aan dit tempo wordt elektriciteit een echt luxeproduct.

Hiernaast zie je de effectieve prijsstijging van elektriciteit op de groothandelsmarkt in 2021. Een beetje verder kan je zelf je nieuwe geschatte elektriciteitsprijs berekenen.

Grafiek 1 toont de gemmiddelde prijs op maandbasis zoals die verhandeld wordt op de groothandelsmarkt in België iedere maand. Deze groothandelsmarkt is waar energieproducenten hun elektriciteit aan- en verkopen op de markt aan andere energieproducenten.

De blauwe grafiek is in 2020. De oranje is in 2021. Ben je verschoten, wij ook!

Inflatie van de kost van elektriciteit

Op dit moment is de inflatie op de elektriciteitsprijs absurd. Als we de elektriciteitsprijs van november 2020 vergelijken met de elektriciteitsprijs van november 2021, dan is die inflatie 406% (zie grafiek 2). Dit hebben we reeds lange tijd niet meer meegemaakt.

Is dit normaal?

Het klopt dat elektriciteit op de groothandelsmarkt steeds duurder is in de winter. Maar wat we nu zien is abnormaal hoog. (zie grafiek 3).

Is dit tijdelijk?

We vrezen van niet. De elektriciteitsprijs zal richting de zomer ongetwijfeld een beetje dalen (zoals altijd). De vraag is dan immers minder groot. De daling zal echter niet meer van die aard zijn dat ze terug naar het niveau van de voorbije jaren zal gaan.

Waarom zal dit blijven duren?

We denken dit door een paar redenen:

 1. De vraag naar elektriciteit zal enkel stijgen en sterk stijgen éénmaal het bedrijfswagenpark elektrisch wordt (echte start in 2025)
 2. Het aanbod van elektriciteit verkleint sterk. Door de kernuitstap moeten we heel wat nieuwe capaciteit aan elektriciteitsopwekking bouwen (zie grafiek 4). Vele van deze dossiers raken maar niet opgelost. Bouwvergunningen voor gascentrales zijn vertraagd. Bouwvergunningen voor nieuwe hoogspanningsleidingen worden niet verleend of er lopen allerhande procedures,…

Is er objectief bewijs voor deze stelling?

Nee, niet echt op heel lange termijn. We kunnen dit enkel voor de nabije toekomst aantonen. Meer bepaald door de prijs op de zogenoemde “futures” markt te tonen. Hier kunnen elektriciteitsleveranciers en elektriciteitsproducenten hun elektriciteit kopen en verkopen die ze zullen opwekken in de toekomst. Dus niet op dit moment maar bvb in de volgende 12/24/36 maanden. De conclusie hiervan wordt weergegeven in grafiek 5. Wat zien we?

 1. Ja de prijs is lager op bvb. een contract op 36 maanden dan één op 12 maanden. Maar dit is bijna altijd het geval (verdiscontering aspect van toekomstige inkomsten)
 2. Nee in de zin dat de prijs van elektriciteit afgesloten op 36 maand in december 2022 nog steeds ferm hoger is dan een jaar geleden.

Dit wil dus zeggen dat professionele traders niet echt grote prijsdalingen verwachten in de volgende maanden / jaren.

Hieronder kan je in de calculator berekenen hoeveel je elektriciteitsfactuur zal stijgen als bedrijf of particulier.

Solarnation calculators

Hoeveel zal mijn elektriciteitsfactuur omhoog gaan?

De tot nu getoonde grafieken zijn allemaal groothandelsprijzen. Dit wil zeggen de prijs aan de welke elektriciteitsproducent hun elektriciteit verkopen aan elektriciteitsleveranciers. Die laatste verkopen het op hun beurt aan u. Ze nemen hiervoor een marge.

Bovendien moet de elektriciteit nog “vervoerd” worden tot bij u. Eerst via de hoogspanningslijnen (Elia) en dan via de laagspanningslijnen (Fluvius). Hiervoor worden natuurlijk ook kosten gerekend.

De overheid rekent ook nog BTW, heffingen, bijdrages en taksen aan. Hiernaast kan je berekenen wat elektriciteit geleverd op het adres ongeveer zal kosten.

Let wel, we dienen hiervoor enkele veronderstellingen te doen. Er zijn immers verschillen die moeilijker te modelleren zijn zonder 20 vragen te moeten stellen. Een kleine bloemlezing van de elementen die hierop invoeld hebben voor bedrijven en particulieren.

 • Bij bedrijven: (op dit moment werkt de berekening enkel op laagspanning)
  • Is er een hoogspanningscabine: Ja/Nee, en als er een hoogspanningscabine is: Is die uw eigendom
  • Hoeveel MWh of kWh verbruik je (1MWh = 1.000 kWh)
  • Wanneer verbruik je ze? Dag /nacht, Week/Weekend, tijdstip van de dag?…
  • Hoeveel vermogen trek je maximaal op een gegeven tijdstip?
  • Hoeveel marge rekent de elektriciteitsleverancier?
  • Onder welke intercommunale (onderdelen van Fluvius) val je? Zo is bvb. Gasewelwest de duurste
 • Bij particulieren:
  • Geniet je van het sociaal tarief? Ongeveer 1 mio gezinnen genieten van een gunsttarief voor een minimum aantal kWh om hen te beschermen tegen onbetaalbare elektriciteit
  • Hoeveel verbruik? Wanneer verbruik je ze?
  • Hoeveel marge rekent de elektriciteitsleverancier en rekent deze ook “abonnementskosten” aan
  • Onder welke intercommunale val je?

Prijsstijging elektriciteit: zijn er alternatieven?

In het kort: alvast gas niet. Deze is minimum even hard of zelf harder gestegen.

prijsstijging elektriciteit

Wat kan je wel doen?

Er zijn maar vier dingen die je kunt doen:

 1. energie besparen
 2. andere energie gebruiken (kachel,…)
 3. zelf energie opwekken met zonnepanelen
 4. Je opgewekte energie opslaan om ze later te verbruiken via een thuisbatterij

Niet alles is voor iedereen even hard toepasbaar. Wil je graag zelf even rekenen wat nodig is en hoeveel het kost? Via de ecosysteem calculator kunnen particulieren alvast zelf berekenen. Bedrijven maken best een afspraak voor verder advies

Calculator elektriciteitsprijs voor bedrijven en particulieren