Vraag je digitale teller tijdig en zelf aan!!!

Even een belangrijk bericht over digitale meters / digitale meters en de behandeling van je premiedossier. We voelen immers dat er hierover soms enkele misverstanden ontstaan. 

In deze blogpost overlopen we samen met u:

 1. Wat is een digitale teller?
 2. Voor wie is deze mail belangrijk?
 3. Waarom is dit belangrijk?
 4. Wat is de normale procedure?
 5. Waar denken we dat er een knelpunt zal ontstaan bij Fluvius?
 6. Wat raden we u aan om te doen?
 7. Waarom raden we aan om dit te doen?
 8. Wat is de impact in beide scenario’s?
 9. In conclusie:

Misschien eerst beginnen met wat een digitale teller is.

1. Wat is een digitale teller?

Er zijn 2 soorten tellers:

 1. Een digitale teller: met een digitaal schermje
 2. Een analoge teller (ferraris meter). Deze heeft een “draaiwiel” in de teller.

Een foto van beide soorten tellers, vind je hieronder

Jouw teller kan er natuurlijk wel een klein beetje anders uit zien dan de foto.

2. Voor wie is dit bericht belangrijk?

Dit bericht is enkel belangrijk voor de mensen met een analoge meter.

Gelieve dus eens naar je elektriciteitsteller te lopen en te kijken welke van de soorten tellers je nu hebt. 

3. Waarom is dit belangrijk?

We vestigen graag even je aandacht op het volgende.

 1. Premie aanvragen worden behandeld door Fluvius (onze netbeheerder voor elektriciteit)
 2. Een premie dossier wordt enkel uitbetaald als de digitale teller reeds geplaatst is (toch bij de installaties die gekeurd zijn na 31/12/2020).
 3. Fluvius is de partij die deze tellers plaatst.
 4. Premie dossiers hebben soms een lange doorlooptijd. Dat is zeker het geval als er nog zaken moeten gedaan worden door Fluvius.

4. Wat is de normale procedure?

 1. De zonnepanelen worden geplaatst
 2. De omvormer (met of zonder batterij) wordt geplaatst
 3. De installateur bereidt de technische schema’s voor
 4. De installatie wordt gekeurd door een onafhankelijk keuringsorgaan
 5. We verzorgen de verplichte melding van uw installatie bij Fluvius.
 6. Jij keurt deze informatie bij Fluvius goed 
 7. Hierna kunnen zich 2 situaties voordoen:
  1. Je hebt reeds een digitale teller: je premiedossier kan worden behandeld door Fluvius.
  2. Je hebt nog geen digitale teller: Je wordt automatisch in de planing bij Fluvius opgenomen voor de plaatsing van de digitale teller.

5. Waar denken we dat er een knelpunt zal ontstaan bij Fluvius?

In het geval dat je nog geen digitale teller hebt, ben je dus afhankelijk van de planning van Fluvius.

Dat is soms niet evident. Het is immers overal druk en dus ook bij de dienst die digitale meters plaatst. 

We vinden dit zelf ook niet echt logsich maar tot nader order is dit wel de procedure die gevolgd dient te worden. 

Het is immers van cruciaal belang voor de snelle uitbetaling van jouw premieaanvraag. 

6. Wat raden we aan om te doen?

Deel van onze taak als installateur is om jullie advies te geven. We raden daarom aan om reeds zelf de digitale teller aan te vragen. 

Je kan je digitale teller hier zelf aanvragen: 

 1. https://mijnpostcode.fluvius.be/
 2. Je hebt hiervoor nodig: je EAN nummer. Dit is het nummer die op elke elektriciteitsfactuur vermeld staat. Het begint steeds met 54144. 

Let wel, je bent niet verpicht om dit advies te volgen. De normale procedure blijft van kracht. 

 7. Waarom raden we je aan om dit te doen?

Verleden jaar was deze procedure in min of meer dezelfde vorm ook van kracht. Het was voor de eerste keer dat de keuringsdatum van een installatie niet meer gold als definitief moment om vast te leggen onder welke regeling je ging vallen.

Premies gaan jaar na jaar achteruit volgens een vastbepaald schema.

Verleden jaar heeft Fluvius ons op de avond waarop het herstverlof inging een mail gestuurd met een onaangename impact voor ons als installateur. De titel was als volgt: “Alle aanvragen voor de plaatsing van digitale tellers die niet voor 15/11 zijn ingediend zullen dit jaar niet geplaatst worden”. We hebben toen in allerijl en gedurende de gehele herfstvakantie samen met de klanten tellers aangevraagd. 

Dit is ons gelukt in 100% van de gevallen. 

Ondanks de waarschuwing en het correct en tijdig indienen van alle aanvragen is Fluvius er niet in geslaagd om al deze tellers te plaatsen. We hebben 1 klant waar Fluvius de teller pas geplaatst heeft op 04/01/2022.

Wel nu, we kregen verleden week bericht dat Fluvius deze klant onder het regime van 2022 wil uitbetalen in plaats van 2021. 

Dat is natuurlijk eigenaardig, alles was correct volgens de veranderende regels gevolgd en opgeleverd / gekeurd en aangevraagd. Fluvius had zelf vertraging bij de plaatsing. Doordat Fluvius zelf vertraging heeft opgelopen, gaan ze een lagere premie uitbetalen. 

Voor alle duidelijkheid, we hebben samen met de klant hiervoor een herziening aangevraagd. Deze is ontvankelijk verklaard en we hebben er een goed oog op dat dit in orde komt. 

Maar we vermijden graag problemen als dit kan. Het brengt immers veel mails / communicatie en administratie met zich mee. Als klant moet je bovendien dan ook nog eens langer wachten tot uitbetaling. Stress die we best beiden vermijden. Vandaar ons advies.

8.  Wat is de impact van deze beslissing?

Dit heeft geen grote impact zolang je nog geen zonnepanelen hebt. Je neemt immers 100% elektriciteit af van het net. Door welke teller deze elektriciteit gaat heeft op dit moment geen impact.

Er is wel één nadelig effect aan zelf je digitale teller aan te vragen. God weet waarom maar het is tot nader orde zo:

 1. Als je zelf je digitale teller aanvraagt rekent fluvius je deze kosten aan. Dit komt in de meeste gevallen overeen met 78€
 2. Als je de normale procedure volgt, dan plaatst Fluvius deze teller gratis. 

We hopen je voldoende geïnformeerd te hebben.

9. In conclusie:

 1. Loop eens naar je teller
  1. Is deze reeds digitaal? Je moet niets doen
  2. Is deze nog analoog?
 2. Zoek een elektriciteitsfactuur om het EAN nummer op te zoeken.
 3. Surf naar: https://mijnpostcode.fluvius.be/
 4. Vraag zelf je digitale teller aan
 5. Als ze u contacteren voor de plaatsing neem de eerste datum die voor u uitkomt.