Waarom wordt de thuisbatterij fors duurder?

Thuisbatterijen worden fors duurder in 2022. We horen je denken, dat zal wel te maken hebben met de inflatie zeker?

Gedeeltelijk. We gaan graag in op de 5 grote oorzaken voor deze prijsstijging:

 1. Forse daling van de investeringspremie op thuisbatterijen
 2. Invoeren van een milieubijdrage: de bebat recyclage bijdrage
 3. Bureaucratische procedures die innning van de premie ervan bemoeilijken
 4. Continu veranderende regels in verband met thuisbatterijen
 5. Algemene prijsstijgingen van de grondstoffen en leveringsproblemen door materiaal tekort
Samenvatting
Premiedaling: tot 825€
Invoering milieubijdrage: tot 478€
Dossierkost: +30%
Materiaal prijsstijging: +10%
Thuisbatterij fors duurder
Deze grafiek geeft de prijs weer van lithium in de laatste 5 jaar

Een thuisbatterij is en blijft een goede oplossing.

Versta ons niet mis, een thuisbatterij is een fantastische investering. Het is het begin van jouw ecosysteem. Het maakt je minder afhankelijk van de grillen van de markt en de overheid. Als de volgende redenen in overweging neemt, is dat nog meer het geval.

1. Jezelf indekken tegen hoge & sterk stijgende elektriciteitsprijzen

Een thuisbatterij slaat de energie die je overdag opwekt met je zonnepanelen op. Deze kan je dan ’s avonds verbruiken. Voor de levering van deze elektriciteit heb je dus het net niet nodig. Dit brengt een aanzienlijke kosten besparing met zich mee. Je moet immers weten dat ongeveer 50-70% van de elektriciteitsprijs taksen, heffingen, btw, distributie- en transmissiekosten zijn. Het precieze percentage hangt sterk af van de groothandelsprijs van elektriciteit. Als je dit graag exact geweten had, raden we onze calculator aan:

Er zijn nog redenen waarom de thuisbatterij nog steeds een goede oplossing is.

2. Opslaan van je elektriciteit die voorheen verloren ging

Hybride omvormers in combinatie met een thuisbatterij kunnen bij maximaal vermogen nog altijd de resterende elektriciteit opslaan in de thuisbatterij. We weten, dit wordt eventjes technisch. Daarom leggen we het graag uit met een praktisch voorbeeldje: Op een zonnige dag gebeurt dit:

Voorbeeld van een omvormer die zijn maximum capaciteit bereikt bij een zonnige dag.

De groene grafiek toont wat er effectief is opgewekt. Je ziet dat vanaf 10 uur tot ongeveer 17 uur de omvormer zijn maximum vermogen heeft bereikt. Er is zoveel zon dat de omvormer ze niet meer kan omzetten. Deze elektriciteit is dus “verloren”.

Een hybride omvormer met een thuisbatterij die DC-DC kan laden zal deze resterende elektriciteit rechtstreeks opslaan in de thuisbatterij (blauwe lijn).

3. Preventie van het afschakelen van omvormers bij zonnige dagen in bepaalde wijken

Dit is niet een individueel voordeel maar een collectief voordeel voor de gehele straat / wijk. Een omvormer kan enkel elektriciteit injecteren op het net als de spanning hoger is dan het net. Dit brengt in sommige wijken echter problemen met zich mee. Immers ze injecteren allemaal op hetzelfde moment elektriciteit. Als het net bvb. 230V is dan zal de omvormer van het eerste huis injecteren aan bvb. 231V. Het daaropvolgende huis zal injecteren aan 232V, enz.

Synergrid normeringen:

Een omvormer dient zich (door normering) af te schakelen als de netspanning 253V heeft bereikt. Dit is om de veiligheid van het net te garanderen en tevens om je elektrische toestellen in je huis te beschermen.

In principe is dat niet het probleem van de afnemer. Het is immers Fluvius (de netbeheerder) die de kwaliteit van haar net moet garanderen.

In de praktijk is dit niet altijd even makkelijk. Er moeten soms extra hoogspanningscabines worden geplaatst, enz. Dat maakt dat dergelijke problemen veelal jaren duren tegen dat het is opgelost.

Dit is natuurlijk extra jammer voor de consument als ze nog recht heeft op groene stroomcertificaten. Wanneer de omvormer niet produceert zijn er geen inkomsten.

Andere artikels in de pers over dit onderwerp:

 1. Hln.be
 2. Nieuwsblad

Wist je dat?

Elektriciteit die op het net (laagspanning) wordt geplaatst, gaat tot 60% verloren. Elektriciteit die opgelagen wordt in thuisbatterij om later verbruikt te worden gaat maar voor 2-5% verloren.

Als enkele huishoudens in deze “keten” een thuisbatterij hebben, dan wordt de situatie voor allen anders. Immers dan moet deze elektriciteit niet meer op het net te worden geplaatst. De spanning op het net zal dus minder snel stijgen. Het probleem lost zichzelf op.

Opinie van de auteur:

De Vlaamse overheid wil deze huishoudens compenseren via een premie. Dat lost niets op. Dat is een kortstondige pleister op de wonde. Er zou beter gedacht worden of deze middelen niet nuttiger kunnen worden besteed. We zien dat de thuisbatterij niet de gekozen oplossing is. Een voorlopig gemiste kans. We hadden dit graag anders gezien. Het heeft weinig zin om terug een ingewikkelde premie uit te schrijven met ongetwijfeld tal van voorwaarden. De oorzaak van het probleem moet worden aangepakt. Als de burger zelf hieraan kan bijdragen zoveel te beter.

4. Wat als het licht straks uitgaat?

Ik weet het, een onvoorstelbaar idee. We zijn er ook niet van overtuigd dat zal gebeuren. Zo’n vaart zal het wel niet lopen, althans dat hopen we toch.

Een feit blijft dat zonnepanelen enkel werken als er netspanning is. Dat is bij de thuisbatterij trouwens ook het geval. Als het net uitvalt, is er geen stroom. Bij mensen met zonnepanelen en een thuisbatterij is het wel mogelijk om een zogenaamde UPS te zetten. Dit maakt een eigen net als het net zou uitvallen. Dan heb je wel elektriciteit.

Deze oplossing wordt vooral toegepast in bepaalde ontwikkelingslanden waar het net niet dezelfde kwaliteit heeft als hier in België. Soms groeit de vraag naar elektriciteit zo snel groeit daar dat de infrastructuur niet even snel meekan. Het biedt de huishoudens in deze landen een backup om te maken dat bvb. de dieprvries niet ontdooit in het geval van een (meestal geplande) blackout.

Op dit moment is dat dus geen issue in België

Er zijn toch enkele evoluties die ons zorgen baren. De kernuitstap is beslist in 2003. In Duitsland een jaar eerder in 2002. De acties ondernomen spreken echter boekdelen.

LandBelgiëDuitsland
Wet op de kernuitstap:20032002
Uitstap tegen:20252022
Af te schakelen capaciteit5.926 MW26.369 MW
Sindsdien gebouwde capaciteitProductiecapaciteit belgiëCapaciteit elektriciteitsproductie Duitsland
ConclusieDaling van productiecapaciteitSterke stijging van productie capaciteit
Verdere info op: Clean energy wire , Energyville & wikipedia

Binnenkort wel een issue. Hopelijk wel maar in beperkte mate

Je hoeft geen ingenieur of wiskundige te zijn om te zien dat er zich problemen zullen voordoen. Deze zijn nu al merkbaar. Kijk maar naar de sterke stijging van elektriciteitsprijzen.

Je hoeft ook geen econoom te zijn om te weten dat we nog maar aan het begin staan van sterke stijgingen. Als de vraag zal stijgen (door elektrische mobiliteit) en het aanbod sterk zal dalen, dan zal dit leiden tot nog veel forsere prijsstijgingen.

Op een bepaald moment kan een breekpunt worden bereikt. Wat vroeger ondenkbaar was, kan een realiteit worden.

Onze opinie: Wie draagt de verantwoordelijkheid?

In het kort gezegd, iedereen. Het is net iets te makkelijk om de schuld enkel af te schuiven op de beleidsmakers. Dit is immers kort door de bocht. De burgers dragen ook hun verantwoordelijkheid. Bvb: Om nieuwe productiecapaciteit (op andere locaties) aan te sluiten is het ook nodig om nieuwe hoogspanningslijnen te bouwen. Ieder buurt protest kan leiden tot jarenlange vertraging. Dit neemt natuurlijk niet weg dat de beleidsmaker op gewest- , gemeenschaps- en federaal niveau toch wel ook een grote verantwoordelijkheid dragen. Het uitstelgedrag, de impasse en het gebrek aan visie (over regeerperiodes heen) is jammer. We zijn geen specialisten op dit macro niveau maar we maken ons toch zorgen. De urgentie lijkt aan iedereen voorbij te gaan. 2025 is binnen 3 jaar. Het lijkt ons twijfelachtig dat er tegen dan ook zelf maar 1 van de geplande gascentrales zal staan. Deze zijn trouwens maar een fractie van wat nodig zal zijn. Er wordt russische roulette gespeeld op hoog niveau.

De 5 oorzaken in detail

1. Forse daling van de investeringspremie op thuisbatterijen

Dit was al een eind geweten. De premie daalt in 2022, tamelijk fors. De maximum premie daalt van 2.550€ in eind 2021 naar 1.725€ in 2022. Dit heeft een aanzienlijke impact op de netto prijs die uiteindelijk zal betalen. Het is dan ook één van de belangrijkste redenen waarom de thuisbatterij fors duurder wordt in 2022.

De vraag blijft wel waarom wordt er eind 2021 beslist om de bestaande premie voor zonnepanelen te verlengen in 2022 en niet die voor thuisbatterijen.

De verlenging van de premie voor zonnepanelen is trouwens nog onder enig voorbehoud. Het is aangekondigd op de website van de Vlaamse overheid. Maar rechtszeker is het nog niet. Op het moment van de verschijning van dit artikel (04/01/2022) blijkbaar nog niet goedgekeurd in het Vlaams parlement. We kunnen dus weeral spreken van rechtsonzekerheid.

Premie zonnepanelen 2022 dezelfde als 2021 maar onder voorbehoud!
Premie voor zonnepanelen in 2022 onder voorbehoud

2. De recyclage bijdrage voor thuisbatterijen wordt ingevoerd

De recyclage bijdrage voor batterijen wordt geregeld via BEBAT. Deze milieubijdrage is een bedrag die moet worden betaald zodat er in de toekomst geld zou zijn om deze batterijen te verwerken.

Voor lithium-ion batterijen is deze bijdrage 2,39€/kg. Een thuisbatterij is snel 10kWh. Een dergelijke thuisbatterij weegt 100kg. Dit wil dus zeggen 239€ bijdrage. Aanzienlijk, zeker gelet op het feit dat de investeringspremie ook zo snel daalt.

We zijn sterk voorstander van een recyclage bijdrage. Maar we kunnen ons toch wel enkele bedenkingen makan bij deze invoering. Blijkbaar is het niet nodig als het een elektrisch voertuig betreft: Zie de website van OVAM . Als er wielen onder staan is het dus blijkbaar niet van toepassing. Dit is op zijn minst een eigenaardige redenering.

De gemiddelde thuisbatterij weegt immers +/-100 kg en de gemiddelde batterij van een elektrische wagen +/-600kg. De geschatte levensduur van de thuisbatterij is trouwens ook 2 tot 3 maal zo lang als die van een elektrische wagen.

3. Bureaucratische procedures die innning van de premie ervan bemoeilijken

We gaan hier niet teveel op in gaan. Er zijn veel voorwaarden, bovendien dient er veel te worden ingegeven. niet éénmaal maar soms tot 3 maal (installateur, keurder, eindklant).

– Aantal voorwaarden waar je rekening mee dient te houden

We nodigen je uit om de site van de overheid te raadplegen: klik hier

Er zijn op dit moment 15 voorwaarden waar je dient rekening mee te houden. De ene al logischer dan de ander. Waarom bvb. enkel natuurlijke personen en éénmanszaken in aanmerking en niet bedrijven, dat kunnen wij niet verklaren. Zeker niet als je weet dat deze laatste wel in aanmerking komen voor de premie voor kleine zonnepaneel installaties.

Top tip:

Als je een installateur kiest maak dan zeker dat hij/zij goed op de hoogte is. Bovendien vraag je best of er ook begeleiding is bij de aanvraag

– Dubbel ingeven van dezelfde gegevens

De installateur moet de thuisbatterij melden bij Fluvius. De eindklant moet nog eens hetzelfde doen. Bij vele huishoudens loopt het hier echter mis. Dat is logisch. De eindklant moet allerlei technische informatie gaan ingeven. Dit is informatie die reeds in de database zit maar die graag toch nog eens gevraagd wordt. De toegevoegde waarde is nul.

– Doorlooptijd verlengt en heb je niet onder controle

Door enkele eigenaardige procedures is de doorlooptijd tot uitbetaling aanzienlijk. Zo kan je de premie enkel aanvragen bij de netbeheerder éénmaal de digitale teller is geplaatst. Echter deze laatste is ook verantwoordelijk voor de plaatsing ervan. Als klap op de vuurpijl bepaalt de installatiedatum van de digitale teller hoeveel premie je krijgt.

Dat is de eerste keer dat de keuringsdatum niet geldt als datum om de subsidiehoogte te bepalen maar de plaatsingsdatum van de digitale teller. Er is aanzienlijk wat vertraging op deze plaatsing door Fluvius. Zo werd ons beloofd dat alle digitale tellers aangevraagd voor 15/11/2021 gingen geplaatst zijn in 2022. Dit was niet zo voor 25% van de dossiers. We hebben nog geen rechtzetting bekomen van het kabinet Demir voor deze eigenaardige en conflicterende regel.

Top tip:

Als je nog geen digitale teller hebt, hang je dus niet enkel af van de installatiedatum van je installateur. Je hangt ook niet meer af van de keuringsdatum. Het belangrijkste is dat je afhangt van de datum van de plaatsing van je digitale teller door Fluvius. Daarom raden we je aan om tijdig te beslissen. Reken op een doorlooptijd van min 3 maand.

4. Continu veranderende regels in verband met thuisbatterijen

– Constante veranderingen in het AREI, synergrid of boek 1

De keuringsreglementen veranderen maandelijks. Dit is niet de fout van het keuringsorganisme. Het Arei wordt beheerd door de FOD economie. Het resultaat is wel dat de adminstratieve kost zeer snel stijgt. Er wordt enkel extra gevraagd.

5. Algemene prijsstijgingen van de grondstoffen door materiaal tekort

Zoals iedereen wel weet is de inflatie sterk gestegen. Dit komt doordat er meer vraag is naar bepaalde goederen terwijl er niet meer van worden geproduceerd. De consumenten beginnen dus te bieden en drijven zo de prijs op. Dit is ook zo in het geval van thuisbatterijen. Er zitten heel wat edele metalen & computer chips in die ook nodig zijn in andere zaken. We denken bvb aan elektrische wagen. Bovendien is de inflatie op transportkosten over zee heel hoog. Dit alles leidt tot een prijsstijging op het materiaal van 5-15% in 2021.

Algemene conclusies

Hoeveel is de prijs gestegen?

Significant. We werken het graag voor u uit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel je wil een thuisbatterij plaatsen van 10kWh en je omvormer was reeds hybride.

Oorzaak10 kWh 2021*10 kWh begin 2022Verschil
Premie2.550€1.725€– 825€
BEBAT0€239€– 239€
Admin-250€350€-100€
Prijs fluctuaties0€700€+/-700€
Totaal-1.824€
Thuisbatterij wordt fors duurder in 2022: een rekenvoorbeeld

De thuisbatterij wordt dus fors duurder in 2022. Meer bepaald deze installatie is netto 1.824€ duurder geworden voor een particulier.

* We hebben gerekend met de subsidies na 01/04/2021. De eerste 4 maand van 2021 stonden die premies nog veel hoger: 3.200€.

Advies aan de kandidaat koper van een thuisbatterij

Een thuisbatterij plaatsen houdt meestal technisch gezien niet zoveel in. De optimale werking ervan, dan weer wel. Laat u begeleiden door een expert die op de hoogte is van al deze zaken. Graag geven we je ook volgende tips mee:

 1. Nog geen digitale teller? Begin dan op tijd met u project.
 2. Kijk goed na of je in aanmerking komt voor alle voorwaarden voor de investeringssteun voor thuisbatterijen
 3. Laat u bijstaan door een specialist. Deze zal je helpen:
  • De batterij correct te dimensioneren
  • Technisch gezien de beste oplossing te kiezen (parallelle thuisbatterij <-> aangesloten op een hybride omvormer
  • Correcte installatie van de intelligente verbruiksmeter en thuisbatterij
  • Correcte parametrisatie van uw thuisbatterij al naargelang uw profiel
  • Begeleiding bij de wettelijke verplichtingen
  • Begeleiding bij de aanvraag van je investeringspremie
  • Periodieke checkup van je installatie

Interesse in een thuisbatterij? Contacteer ons