Tegen 30 juni 2025 dienen bedrijven met een elektriciteitsafname van meer dan 1000 megawattuur (1000 MWh) per jaar een deel van hun elektriciteit op te wekken met behulp van zonnepanelen. Ja dat hoor je goed: “Zonnepanelen verplicht in 2025”. Of toch voor sommige bedrijven. Ontdek alle details in dit artikel. Bereken ook via deze tool welke investering je best in het budget opneemt

Verplichte zonnepanelen voor grootverbruikers vanaf 2025

Grootverbruikers die jaarlijks 1 gigawattuur (1 GWh of 1000 MWh) of meer elektriciteit verbruiken vanaf 2021, worden verplicht om vanaf juli 2025 zonnepanelen te installeren. Deze verplichting geldt per bedrijfssite voor een verbruik van 1 GWh of meer. Het totale elektriciteitsverbruik per kalenderjaar bepaalt of een afnamepunt onder deze verplichting valt, zoals vastgesteld door de beheerder van het net waarmee het afnamepunt is verbonden.

Alle benodigde informatie, inclusief een interactieve handleiding en een simulator om het vereiste piekvermogen aan zonnepanelen te berekenen, is beschikbaar op de website van Solarnation

Waarom deze verplichting?

Zoals de volksmond zegt: Eerst subsidiëren, dan toestaan, vervolgens verplichten. De klimaatakkoorden worden niet gehaald door de overheid. Zoveel is duidelijk. Bovendien is het ook al lang niet meer zinvol om overbodig zonnepanelen te ondersteunen. De productie van je eingen zonne-energie is tot wel 5 keer goedkoper dan via het net deze elektriciteit af te nemen. De investeringen door de early adopters en de silent majority zijn dus meestal al gedaan. Enkel door een verplichting kan de rest volgen.

Hoe ziet de verplichting zonnepanelen 2025 eruit?

Door de nieuwe wetgeving moeten 1.300 overheidsgebouwen en 2.500 bedrijven de stap zetten naar zonne-energie. Behoort jouw onderneming tot deze groep grootverbruikers en heb je al zonnepanelen? Controleer dan het vermogen van je installatie. Mogelijk moet je enkele panelen toevoegen om aan de voorschriften te voldoen. Je hebt hiervoor de tijd tot 30 juni 2025.

De overgang is als volgt georganiseerd:

  • Vanaf 30 juli 2025 moet de installatie minimaal 12,5 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien (ongeveer 10% van de totale horizontale dakoppervlakte).
  • Vanaf 1 januari 2030 moet de installatie minimaal 18,75 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien.
  • Vanaf 1 januari 2035 moet de installatie minimaal 25 Wp per vierkante meter dakoppervlakte voorzien.

Uitzonderingen:

Onder bepaalde voorwaarden kan de eigenaar er ook voor kiezen om de zonnepanelen elders te plaatsen, bijvoorbeeld op een ander eigendom, een windturbine, een warmte-krachtinstallatie (WKK) op biomassa of biogas, of om deel te nemen aan een nieuwe groenestroominstallatie.

Aftopping van de verplichting voor zonnepanelen in 2025

De basisverplichting en het bijbehorende verstrengingspad leggen het minimaal te plaatsen piekvermogen aan fotovoltaïsche zonnepanelen per afnamepunt vast. Het plaatsen van minder piekvermogen aan zonnepanelen dan vereist, is alleen toegestaan op basis van twee aftopregels:

  1. Aftopping op basis van elektriciteitsafname: Het minimaal te installeren piekvermogen aan zonnepanelen mag worden beperkt tot 35% van de elektriciteitsafname op het afnamepunt in het kalenderjaar waarin de verplichting van kracht wordt.
  2. Aftopping op basis van een netstudie: Het minimaal te installeren piekvermogen aan zonnepanelen mag worden beperkt op basis van het maximaal nog aansluitbaar injectievermogen op het afnamepunt.

Sancties

Het niet tijdig naleven van de verplichting resulteert in een niet-bevrijdende geldboete. Zonnepanelen verplicht in 2025 geldt dus bijna steeds. Anders kan het wel heel duur worden. Het handhavingskader wordt verder uitgewerkt in het Energiedecreet. Ben goed voorbereid en bereken alvast wat nodig is.

Interessante links:

Handleiding van het Vlaams energie agentschap